IULIAN BADEA, 45 DE ANI ÎN SLUJBA ADMINISTRAȚIEI LOCALE

in

Tags 

administratie

   Legislația în domeniul administrației publice statuează că secretarul unei unități administrativ-teritoriale este garantul respectării legilor și a bunei desfășurări a actelor administrative, dar și primul care ar trebui să răspundă în cazul constatării unor nelegalități. Pentru accederea într-o astfel de poziție extrem de importantă în mecanismul administrativ este nevoie de ample studii superioare juridice sau administrative, fiindcă aplicarea literii și a spiritului legii nu este la îndemâna oricui.

   Puține persoane se bucură de stabilitate pe termen lung în acest univers al normelor, presiunea politică pusă pe interpretarea legilor în defavoarea comunităților fiind de cele mai multe ori nu doar vizibilă, ci și tolerată inexplicabil de anumite instituții ale statului pretins de drept. Unul dintre secretarii longevivi ai județului este Iulian Badea, actual secretar al comunei Nadeș și președinte al Asociației Secretarilor Unităților Administrativ-Teritoriale Mureș, care de-a lungul carierei a lucrat cu 14 primari, printre care și Ioan Dorin Dăneșan.

   Aflat în prag de pensionare domnia sa a avut amabilitatea și răbdarea de ne acorda un amplu interviu, în care ne vorbește de profesia de jurist, de conduita profesională și de exemple concrete de derapaje la nivelul administrației.

45 de ani în slujba administrației locale

Rep: În introducerea acestui material vă rugăm să începem cu o scurtă prezentare a activității dumneavoastră profesionale.

I.B.: Nu știu dacă o activitate profesională de aproximativ 45 ani, din care 40 de ani neîntrerupți în funcția de secretar u.a.t., se poate sintetiza în câteva fraze. Totuși, fac acest efort intelectual în a scoate în evidență, fară lipsă de modestie, că dacă la 1 februarie 1977 eram cel mai tânăr secretar din județ, acum, când mi-am depus dosarul de pensionare, sunt cel mai longeviv secretar u.a.t. din județul Mureș. Pe de o parte sunt bucuros că am ajuns la acest stadiu al devenirii mele, iar pe de altă parte îmi exprim regretul că timpul a trecut fantastic de repede.

   Profesional, referindu-mă la pregătirea mea cognitivă, mă mândresc cu faptul că sunt posesor a aproximativ 2 mp de diplome care atestă o pregătire de bază, o pregătire de specialitate juridică, cursuri postuniversitare de masterat, peste 40 de cursuri în diferite domenii ale administrației publice, fiind și absolvent al cursului postuniversitar la Institutul Național de Administrație din București, promoția 2009, pentru ocuparea unei funcții de înalt funcționar public. Din păcate, nu am putut să particip la un concurs pentru ocuparea unei asemenea funcții, în special de prefect sau subprefect, deoarece chiar dacă cele două funcții fac parte din categoria funcțiilor publice, acestea au fost ocupate numai pe criterii politice și eu nu m-am bucurat de o susținere de acest gen. Practic, în județul Mureș, sunt doi secretari în funcțiune absolvenți ai unui asemenea curs, eu și secretarul Consiliului județean, Paul Cosma.

   De-a lungul celor 40 de ani am avut, pe lângă activitatea de bază, cea de secretar u.a.t., și o intensă activitate publicistică, adică am scris multe articole de specialitate la reviste de profil, am participat la sesiuni de comunicări științifice unde am prezentat lucrări în special pe tema știintei administrației, am participat ca invitat la evenimente naționale pe teme de administratie publică, iar în anul 2014 am obținut Diploma de excelență în administrație la Poiana Brașov. Mai sunt încă președinte al Asociației Secretarilor Unităților Administrativ-Teritoriale din județul Mureș și am fost, până acum câteva zile, membru titular al comisiei de disciplină a secretarilor u.a.t. din județ, alături de subprefectul județului și de secretarul Consiliului județean.

   Acum, coborând din mansarda administrației publice, doresc să finalizez o carte, care se va intitula “Arta administrației”, o carte care nu doresc să fie o lucrare monografică, ci o lucrare inedită din punctul de vedere al practicianului care s-a dedicat de-a lungul carierei profesionale în scopul transformării unei știinte relativ istorice într-o artă contemporană accesibilă, aflată la îndemâna oricărui funcționar public care se respectă și se autodepășește.

