SINDICATUL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN PRIMĂRIA SIGHIŞOARA IA ATITUDINE

in

Tags 

administratie

   Întrucât petiţia depusă de Sindicatul funcţionarilor publici din Primăria Sighişoara nu a fost introdusă pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din luna decembrie 2014. de Primarul interimar, Dan Eugen Bândea, pe motiv că ”sunt alte lucruri mai importante de dezbătut”, președintele acestei organizații, Aurelian Bădulescu, a susținut o conferință de presă ad-hoc în cadrul căreia a făcut publice principalele aspecte din conținutul petiției. Nu știm ce a fost atât de important în acea ultimă ședință în care au trecut ”pe repede înainte” toate proiectele depuse – majoritatea scutiri și alocări de fonduri către diferite organizații, mai mult sau mai puțin controversate, nefiind pomenit un cuvânt despre subiectele sensibile care preocupă sighișorenii la acest sfârșit de an – dar, din ceea ce am aflat de la conferință, prezentarea acelei petiții ar fi dezvăluit un abuz grav care durează de aproape patru ani și despre care fostul primar a refuzat în mod constant să discute cu organizația sindicală. Se pare că strategia ”pusului batistei pe țambal” de către fostul primar continuă și în perioada de interimat până la alegerile pentru funcția rămasă vacantă.

   Potrivit domnului Aurelian Bădulescu discrepanţa uriașă dintre câştigurile salariale ale unor funcționari cu același grad profesional și vechime, intervenită la sfârșitul anul 2010, tocmai când salariile tuturor bugetarilor au fost tăiate de guvernul Boc cu 25%, a fost de natură să creeze inechități între angajații acestei instituții, ajungând ca unii să aibă salarii de 20 de ori mai mari decât alții fără ca acest lucru să fie justificat și explicat legal, pe lângă faptul că era imoral și frustrant. „Este vorba de ani de zile de încercare de dialog cu conducerea Primăriei pe problema salariilor” a afirmat cel care este de trei ani preşedintele sindicatului din Primăria Sighișoara, arătând că, în ciuda repetatelor încercări în toți acești ani, nu a putut avea un dialog pe tema salariilor, fostul primar refuzând categoric o discuție pe acest subiect deși a fost invitat, nu o dată, la ședințele de sindicat, la care, în cel mai bun caz și-a trimis consiliera personală, care a transmis cam același mesaj: ”Aceasta este legea, nu se poate face nimic”. Niciodată însă nimeni nu a explicat care ”lege” permite ca angajații unei instituții publice să fie împărțiți arbitrar în două categorii – bogați și săraci – situație care a dus la suspiciuni privind o pseudo legalitate sau o interpretare abuzivă a unei legi, în condițiile în care acele stimulente acordate funcționarilor Direcției Economice, ulterior incluse în salariile de bază, nu erau condiționate de vreo performanță a acestora, respectiv activități care să aibă ca rezultat aducerea de venituri suplimentare la bugetul local care să justifice o recompensă financiară. Adică, salariile uriașe din 2011 rezultate prin înglobarea „stimulentelor salariale” erau acordate unor oameni pentru simplul fapt că aparțineau unei structuri, indiferent de rezultatele muncii lor. Mai mult decât atât, acești ”funcționari deștepți” nu numai că desfășurau activități care să aducă venituri suplimentare la bugetul local ci, dimpotrivă, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu au dus la prejudicierea acestui buget, fie prin efectuarea de cheltuieli fără respectarea prevederilor legale fie prin nerecuperarea creanțelor la buget, fapte care reies foarte clar din Raportul Curții de Conturi dat recent publicității.

   Înregistrând eșecuri în încercarea de a echilibra salariile din Primărie, din cauza refuzului Primarului de a găsi împreună cu Sindicatul o soluție rezonabilă pentru toți angajații din aparatul de specialitate, aceștia au fost puși în situația de a mai face față încă unei lovituri, în cursul anului 2014, când au fost tăiate toate sporurile, adică s-a mai înregistrat o scădere de până la 35% a salariilor. Cei privilegiați, majoritatea nefiind membri de sindicat, pentru a nu plăti cotizația de 1% din salariu lunar, fapt care ar fi dezvăluit sumele astronomice încasate nejustificat – trecute în declarațiile de avere ca fiind ”confidențiale” – care au beneficiat de toate sporurile câștigate prin acțiuni în instanță de Sindicat, au avut cel mai puțin de suferit, stimulentele lor de zeci de milioane fiind neatinse nici de această tăiere salarială, ”prostimea” ajungând în schimb să aibă salarii de 600-700 lei, mulți funcționari astfel umiliți având 25-30 ani vechime în muncă.

