PRIMARUL COMUNEI BUNEȘTI, ÎN CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

in

   Potrivit unui comunicat dat publicității de Agenția Națională de Integritate, Mircea Pălășan (foto sursa Internet), primarul comunei Bunești, s-a aflat în conflict de interese în perioada 2012-2016. El a întocmit și semnat două proiecte de hotărâri ale Consiliului local privitoare la aprobarea unui plan urbanistic zonal pentru imobilul proprietatea sa personală.

   Mai mult, acesta a semnat avizul favorabil și avizele de oportunitate cu privire la elaborare PUZ pentru același imobil, documente ce au stat la baza eliberării certificatului de urbanism de către Consiliul Județean Brașov și ulterior vor sta la baza eliberării autorizației de construire a unei pensiuni agroturistice pe terenul pentru care acesta a constituit drept de superficie în favoarea fiicei sale, urmând ca aceasta să construiască pensiunea agroturistică cu finanțare din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurară (FEADR).

   Tot Mircea Pălășan "a întocmit și semnat proiectul hotărârii Consiliului Local privind atribuirea directă a pășunilor comunale către membrii colectivițății locale, în baza căruia Consiliului Local Bunești a închiriat pajiști pentru pășunatul animalelor, pe o durată de 10 ani, persoanei evaluate și fiicei sale. Prin folosirea acestor pajiști închiriate, persoana evaluată și fiica sa au desfășurat activități agricole (creșterea animalelor), au încasat subvenții pentru agricultură în cuantum de 239.576 lei, iar persoana evaluată a realizat și venituri din activități agricole".

   Primarul poate contesta în instanță raportul de evaluare al inspectorilor de integritate, iar dacă va pierde procesul definitiv va fi demis.