GHIDUL ALEGĂTORULUI

in

   Cetăţenii români care au împlinit sau împlinesc mâine, 5 iunie, vârsta de 18 ani şi cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a-şi alege, într-un singur tur, primarii, consilierii locali şi judeţeni.

Care este programul de votare?

   Votarea se desfășoară duminică, 5 iunie, între orele 7.00 și 21.00.

   La ora 21.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de vot.

   Alegătorii care la ora 21.00 se află în localul secţiei de vot pot să îşi exercite dreptul de vot.

Câte buletine de vot primește un votant la alegerile locale?

   Fiecare alegător va primi 3 buletine de vot: unul pentru primar, unul pentru consiliul local și unul pentru consiliul județean.

Cum arată buletinul de vot utilizat la alegerile locale?

   Buletinul de vot este format din mai multe file, numerotate și capsate. Pe paginile interioare ale buletinului de vot sunt imprimate patrulatere care cuprind toate listele de candidaturi, respectiv toţi candidaţii independenţi; pe ultima pagină este aplicată ştampila de control a secţiei de votare.

Cum se desfășoară procedura de votare?

   După ce prezintă actul de identitate operatorului de calculator, alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară, primește buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

   Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.

   După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduce în urnă, având grijă ca acestea să nu se deschidă.

   Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

   În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.

   Alegătorul restituie preşedintelui ștampila cu menţiunea „VOTAT”, iar acesta o aplică pe actul de identitate, menţionând şi data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărţii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului.

Cum votează persoanele nevăzătoare sau neștiutoare de carte?

   Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

Cum puteți afla la ce secție sunteți arondați?

   Accesați https://registrulelectoral.ro/ și introduceți datele personale pentru a afla secția la care ați fost arondat și adresa acesteia.

Sursa: www.roaep.ro