   Deși a fost amenințat și obligat să țină sub tăcere încercările sale pe această temă, fiind un om perseverent și care nu renunță ușor, Aurelian Bădulescu a trecut la un alt nivel al luptei sindicale. Astfel, a început demersuri pentru întocmirea şi elaborarea unui contract colectiv de muncă care după ce ar fi fost supus dezbaterii și negocierii cu conducerea, ar fi trebuit încheiat până la finele anului 2014. Paşii legali care ar fi trebuit să fie făcuţi au fost mici și mereu poticniți, pentru că Sindicatul nu a fost privit de conducerea Primăriei ca un partener viabil de dialog. Comisia paritară, care ar fi trebuit să aibă un rol esențial în acest proces a fost modificată tocmai în anul 2014 - ca și Comisia de disciplină, folosită ca mijloc de represiune la nevoie - astfel încât în acestea au fost numiți funcționarii ”norocoși”, condiții în care orice negociere reală a fost sortită de la început eșecului.

   Fiind mereu în legătură cu Sindicatul național al funcționarilor publici, din care organizația sighișoreană face parte, Sindicatul Primăriei Sighișoara s-a alăturat protestului funcţionarilor publici la nivel național care urmărea, printre altele, și crearea condițiilor pentru încheierea contractului colectiv de muncă, protest care fusese planificat pentru data de 18 decembrie 2014, însă un fax sosit de la Federaţia sindicală chiar în ziua şedinţei, solicita suspendarea acţiunilor până la o altă dată a protestului, orice inițiativă sindicală – pichetarea Prefecturii, ieşirea în curte sau pe holurile instituţiei a funcţionarilor publici – fiind amânată.

   Totuși, chiar și în aceste condiții, prezentarea petiției funcționarilor în fața consilierilor locali ar fi fost utilă și necesară. Dacă e să ne luăm după vorbele Viceprimarului Bândea, dezbaterea materialului cu problemele salariaţilor ce ar fi trebuit adus la cunoştinţa consilierilor locali, va avea loc într-o şedinţă viitoare, până la care se va purta un dialog constructiv între sindicalişti şi primarul interimar pe tema salariilor disproporționate, deși este evident că acesta ar fi putut face ceva și până acum, în cei doi ani și jumătate de când este parte a Executivului.

   Probabil din acest motiv Preşedintele sindicatului nu s-a artătat a fi foarte încrezător în promisul dialog. Practic, sindicaliștii acuză două lucruri esenţiale: diferențele salariale și refuzul de a negocia un contract colectiv de muncă: „am cerut în toate şedinţele de sindicat explicaţii referitoare la criteriile de performanţă economico-profesionale care duc la acele diferenţe, am solicitat public să fim puşi în posesia dispoziţiilor primarului prin care s-au stabilit salariile fiecărui angajat. Noi, ca funcţionari publici, avem obligaţia să cunoaștem legile aplicabile domeniului nostru de activitate și atribuţiile funcției pe care o ocupăm, dar și să le aplicăm/îndeplinim. În Primăria Sighişoara există un compartiment de Resurse umane care face parte din Serviciul administrație locală și unul de salarizare care face parte din Direcția Economică. Și între funcționarii dintre aceste două compartimente există diferențe salariale. Contestăm felul în care s-au făcut promovări, avansări, menţineri sau înlăturări de pe funcții. Contestăm felul în care s-a făcut și refăcut de nenumărate ori organigrama instituției, exculsiv în funcție de ceea ce dorea conducerea să facă, niciodată fiind discutată cu sindicatul. Totul era făcut pe ascuns, câțiva din cei ”aleși” care decideau mereu totul, fără să fie ascultați șefii de compartimente, cei care știau cu ce probleme se confruntă, de aceea, nu o dată s-au creat posturi în domenii care deja aveau personal suficient, cum e aceeași direcție economică, cea care ”împarte de regulă pâinea și cuțitul” în detrimentul altora, cum este Evidența Populației aflată de anii buni în acută criză de personal, ceea ce face ca atât funcționarii care muncesc acolo cât și orașul să sufere.

   Cele mai mari of-uri ale sindicaliștilor sunt lipsa de transparență în ceea ce privește salariile și inechitatea generată de diferențele salariale uriașe. Din aceste motivele aceștia au solicitat o expertiză care să vizeze atât aspectele de legalitate cât și cele economico-financiare. „Dorim să ştim de ce sunt aceste diferenţe salariale mari, pe ce se bazează ele şi cine a ajuns la acele salarii neruşinate. În lipsa unui dialog între cei din conducere și sindicat  s-au adunat multe frustrări și întrebări fără răspuns. De aceea, cerem tabelul nominal cu salariile, tabelul nominal cu primele acordate de-a lungul timpului, tabelul nominal cu salariaţii primăriei care fac parte din consiliile de administraţie ale societăților comerciale sau instituții, calitate în care primesc indemnizații, precum și tabelul nominal cu persoanele din primărie care au făcut parte din echipele proiectelor finanţate cu fonduri europene; nu vom fi surprinși dacă pe aceste ultime liste vom găsi aceleași persoane norocoase și în ceea ce privește salariul”, a afirmat  Bădulescu.