  În rest, doresc să devin în continuare un funcționar-sponsor, adică un funcționar furnizor de informații pentru cei care îmi solicită sprijinul. Am și participat la un concurs pentru ocuparea funcției de consilier juridic, concurs pe care l-am promovat.

Rep: În ce perioadă ați fost secretarul municipiului Sighișoara?

I.B.: Am îndeplinit această funcție o perioadă relativ scurtă, adică din iunie 2012 si până în luna decembrie a aceluiași an. Trebuie să fac precizarea că am mai lucrat la Primăria Sighișoara în perioada 1990-1992, fiind șef de serviciu. Mi-am dorit foarte mult să lucrez la Primăria Sighișoara, deoarece iubesc acest oraș, îl cunosc de foarte mult timp, cunosc foarte mulți oameni valoroși din Sighișoara, intelectuali de primă mărime, precum și oameni de o calitate morală excepțională. Pentru că este un eveniment important al vieții mele, mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit în activitatea mea profesională desfășurată în Sighișoara.

“Nu am putut să-mi imaginez că există o asemenea primărie destructurată”

Rep: Cum ați găsit Primăria la venire și cum ați lăsat-o la plecare?

I.B.: Sincer să fiu, nu am putut să-mi imaginez că există o asemenea primărie destructurată. În primele zile, am avut o discuție cu fostul primar pe această temă, iar ulterior, un lucru inedit pentru funcționarii din primărie, a fost acea discuție individuală pe care am avut-o cu fiecare în parte. Am abordat aceste discuții individuale pe domenii de specialitate, precum și pe diferite teme legate de cultura instituțională și pe eficientizarea și responsabilizarea rapidă a tuturor funcționarilor și structurilor funcționale din aparatul de specialitate. Am abordat cu foștii mei colegi chiar și probleme familiale, pentru că am dorit să cunosc activitatea lor în profunzime. În urma discuțiilor, vă spun sincer că am simțit că am fost așteptat și chiar dorit. Toate aceste informații le-am adus la cunoștiința primarului, propunându-i măsuri precise și urgente.

   Prima măsură pe care i-am propus-o și la care a achiesat a fost reevaluarea managementului structural prin abordarea unei noi filozofii în elaboarea urgentă a unei structuri funcționale lineare, deoarece am constatat că structurile - suport erau greșit identificate și aveau menirea de a produce o disfuncționalitate a fluxului informațional atât pe verticală, cât mai ales pe orizontală, existând un deficit de funcționari din front-office-ul aparatului de specialitate, deși per ansamblu, exista o mare aglomerație. Vă dau două exemple pentru ca și cititorul neavizat să aibă reprezentarea destructurării de care am făcut vorbire la început. Serviciul local de evidență a Persoanelor și Starea civilă funcționau cu 3-4 funcționari, care deserveau peste 50.000 de locuitori, municipiul Sighișoara și câteva comune arondate. Funcționarii erau sufocați de multitudinea problemelor pe care le aveau de rezolvat zilnic pe de o parte, iar pe de altă parte aveau salarii foarte mici, comparativ cu alți colegi din Primărie, din alte compartimente, care aveau salarii de 5-6 ori mai mari. Situație similară o avea si Biroul de administrație publică și Compartimentul juridic. Urgent am luat măsura completării cu personal corespunzător a acestor două structuri importante din aparatul de specialitate. Îmi amintesc că în două săptămâni la juridic erau 6 consilieri juridici, iar biroul meu era întotdeauna deschis și câteodată chiar plin, pentru că pe lângă chestiunile pur juridice de consultanță și reprezentare, i-am antrenat să lucreze în elaborarea unor proiecte de hotărâre pe care le iniția primarul, pe de o parte, iar pe de altă parte fiecare comisie de specialitate beneficia de consultanță de specialitate din partea unui jurist. Toate aceste chestiuni le-am realizat într-un timp relativ scurt, pentru că, în primul rând, colegii mei au fost alături de ceea ce eu doream să se întâmple în activitatea internă a Primăriei în cvasitotalitatea ei și le-am insuflat încrederea că lângă ei au un secretar care își asumă responsabilitatea, lucru pe care mi l-au mărturisit foarte mulți că le-a lipsit.

