SCURTĂ RADIOGRAFIE A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 28.02.2019

in

Tags 

administratie

   În 28 Februarie 2019 a avut loc a doua ședință ordinară a Consiliului local din acest an. Ordinea de zi a cuprins inițial 29 de puncte, dar a fost completată ulterior cu încă 5 puncte. Vă prezentăm o scurtă radiografie a acestei ședințe, cu mențiunea că ordinea de zi și procesul verbal pot fi analizate aici.

   Primele 6 puncte au fost diferite adrese și informări înregistrate la Primăria Sighișoara. Nu au fost discutii.

   Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sighișoara. S-a cerut modificarea funcției doamnei Șancu Simona din inspector clasa I grad asistent în inspector clasa I grad principal. Nu au fost discuții și proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

   Punctul 8. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentelor culturale organizate de către Asociația Cultura Viva Sighișoara (Festivalul ”Academia Sighișoara”) și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a trei săli din clădirea sediului primăriei, pe perioada desfășurării evenimentelor culturale. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

   Punctul 9. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 258/20.12.2018 privind desfășurarea evenimentelor culturale organizate de către Fundația Cultural - Științifică Gaudeamus și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a Primăriei, pe perioada desfășurării evenimentelor culturale. S-a mai adăugat un eveniment – un concert de vioară – în data de 12.05.2019. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

   Punctul 10. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului cultural organizat de către Asociația Culturală Sighișoara Blues Hospital (Sighișoara Blues Festival) și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a primăriei, pe perioada desfășurării evenimentului cultural. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

   Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Sighișoara, pentru anul școlar 2019-2020. Domnul consilier Burghelea Bogdan (UIPS) a întrebat dacă atunci când se întocmește structura rețelei școlare se consultă direcțiunile școlilor. I s-a răspuns din partea Executivului că se discută și se stabilește ca pe viitor, când se va întocmi structura, să fie prezent și un membru al comisiei de învățământ a Consiliului local. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

   Punctul 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 190/27.09.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sighișoara în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar sighișorene. S-a luat act de încetarea mandatelor lui Pop Claudiu (UIPS) și Stoica Dorina (UIPS) și s-au numit înlocuitorii lor în consiliile de administrație ale școlilor. Domnul consilier Sîrbu Ioan Iulian (UIPS) a propus ca din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Miron Neagu să facă parte doamna consilier Horumb Maria (UIPS), iar din cel al Liceului Teoretic Joseph Haltrich să facă parte domnul consilier Drăghici Ioan (UIPS). Ambele propuneri au fost votate, cu mențiunea că cei nominalizați nu au participat la vot.

   Punctul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara. S-a modificat funcția vacantă de consilier clasa I grad profesional superior în consilier clasa I grad profesional asistent, din cadrul departamentului Evidența Populației. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

   Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor unor operațiuni aferente activității de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, prestate de către S.C. Apă Termic Transport S.A. Executivul a propus mărirea majorității tarifelor pentru prestarea acestui serviciu. Domnul consilier Grabcev Adrian (PSD) a propus un amendament, referitor la apariția unei erori materiale într-o anexă. Domnul consilier Ciotloș Ioan (UIPS) l-a întrebat pe domnul Oprea Mircea-Ţonu de cât timp au această activitate. Aceasta a răspuns că de un an. Domnul consilier Ciotloș revine cu întrebarea dacă abia acum au constatat că tarifele n-au fost bune. Domnul Oprea îi răspunde că tarifele au fost luate din DALI și erau în neconcordanță cu prețurile actuale, materialele fiind mai scumpe, regiile rămânând la fel. Domnul consilier Ciotloș este de părere că ar fi bine să fie revizuite și regiile, să fie facută o comparație cu alte orașe ca Sighișoara, pentru a se vedea că suntem în concordanță cu tarifele practicate acolo. Amendamentul propus și proiectul propriu-zis au fost votate în unanimitate.

   Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor de casă în anul 2019, din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar. S-a cerut suma de 1.353.000 de lei pentru acoperirea temporară a unor plăți restante. Domnul consilier Ciotloș Ioan (UIPS) a întrebat dacă am fi avut aceste probleme în cazul în care ar fi fost aprobat bugetul local. Doamna Marian Adriana a răspuns că depinde de încasări și că nu se poate preciza dacă ar fi fost suficienți bani pentru plată, iar acest lucru nu ține de aprobarea bugetului, ci de numerarul existent în sistem la un moment dat. Domnul consilier Ciotloș a mai întrebat dacă și luna viitoare va fi la fel, iar doamna Marian a răspuns negativ. Domnul consilier Ciotloș a tras un semnal de alarmă că în anul 2018 s-au cheltuit aproape 10.000.000 de lei din excedentul bugetar al anilor trecuți, mai exact 7.800.000 lei, iar dacă și anul acesta se va cheltui la fel, până în anul 2020 va rămâne gol bugetul. Proiectul a trecut cu 14 voturi pentru și 4 abțineri.

