SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIE A FOST TRANSFORMAT ÎN S.R.L.

in

Tags 

administratie

   Din punct de vedere financiar, Sighișoara se află într-o situație cel putin delicată. Colapsul economic ce a urmat bulei imobiliare din perioada 2005-2007 a ajuns să se simtă atât în buzunarul fiecăruia dintre noi, cât și în bugetul Primăriei. Mai mult, împrumuturile făcute de către Administrația Locală în acea perioadă trebuiesc returnate, ceea ce generează un și mai mare deranj în rândurile celor care drămuiesc banii publici.

   Pe 31 martie 2011, o Hotărâre a Consiliului Local - HCL 49/31.03.2011, cu modificări și completări ulterioare, a aprobat înființarea unei societăți comerciale care să preia sarcinile Serviciului Public de Gospodărie din cadrul Primăriei Sighișoara, prin atribuire directă. Societatea în cauză, un SRL la care Consiliul Local este asociat unic, se numește ECOSERV SIG și este obiectul încercării de reorganizare a Serviciului mai sus amintit. Primăria a predat acestui SRL toate bunurile sale (instalații, echipamente, dotări etc.). Administrator al societății a fost numit Maior Gheorghe iar angajații au fost strămutați din aparatul bugetar al Primăriei. Societatea ECOSERV SIG S.R.L. desfășoară următoarele activități: salubrizarea, sortarea deșeurilor, administrarea depozitelor de deșeuri, dezinsecția, deratizarea, organizarea și întreținerea infrastructurii (străzi, drumuri, poduri, șanțuri), amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, administrarea piețelor, administrarea locurilor de joacă pentru copii, organizarea circulației rutiere și pietonale, amenajarea și taxarea parcărilor din cartiere, amenajarea ștrandurilor și a sălilor de sport, precum și alte activități specifice Serviciului Public pentru administrarea domeniului public și privat al Municipiului Sighișoara. Citind toate aceste atribuții, apare în mod natural întrebarea: Care mai este rolul Primăriei? Colectarea de taxe și impozite, pentru a plăti facturile către ECOSERV SIG? Se pare că această măsură a fost luată legal, Legea serviciilor comunitare de utilități publice (Legea 51/2006), cu modificările și completările ulterioare, permițând delegarea de gestiune a unui serviciu de utilități publice. Deci societatea nou înființată are dreptul legal să exploateze, pe riscul și răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice, în schimbul încasării contravalorii serviciilor sau activităților prestate către Primăria Sighișoara. Cu alte cuvinte societatea comercială execută lucrări către Primăria Sighișoara, la tarife deja stabilite prin hotărârea Consiliului Local, iar plățile se fac, pe baza devizelor, din vistieria municipală, adică din banii noștri.

   Înțelegem nevoia de a avea un aparat administrativ mult mai performant însă nu suntem de acord cu nașterea unei societăți-căpușă care să preia sarcinile unui Serviciu deja existent în cadrul Primăriei Sighișoara. Cum ar putea acest SRL să fie mai performant decât Serviciul Public de Gospodărie din moment ce echipa este aceeași care activa în serviciul public? Cine va încasa dividendele anuale? Nu asistăm la o nouă scurgere bugetară imensă delegând o societate comercială să îndeplinească o parte însemnată din sarcinile administrative? Pentru răspunsurile la întrebările puse, nu rămâne decât să urmărim îndeaproape evoluția acestui monstruleț bugetivor pentru a face o analiză obiectivă asupra activității sale și a viitoarei sale existențe.

 

Autor: Redacția, 17 octombrie 2012

 

Actualizare 29 ianuarie 2013

   Urmărim îndeaproape activitatea SC Ecoserv Sig SRL, firma-căpușă a Primăriei Sighișoara (fostul Serviciu de Gospodărie resuscitat și transformat în firmă privată, cu scopul de a mai sifona niște bani din bugetul local) pentru o analiză amănunțită a rentabilității financiare și a clarității situației sale juridice. De reținut că SeReLeuare aceiași angajați și același manager de top, al doilea gospodar al urbei (după mentorul său) și cel mai mare gospodar al urbei din toate timpurile (motiv pentru care o să-i facem, pe merit, o statuie, exact în mijlocul gropii de gunoi a orașului și a județului).


   Întâmplător, pe 17 ianuarie, am surprins o echipă a firmei respective, desfășurând una din activități, și-anume toaletarea copacilor. Într-o pauză de curent de 3 ore, o echipă de salvare a imaginii orașului, a fost trimisă pentru a ciunti crenguțele unor copăcei obraznici ce-și permiteau să deranjeze ambianța stradală. Nimic deosebit. Curățenia e binevenită. Ce e interesant e faptul că resturile tăiate au rămas în stradă și pe trotuar două săptămâni la rând, încurcând traficul pietonal al amărăștenilor. Păi bine stimabililor, se poate așa ceva? Ne-am întrebat retoric. Dumneavoastră nu sunteți conectați la rețeaua realităților sociale ale secolului 21? Cum să lăsați mizeria în stradă atât timp? Este inadmisibil și ni se pare că încă trăiți după normele vechii orânduiri, dispărute în ‘89. Așa procedați și acasă? Vă rugăm frumos, ba chiar insistăm, să vă fixați ceasul după anul 2013. Așteptăm de la dumneavoastră să vă faceți meseria cum se cuvine, profesionist, conform normelor, pentru că, la tarifele pe care le practicați, orașul tre să fie sclipitor, ca-n reclamele la Mr. Proper. (tarifele sune preluate de pe pagina oficială a căpușei http://ecoservsig.ro/)

* acest material trebuie tratat ca un pamflet și nu ca un atac la persoană

 

Redacția