   După două luni de activitate pot spune că stăpâneam în totalitate întreaga problematică a Primăriei, inclusiv disparitățile de-a dreptul deranjante cu privire la salarizare. Această chestiune am discutat-o foarte serios și aplicat cu primarul, în urma căreia am început să deranjez foarte tare pe anumiți beneficiari, deoarece nu-mi puteam imagina ca un primar și un secretar de municipiu să aibă un salariu de 2-3 ori mai mic decât al unor funcționari din primărie. Acest lucru, împreună cu alte două chestiuni care mi-au fost solicitate, adică destituirea (termenul nu-mi apartine) a doi funcționari de conducere din primărie și amânarea conștientă a întocmirii referatului de încetare de drept a mandatului de primar în cazul în care acesta ar fi fost condamnat definitive (Ioan Dorin Dăneșan, n.n.), au condus la punerea la cale, împreună cu un prefect amoral (caruia nu merită să-i amintesc numele) și cu concursul unor funcționari neînsemnați din punct de vedere profesional din Instituția Prefectului de la acea vreme, pe care îi știu, dar mă apucă un soi de ideosincrasie să le mai amintesc numele, a unui plan diabolic, care avea drept efect, în ultimă instantă, dacă postul de secretar de la Nadeș se ocupa între timp, conform legii, să devin șomer. Din cauza unor ticăloși pe care am vrut să-i ajut cu bună-credință si profesionalism putea să mi se întrerupă cariera profesională.

   Ca să închei cu acest subiect, subliniez că la plecarea mea, Primăria, prin funcționarii săi, era angrenată într-o activitate ascendentă, cooperantă, responsabilă și, spun eu, eficientă. Erau create toate premisele ca Primăria din Sighișoara să fie percepută ca o instituție respectabilă în contextul administrației publice mureșene.

“Secretarul are o activitate foarte simplă, dar cu un impact major în desfășurarea economico-socială a urbei”

Rep: Fostul primar Ioan Dorin Dăneșan a fost condamnat definitiv în martie 2013, însă a fost demis abia în noiembrie 2014. Actuala Secretară și fostul Prefect au jucat, la nivel interinstituțional, un rol important în tergiversarea demiterii. Ajunsă în atenția procurorilor anticorupție mureșeni, chestiunea a fost clasată, pe motiv că nu au existat abuzuri. Totuși, Curtea de Conturi a stabilit un prejudiciu de peste 100.000 de lei reprezentând indemnizații plătite necuvenit fostului Primar. Cum vedeți această speță?

I.B.: Eu cunosc toată această istorie, atât la nivel fenomenal, cât și esențial. Făcând abstracție de persoane, pentru că pentru mine acestea pe care le-ați amintit nu au nicio valoare măcar intrinsecă, darămite utilitară, este un exemplu de cismării juridice ce s-au construit și se mai construiesc încă în spațiul public sighisorean, cu concursul unor politicieni compromiși, amorali, imorali, acompaniați de consultanți cu un nivel cognitiv redus, ce pot fi metamorfozați ușor și oricând în cozi de topor, care au drept consecință perturbarea gravă a ordinii de drept și a raporturilor de drept administrativ din unitatea administrativ-teritorială numită Sighișoara.

   De fapt miza expusă mai sus a constituit esența existenței mele pe funcția de secretar la Sighișoara. Nu am făcut compromisuri, indiferent de ce mi s-a cerut în mod direct sau prin emisari trimiși aproape săptămânal pe tema acțiunii legale ce trebuia să o îndeplinesc vizavi de încetarea  de drept a mandatului de primar, ca urmare a unei condamnări definitive.

   Ca jurist, aș dori să vă spun că primarul, în perioada la care vă referiți, și-a desfășurat activitatea în mod public și prin urmare trebuia să fie plătit. Ilegalitatea plății trebuia pusă în sarcina celor care au determinat menținerea acestuia în funcție, deci a acelor funcționari fitofagi și slugarnici care au compromis și compromit în continuare principiile statului de drept și principiile administrației locale. Acești funcționari sunt foarte periculoși în peisajul unităților administrativ-teritoriale unde își desfășoară activitatea și indiferent la ce nivel al funcției se află.

