PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ, MĂR AL DISCORDIEI

in

Tags 

anchete, ecoserv

   Așa cum știm fostul viceprimar Dan Eugen Bândea a vrut să-și demonstreze sieși că poate aduce profit din serviciul de parcări gestionat de Ecoserv, astfel că a impus, în câteva zone ale orașului, organizarea de locuri de parcare de reședință cu abonament anual. Măsura, evident, a fost abuzivă, căci nu s-a organizat vreo dezbatere publică și nu s-a cerut opinia locuitorilor care deja plătesc taxe și impozite anuale pentru utilizarea domeniului public și pentru deținere de autovehicule. Drept urmare a fost sesizat Avocatul Poporului, instituție care a cerut lămuriri din partea conducerii Primăriei, urmând ca, în perioada următoare, să dea și un verdict.

   Potrivit raportului de activitate pe primul semestru al anului în curs (detalii aici), pe care SC Ecoserv Sig SRL l-a adus la cunoștința Consiliului Local, s-a văzut că serviciul de parcări a devenit profitabil, astfel că în primele șase luni s-a înregistrat un profit de 33.863 lei, față de o pierdere de 55.722 lei înregistrată în perioada similară a anului trecut. Acest plus se reflectă în cele 1.503 abonamente de reședință pe care Ecoserv le-a vândut în primele 6 luni ale acestui an (280 în ianuarie, 514 în februarie, 298 în martie, 203 în aprilie, 94 în mai și 114 în iunie), încasând în total 148.461,70 lei. Tot în primele 6 luni s-au mai încasat 4.990,50 lei (pe 3.327 de tichete de parcare în valoare de 1,5 lei), 123.383,34 lei din parcometre și 3.215,99 lei prin sistemul SMS. Aceste cifre relevă că parcările de reședință aduc cei mai mulți bani în conturile Ecoserv.

Foto: exemplu relevant de loc de parcare marcat anapoda (peste două canale), pentru care Ecoserv cere 124 de lei/an

   Între timp Dan Eugen Bândea a demisionat din funcția de viceprimar, invocând “motive personale”. După ce vreme de câteva luni a dat cu tifla comunității locale, demolând piața mică (detalii aici) și semnând recepția lucrărilor la Sala Sander (detalii aici), locul său a fost preluat de consilierul local Ionel Gavrilă, care este unul dintre principalii susținători ai activității Ecoserv. Acesta s-a angajat în fața Avocatului Poporului să “reorganizeze” parcările de reședință cu abonament anual, dând ca termen data de 15 august. Situația a rămas neschimbată, ba chiar mai ridicolă.

   De la început posesorii de autoturisme au fost amenințați cu amenzi și cu Hotărâri de Consiliu Local, în cazul refuzului de a achiziționa abonamente anuale pentru parcări de reședință (foto profil). Unii au căzut în plasă, iar alții au acționat societatea în judecată. Pentru banii încasați Ecoserv a trasat dungi în neștire prin te miri ce locuri sau, mai rău, a uitat să le inscripționeze. Astăzi există proprietari care mai așteaptă, în schimbul banilor dați degeaba, să le fie marcate locurile și să primească garanții că ele rămân întreținute sau neocupate. Există și zone în care puținele locuri de parcare cumpărate afectează rânduiala locatarilor. Adică, dacă până la acel moment aceștia se înțelegeau tacit asupra locurilor de parcare, de atunci ei se suduie și își însămânțează unii altora zâzanie.

Poliția Comunitară, instrument de hărțuire

   Pe 25 mai 2015 Înalta Curte de Casație și Justiție a dat un verdict în cazul ridicării autoturismelor parcate neregulamentar și în cazul constatării și aplicării contravențiilor: Potrivit unei orientări jurisprudențiale majoritare, hotărârile consiliilor locale adoptate în vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar, constatarea și aplicarea contravențiilor sunt lovite de nulitate, întrucât stabilesc și sancționează contravenții în domeniul circulației rutiere. (detalii aici)

   În nebunia maximizării profiturilor Primăria a pus poliția comunitară în slujba Ecoserv, folosind-o ca pe un instrument de terorizare a posesorilor de autoturisme rebeli. Ca și cum n-ar fi destule probleme zilnice de care să se ocupe, ea trimite citații șoferilor prinși că parchează neregulamentar, prin intermediul Poștei Române sau prin intermediul a doi agenți care se deplasează la locuințele acestora. Cu scopul de a-i constrânge să-și achiziționeze abonamente anuale pentru parcări de reședință, ei hărțuiesc săptămânal șoferii cu astfel de citații la sediu, unde îi invită să dea declarații. Majoritatea nu se prezintă, neștiind că absența se pedepsește legal cu amendă. Cei care totuși se prezintă ar putea să le spună agenților că și-au depășit competențele.

