ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PRIETENIEI, MARCATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI ”MAINSTREAM SIGHIȘOARA”

   Ziua Internațională a Prieteniei a fost adoptată oficial de Organizația Națiunilor Unite în anul 2011, cu scopul recunoașterii internaționale a relevanței și importanței prieteniei între indivizi, țări, culturi și popoare. Propunerea a aparținut UNESCO, dar prima inițiativă de acest fel a venit în anul 1910, din partea lui Joyce Hall, un afacerist american care a lansat pe piață cărțile poștale Hallmark.

   Oficializarea acestei zile are la bază un set de valori, atitudini și comportamente ce resping violența, previn conflictele și promovează cultura păcii pentru copiii lumii. ONU a invitat statele membre să o sărbătorească în concordanță cu cultura și obiceiurile locale, naționale sau regionale, inclusiv prin activități educaționale și de conștientizare a valorii relațiilor de prietenie din viața tuturor.

   Nu toate țările o sărbătoresc, însă, în 30 Iulie. Argentina și Brazilia au ales 20 Iulie, Finlanda și Estonia au ales 14 Februarie, iar Peru a ales prima Duminică a lunii Iulie.  

   În întâmpinarea acestei zile, copiii și adolescenții sighișoreni din cadrul Centrului de Zi al Fundației ”Veritas” au beneficiat, între 8 și 12 Iulie, de o tabără în zona Păltiniș, unde au învățat despre tradițiile și obiceiurile locului, dar și despre personaje ce și-au depășit propriile limite prin fixarea de ținte și obiective înalte, avându-i ca modele pe Constantin Noica, Emil Cioran, Kesz Valdez și Nick Vujicic.

   Aici, în peisajul montan, copiii au „luat urma oierilor”, învățând despre tradițiile și obiceiurile locului, în timp ce adolescenții au fost provocați de tema „Caut un om!.....Fii tu ce n-au fost alții!”, inspirată din pasajul biblic din Ezechiel 22:30. Mulțumită atelierelor practice și a dezbaterilor, ei au descoperit tainele țesutului și ale cusutului pe pânză, au lucrat cu porțelan, s-au jucat în parcul de aventură, s-au distrat participând la vânătoare de comori și au vizitat Grădina Zoologică.


   Acțiunea Fundației ”Veritas” Sighișoara face parte din proiectul strategic ”Mainstream Sighișoara – Investiție europeană pentru incluziunea socială”, în care parteneri mai sunt Fundația Centrul de Resurse petru Comunitățile de Romi (CRCR) Cluj, Municipiul Sighișoara și Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara.

   Proiectul se implementează în Municipiul Sighișoara pe o perioadă de 36 de luni, între August 2016 și Iulie 2020, și beneficiază de o finanțare totală de 12.635.894,86 de lei asigurată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

    Obiectivul său general îl constituie promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru 600 de persoane din zonele mărginașe ale Sighișoarei, în care există populație aparținând minorității rome.