MIRAJUL CONTRACTELOR DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ

in

Tags 

anchete

   În Primăria Sighișoara există un compartiment juridic care, potrivit statului de funcții aprobat prin HCL nr. 133/2013, are 3 posturi de consilieri juridici. Rolul acestui departament este de a asigura activitățile juridice de consultanță, de asistență sau de reprezentare a Primăriei în litigiile în care municipiul este parte.

   Conform Ordonanței de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare […] care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare. Cu toate astea, Primăria Sighișoara a înțeles că activitatea propriului departament de specialitate trebuie suplinită prin achiziționarea unor servicii juridice, astfel că a apelat la “mila” Consiliului Local care, din 2012 până în prezent, a adoptat 4 Hotărâri privind achiziția serviciilor juridice: HCL nr. 28/28.02.2013, HCL nr. 17/30.01.2014, HCL nr. 78/27.03.2014 și HCL nr. 10/29.01.2015.

   Asupra acestor aspecte consilierul local Pop Claudiu, din partea Uniunii Independente pentru Sighișoara, a atras atenția în nenumărate ocazii, însă nimeni din actuala garnitură politico-administrativă nu a vrut să țină cont, astfel că pe 29.01.2015, în spiritul continuării ilegalităților, Consiliul Local, prin majoritatea consilierilor săi, a adoptat o nouă hotărâre privind achiziționarea acestor servicii.

   Printr-o adresă emisă de Prefectura județului Mureș, în 08.04.2015, prefectul atrage atenția că “prin adoptarea actului administrativ au fost nesocotite normele juridice în materie, fiind ignorat astfel unul dintre principiile de bază ale dreptului administrativ, respectiv principiul legalității, conform căruia activitatea autorităților administrative trebuie să se desfășoare pe baza legii și în conformitate cu legea, urmărinde-se organzirea executării și executarea în concret a acesteia, iar actele administrative nu pot contraveni actelor normative cu forță juridică superioară”. În consecință, Prefectura solicită revocarea acestei ultime hotărâri, în caz contrar putând ataca Primăria în contencios administrativ.

   În anii 2013 și 2014 au fost înregistrate la compartimentul juridic 202 cauze. Pentru 55 dintre acestea s-au încheiat contracte de consultanță juridică cu case de avocatură sau cabinete individuale de avocatură. Negocierea onorariilor pentru contractele încheiate a căzut în sarcina fostului primar Ioan Dorin Dăneșan, iar ulterior, în sarcina viceprimarului Dan Eugen Bândea. Acest fapt ne duce cu gândul la o posibilă inexistență a obiectivității celor însărcinați cu negocierea.

   Șapte dintre aceste contracte au fost achiziționate de avocatul Fintoc Mihail, cumnatul consilierei locale Fintoc Marieta (intrată în Consiliu pe listele PNL și migrată ulterior la PSD, pe baza ordonanței 55/2014). Valoarea totală a onorariilor pe care avocatul Fintoc le-a încasat se ridică la suma de 5800 de lei.

   Alți doi beneficiari cunoscuți ai acestor servicii sunt SCA Costea & Gușatu și avocatul Gabriela Papuc, ambii din Târgu Mureș. Deocamdată nu vă putem furniza cuantumul total al onorariilor pentru că ele au fost făcute publice parțial, dar vă putem spune că sumele existente sunt considerabile.

   Potrivit legii 393/2004, art. 75, privind statutul aleșilor locali, se consideră interes personal dacă “aleșii locali au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”. Art. 77 spune:Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii […] Consilierii locali sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al sedinței.

   În urma analizării tuturor proceselor verbale ale ședințelor se prea poate ca Fintoc Marieta să se afle într-un conflict de interese, având în vedere legătura de rudenie și asumarea prin vot în cadrul Consiliului Local a achizițiilor contractelor de consultanță juridică.

   Dacă menținerea compartimentului juridic la un nivel subdimensionat s-a făcut voit, tocmai sub pretextul achiziționării unor astfel de servicii, nu știm cu certitudine, dar putem specula.

Claudiu Barb