   Este bine să se știe că secretarul unității administrativ-teritoriale este evaluat de către consiliul local la fiecare început de an. Evaluarea consiliului local este apoi ratificată de către primar. În cei 40 de ani, atât în regimul trecut, cât și după 1990, am avut numai calificative de Foarte bine și Excepțional. Secretarul are o activitate foarte simplă, dar cu un impact major în desfășurarea economico-socială a urbei, sub condiția ca el să vegheze la respectarea legii, fară să se intersecteze cu factorul politic sau să facă parte din diferite scenarii politice. Dacă nu va avea această conduită, mai devreme sau mai târziu va fi victima propriului său management, transformându-se astfel într-un funcționar-unealtă.

Rep: Actualul Primar Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean a demisionat în februarie 2017, dar, după 4 zile, a revenit asupra deciziei. Potrivit legii mandatul său a încetat de drept, însă Consiliul local n-a luat act. Instanța de contencios administrativ va trebui să lămurească acum problema, în contextul în care vorbim de o simplă formalitate, nicidecum de o hotărâre supusă votului, în sensul legislativ. Cum s-a ajuns în această situație, de ce Secretara interpretează legea, de ce Prefectul nu este intransigent și ce ar trebui să se întâmple pentru revenirea la normalitate?

I.B.: Cunosc această situație. Îl cunosc și pe d-l primar și pot spune că am o părere bună despre dânsul, fiind, după părerea mea, un om educat și cu mult bun simț. Nu mă pot pronunța cu privire la ceea ce ar fi trebuit sa facă alții, indiferent cum se numesc și ce funcții au, deoarece ar însemna că fac justiție.

   Vă pot spune însă cum aș fi procedat eu, dacă mi se crea o asemenea situație. Simplu. Adică aș fi aplicat legea, care, în acest caz, este cât se poate de limpede. După înregistrarea demisiei, la prima ședință de consiliu local (ordinară sau extraordinară) informam consiliul local, prezentând un referat bine articulat pe lege, nu eseuri sau puncte de vedere de-ale mele, cu cel mult 5 propoziții a câte 10-15 cuvinte fiecare, care să constate fără echivoc situația de fapt creată (demisie și renunțare la demisie) și transmiteam acest referat prefectului pentru a emite ordinul de încetare de drept a mandatului. Care era conduita ulterioară a  prefectului, relativ la această speță, pentru mine nu avea nicio relevanță.

   Dar, mă întreb, retoric, cum de se întâmplă toate aceste situații juridice încâlcite numai la Sighișoara? Cine și ce interes are să determine periodic (a mai fost un precedent cu primarul Dăneșan) situații de acest gen, care au repercusiuni cu efecte dramatice, atât pentru comunitate, cât mai ales pentru profilul moral al unui om integru și, nu în ultimul rând, pentru sănătatea acestuia?

   În acest caz se discreditează foarte multe instituții și oameni. De aceea recomand primarilor ca în mandatul lor să se preocupe cu prioritate să poată beneficia de consilierea unor profesioniști practicieni în administrația publică, nu de tot felul de filfizoni sau filfizoane, după caz, care, neavând reprezentarea unui fapt sau act administrativ, nu pot prevedea efectele acestora. Acest lucru depinde în totalitate de primar, iar succesul implementării politicilor publice din programul electoral depinde în cea mai mare parte de această condiție.

Rep: Secretarul unui municipiu este juristul colectivității locale, rolul său instituțional, în calitate de garant al respectării legilor și regulamentelor în vigoare, fiind extrem de important. Pe o scară de la 1 la 10, cum ați aprecia respectul său față de spiritul și litera legii

I.B.: Am repetat de foarte multe ori atunci când am avut ocazia, aserțiunea potrivit căreia secretarului unei u.a.t. nu îi sunt suficiente numai cunoștințe juridice. El trebuie să fie un bun comunicator, sub toate aspectele sale, inclusiv al semioticii gestuale, să aibă cunoștințe de management administrativ, logică juridică, filozofie și noțiuni de filozofie politică, istorie și, nu în ultimul rând, cunoștințe temeinice de limbă. Ca un corolar al tuturor celor expuse trebuie să aibă capacitatea morală de a-și asuma responsabilități. Până a înțelege o normă juridică în litera și, mai ales, în spiritul ei, trebuie să citești foarte mult. Trebuie să ai o adevărată pasiune în a pătrunde în interiorul unei norme juridice, mai ales astăzi, când ne confruntăm cu foarte multe norme juridice obscure și neclare, care dau naștere la o multitudine de  interpretări. Dacă simți că nu ești mobilat cu o asemenea zestre cognitivă, singura soluție este să-ți cauți un alt loc de muncă. Așa că, din cele expuse, este cât se poate de ostensibilă exigența mea față de conținutul funcției de secretar.