   Aurelian Bădulescu s-a arătat încrezător într-un posibil dialog cu conducătorul de acum al instituției, căruia i-a prezentat recent nemulțumirile și dorințele funcționarilor din Primărie, sperând într-un posibil punct „0” de la care să se plece la o nouă rundă de convorbiri, care să fie soldată cu rezultate concrete. În interviul acordat de dl. Bădulescu, acesta a subliniat nefirescul sumelor primite suplimentar prin desemnare în consilii de administrații sau echipe de proiect a unor funcționari din primărie, arătând faptul că, în momentul în care va intra în posesia tabelelor cerute, acestea vor fi date publicității pentru că nu este nimic de ascuns, oamenii trebuie să știe cum sunt cheltuiți banii orașului. Primăria este o instituție publică și ca atare se supune legii transparenței și a celei a liberului acces la informațiile publice. Informațiile privind execuția bugetară, adică cele privind modul în care este cheltuit banul public, este una din informațiile pe care o instituție publică este obligată să o furnizeze din oficiu. Din păcate, pe site-ul Primăriei lipsesc tocmai aceste informații.

   Din cât a reieșit din discuții, Sindicatul Primăriei Sighișoara a trecut prin mai multe perioade de criză, adesori statutul acestuia fiind încălcat, membrii de sindicat fiind derutați, de multe ori fiind induși în eroare, alteori fiind amenințați, ajungând la un moment dat într-o situaţie de dezbinare, de ruptură. În prezent, se pare că lucrurile au fost aşezate pe făgaşul normal, negocierile nu le poate purta decât un sindicat reprezentativ având acel statut consfinţit printr-o sentinţă judecătorească care dă dreptul de a negocia toate problemele legate de salarii, funcţii, dispoziţii de încadrare, tot ce depinde de transparenţa unei instituţii publice. Potrivit Statutului funcționarului public, „fiecare funcționar are dreptul de a fi informat în legătură cu tot ceea ce privește funcția pe care a ocupat-o prin concurs, precum și atribuțiile cuprinse în fișa postului care trebuie să însoțească dispoziția prin care este numit în funcția publică. De asemenea funcționarul public are dreptul legal de a cere și primi explicații privind încadrarea, remuneraţia după vechime şi performanţă, de aceea, cu atât mai mult, o organizație sindicală a funcționarilor publici trebuie să cunoască aceste lucruri, astfel încât, în cunoștință de cauză să susțină interesele membrilor săi, a conchis președintele Sindicatului funcționarilor din Primăria Sighișoara.

   La ceea ce ni s-a spus la conferința de presă, am putea adăuga, coroborând informații pe care le-am primit sub protecția anonimatului faptul că, dincolo de umilința salariilor discriminatorii, funcționarii Primăriei Sighișoara s-au confruntat și cu amenințări îndreptate spre cei care îndrăzneau să pună întrebări pe acest subiect sau, mai grav, să discute cu cetățenii orașului, adică tocmai cei care contribuie la bugetul din care se înfruptau consistent cei aflați sub aripa ocrotitoare a Primarului recent descăunat, dar și cu represalii cum ar fi chemare la comisia de disciplină, restructurări de posturi, desființare de servicii sau chiar instituții, revocări din funcție etc.

   E timpul ca și la Sighișoara lucrurile să intre pe făgaşul normal. Poate că o abordare corectă a acestei probleme care mocnește de ceva vreme și care a răzbătut în oraș, în ciuda opreliștilor și a amenințărilor, unele din ele concretizate, este un subiect care merită a fi tranșat o dată pentru totdeauna. Gestionarea injustă a resurselor umane într-o instituție publică afectează nu numai pe cei care fac parte din aparatul funcționăresc ci și pe noi cetățenii, cei care suntem beneficiarii serviciilor unei structuri disproporționate care nu pot fi de calitate, cu toate eforturile pe care acești oameni le fac. Exemple la îndemână? Serviciul de Evidența Populației care deservește nu numai Sighișoara ci și împrejurimile acesteia, cât și Poliția Locală pur şi simplu hăcuită de personalul adecvat, devenind o structură formală şi ineficientă prin chiar numărul mic al celor angajaţi în această structură importantă oraşului – în care cerşetoria, vandalismul, hoţiile, încălcările de lege se ţin lanţ, tonul dându-l chiar cei care ar trebui să fie modele de viaţă, comportament şi corectitudine prin ceea ce fac, nu să devină „lupi moralişti”.

Vasile Luca