SĂPTĂMÂNA ECUMENICĂ, MARCATĂ ȘI LA SIGHIȘOARA

in

Tags 

cultura

   Timp de o săptămână, între 21 și 26 Ianuarie 2019, începând cu ora 16:00, credincioși ai diferitelor culte creștine din Sighișoara se vor ruga pentru unitate în cadrul unor slujbe săvârșite de clerici ai altor confesiuni decât cele de care aparțin bisericile. Astfel, în prima zi, slujba va fi săvârșită în Biserica Greco-Catolică, de către preotul romano-catolic Páll Antal. În cea de-a doua zi, slujba va fi săvârșită în Biserica Reformată, de către preotul unitarian Benedek Jakab. Slujba de miercuri va fi săvârșită în Biserica Evanghelică, de către preotul ortodox Bleahu Petru. În ce-a de-a patra zi, slujba va fi săvârșită în Biserica Unitariană, de către preotul evanghelic Frölich Hans Bruno. Ultimele două zile le revin Bisericii Romano-Catolice, cu o slujbă săvârșită de preotul greco-catolic Ciprian Dărăban, respectiv Bisericii Ortodoxe ”Nașterea Maicii Domnului”, cu o slujbă săvârșită de preotul reformat Biró István.

   Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor se organizează încă din 1908, la inițiativa pastorului anglican Paul Francisc Wattson, în a treia săptămână a lunii ianuarie a fiecărui an, în preajma sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Manifestarea are nu doar o încărcătură simbolică, în contextul în care creștinii reprezintă comunitatea religioasă cea mai persecutată de pe glob, ci și scopul alăturării rugăciunilor ortodocșilor, romano-catolicilor, protestanților, armenilor, anglicanilor și evanghelicilor, care, deși au fost despărțiți de Marea Schismă din 1054, demonstrează unitate în credință și rugăciune.

   Tema aleasă pentru 2019, inspirată din Cartea Deuteronomului, este ”Judecători și căpetenii să judece cu judecată dreaptă”.

   În România, Săptămâna Ecumenică se organizează începând din anul 2000. După căderea comunismului, perioadă în care ateismul a fost politică de stat, Biserica Ortodoxă a cunoscut un reviriment. Până atunci toate cultele religioase au avut de suferit, romano-catolicii, reformaţii calvinii, evanghelicii de confesiune augustană, evanghelicii prezbiterieni, unitarienii, creştinii de rit vechi, armeano-gregorienii, baptiştii, adventiştii de ziua a şaptea, adventiştii de ziua a şasea, penticostalii, mozaicii și musulmanii fiind tolerați. Biserica Greco-Catolică sau Biserica Română Unită cu Roma, născută în Transilvania sfârșitului de secol 17, a fost desființată în 1948.

   Viața religioasă în România zilelor noastre, țară aflată în topul celor mai religioase din lume, se desfășoară conform principiului libertății, enunțat în art. 29 din Constituție, referitor la libertatea conștiinței, libertatea gândirii și libertatea opiniilor. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2030, aprobată de Guvern în Noiembrie 2018, întărește acest principiu, prin capitolul referitor la egalitatea de șanse și interzicerea discriminării pe criterii de religie sau confesiune.

   Potrivit recensământului din 2011, în Sighișoara, oraș istoric cu populație pluriconfesională, și-au declarat apartenența religioasă 26.103 de persoane. Chiar și cu aceste libertăți dobândite după `89, nu toate confesiunile sunt înscrise oficial în Săptămâna Ecumenică. Asta nu înseamnă însă că restul enoriașilor creștini neglijează programul de rugăciuni. Dimpotrivă. Sunt uniți prin credință. Ei consideră că toate bisericile creștine au ceva în comun, că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că prin El oamenii își pot găsi salvarea. Când a fost pe Pământ, El s-a rugat ca toți credincioșii să fie uniți: “Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești in Mine și Eu, in Tine.” 

   O perspectivă mai puțin tradițională ne oferă Biserica Mana, unde sunt înregistrați 80 de enoriași neoprotestanți. Pastorul de aici, Procopie Hădărean, are următorul mesaj: ”< Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; şi dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel >. Sfântul Apostol Pavel îmbracă în cuvintele sale citate o atitudine cheie în practicarea ecumenismului – acceptarea reciprocă între credincioși cu respect pentru anumite diferențe de păreri asupra unor aspecte metodice secundare. Există un fundament comun al bisericii în privința doctrinelor centrale pe care se poate desăvârși unitatea unei comunități de credincioși dincolo de diferențele de exprimare și manifestare îmbrățișate la nivel de rit. Valorile comune sunt cele care ne fac puternici și capabili să ne păstrăm influența sănătoasă și vindecătoare în lumea noastră nesigură. La Biserica Mana tratăm relațiile cu alte biserici după acest principiu și suntem deschiși colaborării cu trupul lui Hristos la nivel universal. Salutări de pace și binecuvântare tuturor credincioșilor!”

   O parte din enoriașii Bisericii Mana au beneficiat și încă beneficiază de diversitatea programelor educaționale și de schimburile interculturale oferite de Fundația ”Veritas” Sighișoara, o organizație creștină, ecumenică, binecunoscută pentru serviciile de asistență socială pe care le oferă persoanelor în nevoie. Fundația are în derulare proiectul ”Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială”, împreună cu Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Primăria Sighișoara și Școala Gimnazială ”Miron Neagu”, proiect ce oferă, printre altele, un cadru de discuții pe teme care ne diferențiază și care ar trebui să ne unească, precum libertatea alegerii confesiunii.