   Sunt și cazuri în care Poliția Comunitară a inventat amenda, dar ea poate fi contestată în justiție căci e ilegală. Conform verdictului dat de Curtea de Casație Poliția Comunitară nu poate aplica amenzi pentru parcări neregulamentare, ci doar Poliția Rutieră. Astfel, neocuparea locurilor de parcare de reședință nu poate fi garantată legal de către Ecoserv. Cu alte cuvinte dacă cetățeanul X își parchează autoturismul pe locul de reședință al cetățeanului Y, nu-l poate amenda nimeni, căci nu există un cadru legal. În cel mai rău caz cetățeanul X se alege cu o mustrare din partea vecinilor și cu o înjurătură sau cu cauciucurile tăiate din partea cetățeanului Y. Și-atât.

Exemplu de citație

    ”În urma accesării bazei naționale de date am constatat că dumneavoastră sunteți proprietar al autovehicului cu număr de înmatriculare .... În conformitate cu art. 39 din O.U.G. din 195/2002R, vă solicităm ca în termen de 10 zile calendaristice de la primirea adresei noastre, să ne comunicați datele de identificare (nume, prenume, cod numeric personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate și al permisului de conducere) ale persoanei care a condus autovehiculul al cărui proprietar sunteți, care a fost fotografiat în data de ... ora .... în Municipiul Sighișoara, Str ... săvârșind următoarele: ocuparea unui loc în parcarea de reședință, fără deținerea unui abonament valabil pentru locul respectiv, contravenție prevăzută și sancționată de art. 40, lit. a din HCL 94/2013. Vă facem cunoscut că necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronată a acestora constituie contravenție, faptă prevăzută și sancționată de art. 102, pct. 14 din O.U.G. 195/2002R, cu 9-20 puncte amendă (persoane fizice)”.

   Persoana care ne-a pus la dispoziție acest document a primit în ultimele luni mai multe înștiințări și procese verbale emise de Poliția Comunitară și se simte de-a dreptul hărțuit de o instituție care, în opinia sa, ar trebui să se ocupe de alte probleme ale urbei precum aruncarea ilegală a gunoaielor pe domeniul public, cerșetoria infantilă sau menținerea ordinii publice.

   Motivul hărțuielii practicate de Poliția Comunitară îl constituie refuzul acestuia de a-și achiziționa un abonament anual pentru locul de parcare din fața cazei, loc public în care își parchează autoturismul de ani buni.

   Un alt document pus la dispoziția noastră este un proces verbal de contravenție, prin care a fost sancționat de aceeași Poliție Comunitară cu amendă de 200 de lei. El a fost rugat să achite contravaloarea amenzii într-un cont deschis la Trezorerie și să se deplaseze la sediul Poliției Comunitare cu dovada plății. În caz de contestare a procesului verbal plângerea se va depune în termen de 15 zile de la comunicare la Judecătoria Sighișoara, demers pe care sighișoreanul de față l-a făcut.

   Carevasăzică nu este suficient că persoana e hărțuită permanent pentru locul de parcare din fața casei, dar mai este rugată să plătească amenda și să le arate chitanța agenților. Pentru mine asta reprezintă aroganța supremă.

   Mi se confirmă astfel scenariul pe care-l anticipasem încă de anul trecut și ceea ce noi susținem de la început. Scopul real al acestei societăți care se zbate la limita rentabilității financiare îl reprezintă sifonarea bugetului local și salarizarea unor angajați ce nu-și mai justificau prezența pe statul de plată al Primăriei Sighișoara.

Tudor Groza