   Punctul 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 267/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. S-a luat act de o adresă a prefectului înregistrată la punctul 2 și s-a modificat tariful de la 5 RON la 2,5 RON. Nu au fost discuții, iar proiectul a fost adoptat în unanimitate.

   Punctul 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea volumului pentru valorificarea lemnului de foc către populație în anul 2019 din fondul forestier proprietatea Municipiului Sighișoara. Nu au fost discuții, iar proiectul a fost adoptat în unanimitate.

   Punctul 18. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea volumului masei lemnoase propus spre valorificare în anul 2019, a modului de valorificare în cursul anului 2019 a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara, a prețurilor de referință pentru anul de producție 2019, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara, a prețurilor de pornire la licitație și a tipului de licitații care se vor organiza în cursul anului 2019, pentru valorificarea masei lemnoase pe picior provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara și a Listei partizilor propuse pentru aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru anul 2019. Nu au fost discuții, iar proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

   Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al fondului forestier întocmit de Ocolul Silvic Sighișoara. Nu au fost discuții, iar proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

   Punctul 20. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea și întreținerea pășunilor proprietatea privată a Municipiului Sighișoara pe anul 2019. Nu au fost discuții, iar proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

   Punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighișoara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 6 Sighișoara. Nu au fost discuții, iar proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

   Punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren situat în strada Trandafirilor, Nr. 11, pe care este edificată construcția balcon, și a unui teren situat în strada Mihai Eminescu, Nr. 16, aferent curții imobilului. Nu au fost discuții, iar proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

   Punctul 23. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere privind locuința situată în Hetiur, Nr. 291, cerere formulată de fosta chiriașă. Nu au fost discuții, iar proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

   Punctul 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr.199/27.09.2018 privind încetarea unui contract de concesiune prin reziliere de drept. A fost vorba de radierea din CF a dreptului de concesiune asupra terenului situat în strada Mihai Viteazu nr. 7A. Nu au fost discuții, iar proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

   Punctul 25. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere a unor terenuri. Nu au fost discuții, iar proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

   Punctul 26. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații topo–cadastrale. Nu au fost discuții, iar proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

   Punctul 27. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de concesiune (a pășunii Corni din Hetiur). Nu au fost discuții, iar proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

   Punctul 28. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 20,00 ha teren - pajiște utilizată pentru pășunat situată în Municipiul Sighișoara, sat Hetiur, pășunea Corni, proprietate privată a Municipiului Sighișoara. Delegatul sătesc Stanciu Mihai (UIPS) a susținut că ar fi oportun să se monteze un avizier în Hetiur unde să fie afișate licitațiile pentru că sunt oameni care nu se informează on-line. Ar fi bine să fie tot timpul un avizier în Hetiur nu doar pentru această procedură, pentru că mulți cetățeni din Hetiur nu vin până la primărie să se informeze de pe avizierul aflat în incintă. S-au formulat propuneri pentru comisia de contestație și comisia de licitație. S-a stabilit componența comisiilor și s-a trecut la vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

   Punctul 29. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea apartamentului nr. II - spațiu comercial, parte din imobilul monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Justiției (1 Mai) nr. 7. Domnul consilier Ștefănescu Constantin (PNL) a spus că ar fi fost normal ca la acest proiect să fi fost anexat un raport de evaluare al imobilului, fiindcă prețul este mare. A propus ca din acest proiect să fie scoasă fraza “la prețul indicat de cumpărător”. A mai susținut că dacă se aprobă cumpărarea, să nu aibă aceeași soartă ca și clădirea fostului orfelinat, clădire cumpărată de municipalitate, dar pentru care nu sunt bani de renovare. Domnul consilier Ciotloș Ioan (UIPS) salută faptul că municipalitatea vrea să facă un muzeu, dar susține că sunt mulți pași de urmat până să se ajungă la deschiderea efectivă a unui muzeu în această clădire. A dorit să știe care sunt costurile efective pentru renovarea și aducerea clădirii la parametrii optimi de funcționare pentru a se putea deschide un muzeu acolo și cine ne dă o garanție pentru banii care s-ar da, în cât timp se poate face investiția, cât ar costa și în cât timp s-ar amortiza. Domnul consilier Burghelea Bogdan – Ioan (UIPS) a arătat că dreptul de preemptiune înseamnă că vânzătorul înștiințează municipalitatea, conform legii, despre intenția de vânzare a imobilului la prețul propus de el. Domnul consilier Coman Meluș - Florian (PNL) a întrebat dacă în adresele trimise de către vânzător la Ministerul Culturii și Prefectură a fost același preț de vânzare a clădirii. I s-a răspuns că prețul este același pentru toate adresele. S-a trecut la vot, însă proiectul a fost respins cu 7 voturi și 9 abțineri.