MILIOANE DE EURO RISIPITE PE ÎNTREȚINEREA ECOSERV

   În anul 2011 Primăria Sighișoara a dat naștere unei societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului local, prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie, avându-l director pe Maior Gheorghe (până în acel moment director al Direcției de gospodărie comunală). Înființarea SC Ecoserv Sig SRL are la bază Ordonanța nr. 71/2002, dată de Guvernul Năstase, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, dar și Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice. Consiliul local a mai aprobat alocarea sumei de 200.000 de lei drept capital social inițial.

   Printre consilierii care au girat pentru înființarea Ecoserv Sig se numără Ștefănescu Constantin (fost primar PSD și tatăl actualului consilier PNL Ștefănescu Constantin Jr.), Cioanta Minerva-Elisabeta (actual consilier PSD), Gall Ernö (actual consilier UDMR), Popa Florin Adrian (PSD), Savu Sorin Virgil (fost viceprimar PSD) și Toth Tivadar (actual viceprimar UDMR).

   Cu alte cuvinte Guvernul Năstase le-a creat unităților administrativ-teritoriale climatul necesar pentru a-și transforma diriguitorii în acționari la propriile firme de gospodărie. În fond, sighișorenii, prin reprezentanții lor în Consiliul local, sunt acționarii acestei societăți și au puterea de decizie, doar că, la nivel practic nu se întâmplă asta, iar principiile legale și morale ale funcționării societății nu se respectă.

   Dar de ce a fost nevoie de Ordonanța Guvernului Năstase și de ce nu a vrut Primăria să păstreze Serviciul Public de Gospodărie? Pentru că aceste societăți de utilitate publică, având costuri de înființare și funcționare ridicate, sunt un paravan pentru anumite afaceri și contracte cu dedicație. Gestionând mai multe activități ele dețin monopolul, iar achizițiile de materiale, lucrările și contractarea unor terți se fac pe criterii obscure.

   În 2012 societatea a primit în gestiune sortarea deșeurilor municipale, administrarea depozitelor de deșeuri, dezinsecția, dezinfecția, deratizarea, construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea drumurilor, amenajarea și întreținerea zonelor verzi, amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare.

   Tot în 2012 s-a aprobat constituirea unei comisii pentru analiza, stabilirea sau ajustarea tarifelor prestate de Ecoserv Sig, din care au făcut parte consilierii Ciucan Cristian (PSD), Fintoc Marieta (PNL, ulterior PSD, declarată de curând în conflict de interese administrativ) și Gall Ernö (UDMR), dar și demararea procedurilor de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al societății și crearea unei comisii de selecție prealabilă a candidaților, din care au făcut parte 3 angajați ai Primăriei: Bizo Anca (președinta comisiei și actuala secretară a municipiului), Vaidacuțan Vasile (în calitate de Șef al Biroului de taxe și impozite) și Stelian Mircea Marian (în calitate de Șef al Biroului administrativ, actualmente Șef al Biroului logistic).

   Astăzi, cei 5 membri ai Consiliului de Administrație, remunerați cu 10% din salariul directorului, sunt: Moldovan Radu (fost viceprimar și director al societății începând din iunie 2014), Marian Adriana Paula (șefa Biroului buget, contabilitate și salarizare din cadrul Primăriei Sighișoara și fostă președintă a Consiliului de Administrație), Popoviciu Adriana (inspector principal în Biroul de achiziții din cadrul Primăriei Sighișoara), Diaconiță Viorel Claudiu (fost consilier local din partea PSD, angajat al SC Aquaserv SA și actual președinte al Consiliului de Administrație) și Oprea Adriana Marieta (angajată a SC Aquaserv SA și soția directorului general al SC ATT SA – Oprea Țonu Mircea).

