PRIMĂRIA DANEȘ FACE ANGAJĂRI

in

Tags 

administratie

   Comuna Daneș, cu sediul în localitatea Daneș, nr. 390, jud. Mureș, în baza H.G. 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, pentru următoarele funcții publice:

   Denumirea postului :

 • Inspector clasa I grad Principal în cadrul Compartimentului Contabilitate și Achiziții Publice
 • Inspector Clasa I grad Principal în cadrul Compartimentului Impozite și taxe

   Condiţii specifice de participare la concurs pentru Inspector clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Contabilitate și Achiziții Publice:

 • conditiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/199 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată cu modificările și completările ulterioare
 • nivelul studiilor: să fie absolvent de studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice
 • cunoștințe operare PC
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani

   Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

   Proba scrisă:

 • data de 06 Iulie 2016, ora.9.00, la sediul Comunei Daneș nr. 390, județul Mureș

   Interviu:

 • data de 08 Iulie 2016, ora 12.00, la sediul Comunei Daneș nr.390, județul Mureș

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până în data de 24 iunie 2016.

   Date contact: telefon 0265.762.212, email: danes@cjmures.ro

   Condiţii specifice de participare la concurs pentru Inspector clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Impozite și taxe:

 • condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/199 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată cu modificările și completările ulterioare
 • nivelul studiilor: să fie absolvent de studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice sau economice
 • cunoștințe operare PC
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani

   Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

   Proba scrisă:

 • data de 06 Iulie 2016 , ora.13.00, la sediul Comunei Daneș, nr. 390, judetul Mureș
 • Interviu:
 • data de 08 Iulie 2016, ora 14.00, la sediul Comunei Daneș, nr. 390, Județul Mureș

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până în data de 24 Iunie 2016.

   Date contact: telefon 0265.762.212, email: danes@cjmures.ro