START LA VÂNZAREA LOCUINȚELOR ANL

   Începând din 29.08.2019, locuințele de tip ANL pot fi vândute către titularii contractelor de închiriere, la solicitarea acestora. Decizia a fost luată, în unanimitate, de consiliul local, la inițiativa grupului de consilieri ai Uniunii Independente pentru Sighișoara (UIPS), care a întreprins mai multe acțiuni administrative în scopul deblocării situației (scutire de la plata chiriei până la efectuarea reparațiilor, alocare de fonduri pentru reparații, renunțare la plata gigacaloriei, întabularea celor vechi, presiune pe repartizarea lor).

   Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a formațiunii, Sighișoara este singurul oraș din țară care nu a vândut nicio locuință ANL din 2002 încoace.

   Regulamentul de vânzare adoptat în 2015 și neaplicat până acum a fost, astfel, actualizat și adaptat la legislația în vigoare. Conform lui, chiriașii cu minimum 1 an de ședere pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei astfel de locuințe, trebuie să nu mai dețină o altă locuință sau un teren atribuit pentru construirea unei locuințe, iar venitul mediu net pe membru de familie în ultimele 12 luni să nu depășească cu 100% salariul mediu net pe economie.

   Prețul de vânzare, stabilit prin ordinul nr. 2097/05.07.2019 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la 1.916,42 de lei/mp inclusiv TV, se achită integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, din sursele proprii ale beneficiarului, integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare din credite contractate de la instituții financiare acreditate, sau în rate lunare egale inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.

   Locuințele ANL au fost construite pentru tineri, iar în Sighișoara ele sunt administrate de SC Apă Termic Transport SA, societate subordonată consiliului local. Informații suplimentare cu privire la modalitățile de achiziție pot fi obținute la operator, primărie sau Agenția Națională pentru Locuințe.

Claudiu Barb