   În septembrie 2012 Consiliul local adoptă două noi hotărâri privind tarifele practicate de Ecoserv Sig și primul buget de venituri și cheltuieli. Dintre lucrările pe care societatea le execută în prezent amintesc: montat borduri (32,91 lei metrul liniar), montat bănci (69,90 lei bucata), repararea și confecționarea indicatoarelor din tablă (174,02 lei metrul pătrat), cosirea mecanizată a gazonului (26,84 lei/100 de metri pătrați), nivelarea manuală a solului (146,96 lei/100 de metri pătrați), plantat trandafiri (7,14 lei bucata), sortarea deșeurilor (22 lei tona), cântărirea deșeurilor (50 lei tona) sau eliberare abonament pentru folosirea meselor în piața agroalimentară (260 lei/metru pătrat/lună). Prețurile nu includ TVA.

   Societatea și-a început activitatea cu un număr de 75 de angajați, care, deși scoși de pe statul de plată al Primăriei, au continuat să încaseze indirect salarii de la bugetul local, prin intermediul mecanismului comenzi -> execuții -> plăți cu TVA, în care Primăria Sighișoara este beneficiarul și plătitorul, iar Ecoserv Sig este executantul.

   Cele 5 sectoare principale de activitate au rămas construcțiile și reparațiile, administrarea serelor și zonelor verzi, administrarea stației de sortare a deșeurilor, administrarea pieței agroalimentare și administrarea parcărilor publice.

Situațiile financiare în anul 2012 

   Prin Hotărârea Consiliului local nr. 82/25.10.2012 s-a suplimentat administrarea parcărilor din zona centrală cu organizarea și funcționarea parcărilor din cartiere, contravaloarea unui abonament anual pentru un loc de parcare fiind stabilită la 100 de lei, fără TVA.

   Pentru primul an de funcționare societatea și-a bugetat venituri totale de 1.035.324 lei, cheltuieli totale de 1.030.124 lei și un profit brut de 5.200 lei. Potrivit informațiilor financiare auditate, la finalul anului 2012 Ecoserv Sig a înregistrat o cifră de afaceri netă de 1.029.298 lei, din care veniturile totale au fost de 1.029.370 lei, iar cheltuielile totale de 1.028.304 lei. După plata impozitului de 311 lei, a rămas cu un profit net de 1.066 lei.

   Numărul total de angajați a fost de 80, distribuiți astfel: 23 la secția construcții și reparații, 21 la secția sere și zone verzi, 18 la stația de sortare a deșeurilor, 4 la piața agroalimentară, 6 TESA și 8 la aprovizionare, desfacere, protecția muncii, PSI și pază.

   Situația pe cele 5 sectoare de activitate a fost următoarea:

SECTOR VENITURI CHELTUIELI REZULTAT
Construcții, reparații 442.591 444.367 -1.776
Sere, zone verzi 383.431 319.661 63.770
Stația de sortare 36.642 194.310 -157.668
Piața agroalimentară 163.415 69.934 93.481
Parcări 3.291 32 3.259
Total 1.029.370 1.028.304 1.066

   Pentru desfășurarea activității Ecoserv Sig a primit în administrare bunuri în valoare de 10.318.591 lei, pentru care i-a plătit Primăriei o redevență de 1% din veniturile încasate, adică 8.053 lei.

Situațiile financiare în anul 2013

   În al doilea an de funcționare, prin Hotărârea Consiliului local nr. 4/31.01.2013 și Hotărârea Consiliului local nr. 73/29.05.2013, au fost prevăzute și aprobate venituri totale de 3.967.200 lei, cheltuieli totale de 3.772.200 lei și un profit brut de 163.800 lei. Ulterior, prin două Hotărâri ale Consiliului local (nr. 141/29.08.2013 și nr. 195/13.01.2013), bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat. Potrivit informațiilor financiare auditate, la finalul anului 2013 Ecoserv Sig a înregistrat o cifră de afaceri netă de 3.525.232 lei, din care veniturile totale au fost de 3.622.887 lei, iar cheltuielile totale de 3.723.021 lei. În consecință, s-a înregistrat o pierdere de 100.134 lei.