   Cât priveste aprecierea mea la un caz concret, ar fi neloial să pot nota activitatea unui coleg. Dar, apropo de scară, le pot spune colegilor și nu numai lor, că numai scara este absolută, funcția este relativă.

Cred că Sighișoara merită cu mult mai mult și sper că acest lucru se va întâmpla cât de curând                                                                                                                                         

Rep: Ce-i lipsește Sighișoarei în acest context de ilegitimitate?                                                      

I.B.: Cunosc foarte mulți oameni din Sighișoara. Pentru unii, fără să dau nume, am o adevărată venerație. Ce mă face să nu înțeleg este faptul că acești oameni de care am vorbit nu se implică în viața cetății. Foarte puțini din cei pe care i-am amintit se află implicați, într-un fel sau altul, în viața politico-socială a orașului. Cred că ar trebui schimbată din temelii întreaga paradigmă de promovare a unor oameni într-o funcție electivă în cadrul urbei. Cetățenii trebuie să înțeleagă faptul că în fruntea unei comunități trebuie promovați (prin vot, bineînțeles) oameni care vor să facă ceva pentru localitatea respectivă și nu oameni-soluții care sunt aduși în fruntea obștei din lipsă de alternative și rugați insistent să candideze. Un asemenea om ajuns într-o funcție de conducere, apriori, nu va avea niciun fel de responsabilitate, invocând perpetuu, în cazul unui insucces, că el n-a vrut, ci a fost rugat să candideze. Cred că Sighișoara merită cu mult mai mult și sper că acest lucru se va întâmpla cât de curând.

Rep: Ce sfaturi aveți pentru aleșii noștri?

I.B.: Pe mulți dintre aleșii locali ai Sighișoarei îi cunosc. Cu unii din ei am lucrat când am fost secretar. Sunt profund mâhnit de faptul că aleșii locali, mă refer în general, având mandat reprezentativ și nu imperativ, nu înțeleg esența acestui mecanism. Alesul local, odată ce a fost validat și a depus jurământul, se află în slujba cetățeanului, dar numai prin intermediul legii. Cu alte cuvinte, se întoarce cu spatele la cetățean și își îndreaptă fața către lege. Aceasta este poziția și conduita pe care alesul local trebuie să o aibă în cadrul ședințelor de consiliu local.

   Pe de altă parte, în cazul în care consiliul local nu are un aparat de specialitate propriu, secretarul este cel care asigură consilierea de specialitate a aleșilor locali. De multe ori, prin lecturarea unor procese verbale, constat câtă neștiință etalează unii colegi de-ai noștri secretari și, ce este și mai grav, că se practică o manipulare instituțională menită să atenueze unele ilegalități, în detrimentul legalității optându-se pentru promovarea așa-zisei teorii a obiectivului politic. De multe ori, din cauza inabilității secretarului sau, și mai grav, a implicării acestuia politic, se creează situații juridice inedite, uneori periculoase, care pun în pericol chiar existența autorităților publice locale. De aceea cred că este necesar ca fiecare candidat la o funcție electivă să fi absolvit măcar un curs de administrație publică.

   În concluzie, aleșii locali, inclusiv cei din Sighișoara, trebuie să înțeleagă faptul că în consiliul local se face administrație și nu politică. Atunci când vor înțelege acest lucru schimbarea economico-socială a orașului va fi radicală.

Rep: Ce sfaturi aveți pentru sighișoreni?

I.B.: Sfaturi nu-mi permit să dau unei comunități pentru că nu am această cădere. M-aș bucura ca locuitorii Sighișoarei să nu se mai lase manipulați și păcăliți de profesioniști în materie, de care nici Sighișoara, din nefericire, nu duce lipsă.

   În rest, Dumnezeu să ne ajute la toți!

Tudor Groza