O NOUĂ SPECIALIZARE ÎN CADRUL UPM

in

Tags 

Invatamant

   Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş rămâne credincioasă motto-ului consacrat "o universitate pentru comunitate". Pornind de la nevoile de specializare cerute pe piaţa muncii, dar şi din dorinţa de a oferi programe de studiu diversificate şi de actualitate, s-a născut ideea de a aduce în judeţul Mureş specializarea Ştiinţe Politice. Specializarea se adresează tuturor celor care doresc să fie conectaţi la realităţile lumii, celor care doresc să înţeleagă mecanismul schimbărilor politico-economice sau sociale, celor ce doresc să găsească un răspuns la provocările lumii noastre.

   Studenţii noştri vor explora domenii fundamentale, programa educaţională favorizând dezvoltarea unor aptitudini necesare în supravieţuirea şi atingerea succesului în societatea actuală. Câteva exemple de materii ce vor fi studiate: psihologie politică, analiza politicilor publice, sociologie politică, stat de drept şi constituţionalism, doctrine politice, guvernanţă internaţională, şamd.

   Specializarea ştiinţe politice este organizată într-o manieră multidisciplinară, există cursuri şi laboratoare de specialitate dar şi un program obligatoriu de practică în cadrul a numeroase instituţii şi organizaţii. Echipa noastră a înţeles că singura şansă de reuşită este susţinerea reciprocă a teoriei şi practicii, aşadar absolvenţii noştri vor fi atât buni specialişti cât şi buni cetăţeni. Studenţii pot concura în programul de mobilităţi Erasmus, prin intermediul căruia pot studia cel puţin un semestru în alte ţări membre ale Uniunii Europene.

   Licenţa în Ştiinţe Politice asigură absolvenţilor accesul la profesii precum: Funcţionar în administraţia publică naţională şi europeană; Expert în relaţii publice şi comunicare socială, Consilier/expert în organizaţii politice respectiv organizaţii nonguvernamentale, Consilier în firme private, Jurnalist, Analist politic, Profesor de cultură civică, etc.

   Candidaţii se pot înscrie până pe 11 septembrie. Mai multe detalii pe http://admitere.upm.ro/.

Dr. Lucian Săcălean