   Numărul total de angajați a fost de 110, distribuiți astfel: 28 la secția de construcții și reparații, 28 la secția sere și zone verzi, 20 la stația de sortare a deșeurilor, 6 la piața agroalimentară, 11 TESA, aprovizionare și pază, iar 17 la administrarea parcărilor.

   Situația pe cele 5 sectoare de activitate a fost următoarea:

SECTOR VENITURI CHELTUIELI REZULTAT
Construcții, reparații 1.672.591 1.870.897 -198.306
Sere, zone verzi 1.086.514 924.334 162.180
Stația de sortare 343.592 527.994 -184.402
Piața agroalimentară 441.390 237.691 203.699
Parcări 78.000 162.105 -83.305
Total 3.622.887 3.723.021 -100.134

   Pentru desfășurarea activității Ecoserv Sig a mai primit în administrare alte bunuri de pe domeniul public, pentru care i-a plătit Primăriei o redevență de 1% din veniturile încasate, adică 28.052 lei. În baza Hotărârii Consiliului local nr. 111/27.06.2013, prin care spațiile comerciale, chioșcurile și tarabele din piața agroalimentară au fost cedate și ele societății, Ecoserv a mai plătit Primăriei o cotă parte de 50% din contravaloarea fără TVA a chiriilor, adică 46.543 lei.

Situațiile financiare în anul 2014 

   În al treilea an de funcționare, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 8/30.01.2014, s-au aprobat venituri totale de 5.616.000 lei, cheltuieli totale de 5.335.200 lei și un profi brut de 280.800 lei. Urmare a Hotărârilor Consiliului local nr. 54/27.02.2014 și nr. 61/27.03.2014, capitalul social al Ecoserv Sig a fost majorat de două ori, cu 60.000 lei, respectiv 300.000 lei, ajungând astfel la 560.000 lei, divizat în 56.000 de părți sociale cu o valoare nominală de 0,10 lei. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului local nr. 195/27.11.2014, bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat.

   Pentru că societatea nu dispunea de fonduri necesare investițiilor, cu banii din cele două majorări de capital social s-au făcute unele achiziții, printre ele numărându-se aparatele de autotaxare din centrul istoric.

   Prin Hotărârea Consiliului local nr. 168/25.09.2014, societatea a primit un punct de lucru pentru personalul TESA, în strada Libertății, nr. 14, deasupra magazinului “Coralia” (foto). Sediul social a rămas în str. Cornești, nr. 54, unde o parte din construcții au fost demolate pentru a face loc căii ferate de mare viteză. Interesant este că deși Ecoserv Sig și Primăria dețin spații și clădiri care s-ar fi putut utiliza gratuit de către personalul TESA, s-a optat pentru varianta închirierii unui spațiu aparținând SC Pansig Prod SRL, contra sumei lunare de 378 euro, fără TVA.

Foto: birourile Ecoserv

Foto: Afacerea "Grilajul"

   În luna decembrie, în urma Hotărârii Consiliului local nr. 225, locurile de parcare de reședință au fost extinse pe tot teritoriul orașului, producând nemulțumiri în rândul proprietarilor de autoturisme care au început a fi hărțuiți de către reprezentanții Poliției locale și amenințati cu amenzi cuprinse între 200 și 400 de lei.

   Potrivit informațiilor financiare auditate, la finalului anului 2014 Ecoserv Sig a înregistrat o cifră de afaceri netă de 4.245.833 lei, din care veniturile totale au fost de 4.268.987 lei, iar cheltuielile totale de 4.068.649 lei. După plata impozitului de 16.173 lei, a rămas cu un profit net de 200.338 lei.

   Numărul total de angajați a fost de 95, distribuiți astfel: 30 la secția de construcții și reparații, 25 la secția sere și zone verzi, 21 la stația de sortare a deșeurilor, 5 la piața agroalimentară, 6 TESA și 8 la administrarea parcărilor.

