MAINSTREAM SIGHIȘOARA, INVESTIȚIE EUROPEANĂ PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ

in

   Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (în calitate de Partener 1), în asociere cu Municipiul Sighișoara (în calitate de Partener 2), Fundația Veritas Sighișoara (în calitate de Partener 3) și Școala Gimnazială Miron Neagu Sighișoara (în calitate de Partener 4) implementează, începând din luna August 2017, proiectul strategic cu titlul ”Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială” (Cod SMIS 102559), contract POCU/18/4/1/102559, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

   Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru persoanele din zona periurbană a Sighișoarei, în care există populație aparținând minorității rome.

   Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi a selectat și introdus în grupul țintă 145 de persoane ce au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională. Au fost finalizate două cursuri de calificare, primul de bucătar - având o durată de 6 luni și 14 cursanți, cel de-al doilea de lucrător în comerț (având o durată de 3 luni și 14 cursanți). În 21 Noiembrie 2018 a început cursul de manichiurist/pedichiurist, la care iau parte 14 participanți. Totodată, pe plan antreprenorial, au fost identificate 48 de persoane interesate, care au beneficiat de informare și consiliere pentru demararea unei afaceri proprii și realizarea unui plan de afaceri, 5 dintre aceștia urmând a fi selectați și sprijiniți în vederea deschiderii unei afaceri pe cont propriu.

   Municipiul Sighișoara a continuat, în domeniul serviciilor socio-medicale, procesul de identificare și de selecție a beneficiarilor, precum și realizarea de anchete sociale, în vederea elaborării planurilor de intervenție personalizate și efectuării de activități pentru ameliorarea problemelor identificate. Până în prezent au fost selectați 381 de potențiali beneficiari. În domeniul actelor au fost sprijiniți 9 beneficiari pentru obținerea cărților de identitate, au fost eliberate 8 dispoziții de acordare a drepturilor de asistență socială (ajutoare sociale, alocații suplimentare, ajutoare de deces), 10 certificate de căsătorie și 70 de certificate de naștere (pentru înlocuirea celor pierdute sau deteriorate).

   La cele 3 programe din cadrul Centrului de Zi al Fundației Veritas Sighișoara s-au efectuat, în perioada Septembrie-Octombrie, înscrieri pentru anul școlar 2018 – 2019. În program sunt înscriși, în prezent, 19 preșcolari, 56 de copii și 27 de adolescenți.

   Fundația oferă servicii socio-medicale unui număr de 86 de copii  (16 preșcolari, 48 școlari și 22 adolescenți) proveniți din familii defavorizate, dezorganizate, private de posibilități materiale și financiare și care locuiesc în condiții nepotrivite pentru educație și asigurarea unor standarde de viață firești într-o societate civilizată.

   Activitatea fundației se concentrează pe activități instructiv-educative (efectuarea temelor, sprijin pentru recuperearea materiilor, dezvoltarea abilităților de comunicare, încurajarea logicii matematice, educație muzicală, cunoașterea mediului), educație moral-creștină, consiliere psihologică (dezvoltare personală, îmbunătățire a stimei de sine, autocunoaștere), consiliere juridică și socială, activități recreative și de socializare (film, teatru, excursii, tabere, jocuri, competiții sportive), asistență medicală și cantină socială. Activitățile educative cuprind o componentă antidiscriminare cu teme adaptate pe categorii de vârstă, precum și proiecte desfășurate în colaborare cu mai multe școli sighișorene.

   La Școala Gimnazială Miron Neagu Sighișoara s-a reluat, începând din luna Noiembrie, activitatea educativă. Echipa școlii oferă sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie – învățământ preșcolar – pentru 42 de copii cu care desfășoară activități adaptate nevoilor și nivelului, în scopul stimulării dezvoltării imaginii de sine și pregătirii pentru învățământul de masă. În același timp, se acordă sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin programe de tip Școală după Școală, pentru un număr de 90 de copii din învățământul primar. Activitățile zilnice constau în asigurarea unor programe pentru formarea deprinderilor de igienă și servirea mesei, de jocuri și activități de dezvoltare a aptitudinilor individuale, precum și efectuarea temelor.

   Bugetul local al proiectului ”Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială” este de 12.635.894,86 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 66.496,27 lei. Proiectul se implementează în Municipiul Sighișoara, județul Mureș, pe o perioadă de 36 luni, în intervalul August 2017 – Iulie 2020.

    Proiectul se adresează unui număr de 600 de persoane vulnerabile din municipiul Sighișoara, localizate în 8 zone urbane marginalizate (ZUM) denumite: ZUM 1 (Strada Parângului); ZUM 2 (Strada Viilor), ZUM 3 (Strada Ștefan cel Mare); ZUM 4 (Strada Goldberich); ZUM 5 (Strada Caraiman); ZUM 6 (Strada Rora); ZUM 7 (Strada Dumbravei); ZUM 8 (Strada Plopilor). Până la acest moment au fost identificate și selectate în grupul țintă un număr de 409 de persoane, procesul de selecție fiind unul permanent.

Comunicat de presă