   Situația pe cele 5 sectoare de activitate a fost următoarea:

SECTOR VENITURI CHELTUIELI REZULTAT
Construcții, reparații 1.992.501 2.073.337 -80.836
Sere, zone verzi 1.037.008 820.457 216.551
Stația de sortare 405.811 536.177 -130.366
Piața agroalimentară 491.910 275.719 216.191
Parcări 341.757 362.959 -21.202
Total 4.268.987 4.068.649 200.338

   Pe lângă redevența de 1%, reprezentând 41.631 lei, Ecoserv Sig i-a mai plătit Primăriei jumătate din chiriile fără TVA pe spațiile comerciale, chioșcurile și tarabele din piața agroalimentară, luate în administrare prin Hotărârea Consiliului local nr. 43/27.02.2014, reprezentând 47.295 lei. 

Situațiile financiare în anul 2015

   Pentru al patrulea an de funcționare Hotărârea Consiliului local nr. 18/12.02.2015 a stabilit venituri totale de 4.744.700 lei, cheltuieli totale de 4.547.203 lei și un rezultat brut de 197.497 lei.

   În luna martie, prin Hotărârea Consiliului local nr. 54, capitalul social al Ecoserv Sig a fost majorat cu încă 280.000 de lei, ajungând astfel la 840.000 lei. Din acești bani Ecoserv Sig a plătit două documentații tehnice pentru sediu și pentru piața agroalimentară și a achiziționat unele utilaje.

   Potrivit informațiilor financiare auditate, la finalului anului 2015 Ecoserv Sig a înregistrat o cifră de afaceri netă de 3.946.192 lei, din care veniturile totale au fost de 4.037.185 lei, iar cheltuielile totale de 3.982.108 lei. După plata impozitului de 19.944 lei, a rămas cu un profit net de 55.077 lei.

   Numărul total al angajaților a fost de 101, distribuiți astfel: 23 la secția construcții și reparații, 26 la secția sere și zone verzi, 23 la stația de sortare a deșeurilor, 5 la piața agroalimentară, 8 TESA și 7 la administrarea parcărilor.

   Situația pe cele 5 sectoare de activitate a fost următoarea:

SECTOR VENITURI CHELTUIELI REZULTAT
Construcții, reparații 1.759.108 1.870.574 -111.466
Sere, zone verzi 918.365 817.340 101.025
Stația de sortare 444.490 629.233 -184.743
Piața agroalimentară 454.853 304.599 150.254
Parcări 460.369 360.362 100.007
Total 4.037.185 3.982.108 55.077

   În anul 2015 Ecoserv Sig a plătit o redevență de 1% reprezentând 41.154 lei, la care s-a adăugat procentul de 50% din contravaloarea fără TVA a chiriilor încasate pe spațiile comerciale, chioșcurilor și tarabelor din piața agroalimentară (luate în administrare prin Hotărârea Consiliului local nr. 38/26.02.2015), reprezentând 50.081 lei.

Situațiile financiare în primul semestru al anului 2016

   În al cincilea an de funcționare Hotărârea Consiliului local nr. 14 a stabilit venituri totale de 4.808.930 lei, cheltuieli totale de 4.567.980 lei și un rezultat brut de 240.950 lei.

   În primul semestru societatea a înregistrat venituri totale de 1.775.048 lei și cheltuieli totale de 1.787.407 lei, din care a rezultat o pierdere de 12.369 lei.

   Numărul angajaților a fost de 111, împărțiți astfel: 32 la secția construcții și reparații, 35 la secția sere și zone verzi, 23 la stația de sortare a deșeurilor, 5 la piața agroalimentară, 8 TESA și 9 la administrarea parcărilor.

   Situația pe cele 5 sectoare de activitate a fost următoarea:

SECTOR VENITURI CHELTUIELI REZULTAT
Construcții, reparații 633.172 756.856 -123.684
Sere, zone verzi 403.043 379.838 23.205
Stația de sortare 294.093 322.990 -28.897
Piața agroalimentară 219.346 130.381 88.965
Parcări 225.384 197.342 28.042
Total 1.775.038 1.787.407 -12.369

   Prin Hotărârea Consiliului local nr. 74/28.04.2016 Ecoserv Sig a mai primit în administrare, la fel ca-n anii precedenți, spațiile comerciale, chioșcurile și tarabele din piața agroalimentară, pentru care returnează Primăriei jumătate din chiriile încasate. 

Cheltuieli masive pe activități neprofitabile pentru bugetul local

   Din analiza tuturor situațiilor financiare reiese că până la finalul anului 2015, din cele 5 activități, Ecoserv Sig a avut venituri de 14.733.467 lei (cca 3.296.000 euro) și cheltuieli totale de 14.589.489 lei (cca 3.264.000 euro), din care a rezultat un profit net de 143.978 lei (cca 32.200 euro). Aceste venituri provin preponderent din lucrările executate în baza comenzilor date de Primărie, către care Ecoserv Sig a plătit, pentru anii 2012, 2013, 2014 și 2015, o redevență de 118.890 lei (cca 26.600 euro). Între 2013 și 2015 Ecoserv a mai încasat de pe urma chiriilor 287.838 lei (cca 64.400 euro), din care jumătate, adică 143.919 lei (cca 32.200 euro), au fost virați la bugetul local.

   Vedem astfel că încasările din redevență și din chirii, reprezentând 262.809 lei (cca 58.800 euro), nu acoperă nici măcar cele 3 majorări de capital social din 2014 și 2015, care au însumat 640.000 de lei (cca 143.200 euro).

   Analizând și cele 5 sectoare de activitate, se poate constata că doar administrarea pieței agroalimentare a rămas constant pe plus (totalizând 752.590 lei, adică 168.400 euro), în timp ce sortarea deșeurilor (cu cei peste 20 de angajați) și construcțiile/reparațiile au rămas constant pe minus, cu 686.076 lei (cca 153.500 euro), respectiv 516.068 lei (cca 115.500 euro). În mod paradoxal, dacă stația de sortare a orașului nu aduce venituri din exploatarea deșeurilor recuperabile, așa cum, luând exemplul european, ar trebui să se întâmple, pe rampa de gunoi umplută cu repeziciune (și administrată de operatorul de salubritate SC Schuster Ecosal SRL) firme de colectare externe au acces nelimitat și o activitate extrem de profitabilă.

   Trist este că în România rata de reciclare a deșeurilor este de aproape 5%, pe când Uniunea Europeană ne cere, până în anul 2020, să o aducem la 50%. După cum stăm, șansele să ne conformăm sunt aproape de zero.

   Din exploatarea parcărilor (extinse în tot orașul) și din celelalte două activități cu rezultate fluctuante au fost acoperite găurile din coșul general, societatea dependentă de bani publici târându-se de la un an la altul cât să-și justifice existența efemeră, plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și plata imorală a salariilor celor peste 100 de angajați, a căror pondere în cheltuieli reprezintă 60%.

Consilierii UIPS, singurii care n-au votat și care nu votează

   SC Ecoserv Sig SRL este creația PSD, însă parcursul său a avut sprijinul unei familii politice extinse. Transformarea într-un fiu risipitor a putut fi posibilă cu girul majorității compuse din PSD-UDMR-PDL-PNL-UNPR-PPDD, care nu doar că i-au pus la dispoziție bunurile comunității și l-au mângâiat pe creștet înainte de a-l trimite-n lume, dar i-au îndesat în traistă merinde scumpe și teancuri de bani cu care să-și facă de cap împreună cu prietenii oportuniști.

   În acești ani consilierii majorității au adoptat 75 de Hotărâri legate de funcționarea sa, manifestând un interes exacerbat pentru rezultate care nu se văd în viața de zi cu zi a sighișorenilor. Potrivit actului constitutiv, “ca prestator ce acționează sub conducerea, coordonarea și controlul Consiliului local Sighișoara, societatea urmărește să contribuie la creșterea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor de utilități publice și implicit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, de muncă și de locuire ale populației, în conformitate cu cerințele fundamentale pe care serviciile de utilități publice trebuie să le îndeplinească.

   Văzând că întreținerea beizadelei e mult prea scumpă, familia politică extinsă a vândut tot din casă, pentru a-i potoli capriciile și a-i satisface poftele nebune. Acestuia nu i-au ajuns cele 5 sectoare de activitate primite inițial în gestiune, astfel că, pe parcurs, a mai primit parcările de reședință și spațiile comerciale din piața agroalimentară.

   Singurii consilieri locali din mandatul 2012-2016 și din actualul mandat care nu au votat și care nu votează întreținerea sa scumpă sunt cei ai Uniunii Independente pentru Sighișoara.

Nereguli constatate de Curtea de Conturi

   Un raport al Curții de Conturi din 27 februarie 2015 a dezvăluit că în perioada septembrie 2012 – decembrie 2013, primul director al Ecoserv Sig, Maior Gheorghe, a primit ilegal tichete de masă și tichete cadou în valoare totală de 3.058 lei. În consecință, Curtea a dispus recuperarea acestei sume, ceea ce s-a și întâmplat.

   În urma controlului Curtea a concluzionat că la nivelul Ecoserv Sig modul de administrare a patrimoniului public și privat, […] precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli nu sunt în concordanță […] cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și nu se respectă […] principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității”.

Încălcări ale principiilor concurenței

   La începutul anului 2016 Consiliul Concurenței, autoritatea ce pune în aplicare Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, ne-a declarat că analizează posibilitatea declanșării din oficiu a unei investigații. Legea concurenței are drept scop “protecția, menținerea și stimularea concurenței și a unui mediu concurențial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.

   Potrivit instituției delegarea gestiunii directe către Ecoserv Sig ar trebui făcută pe o perioadă de maxim 5 ani, pentru ca Primăria să aibă posibilitatea regândirii sistemului de atribuire în cazul în care societatea se dovedește ineficientă sau creează ingerințe sau efecte nedorite pe piețele concurențiale. Primăria și Consiliul local vor trebui să decidă, după derularea unei consultări publice, dacă va mai continua sau nu în acest format păgubos. După cum arată situația financiară generală, societatea a devenit un vehicul de subminare a economiei locale. Prelungirea contractului de gestiune trebuie să fie justificată numai de împrejurări excepționale, ori în situația dată acestea nu se impun. Cele 5 activități ar putea fi gestionate de către Primărie, iar profiturile din sortarea (reală) a deșeurilor, administrarea (eficientă) a pieței agroalimentare sau exploatarea parcărilor publice (chiar și de reședință) ar intra direct în bugetul local, evitându-se filtrul intermediarului.

   Consiliul Concurenței are rol coercitiv, iar în cazul în care autoritățile nu se conformează măsurilor dispuse instituția se poate adresa instanțelor de judecată.

   Am solicitat un punct de vedere și din partea Ministerului Economiei, dar, până la data publicării acestui material, nu am primit răspuns.

   În concluzie, înființarea, finanțarea și întreținerea SC Ecoserv Sig SRL demonstrează că Primăria Sighișoara și Consiliul local Sighișoara, care puteau să gospodărească orașul în regie proprie, au ales calea unei afaceri păguboase pentru buget, investind milioane de euro pentru profituri minime și pentru garantarea salariilor unor angajați desprinși din aparatul propriu de lucru care, în fapt, îngreunează mai mult funcționarea mecanismului administrativ. Dacă am fi avut aleși zdraveni la cap, funcționari publici neafiliați politic, o strategie de oraș coerentă, dar mai ales instituții de control care acționează cu promptitudine în spiritul statului de drept, jaful acesta fățiș și tolerat n-ar fi existat, iar acele milioane de euro s-ar fi reflectat astăzi, de exemplu, în investiții în reabilitarea spitalului, finalizarea stadionului, restaurarea casei de cultură sau consolidarea centrului istoric.

Tudor Groza