FINANȚĂRI NERAMBURSABILE CU CÂNTEC

   Insistența puterii, când vine vorba de anumite cheltuieli, nu ține cont de prioritățile orașului, taxele și impozitele comunității fiind împărțite discreționar de către un grup minoritar închis în turnul de fildeș și rupt total de adevăratele nevoi ale oamenilor.

   Este și cazul vestitului proiect privind finanțarea nerambursabilă, de la bugetul local, a unor așa-zise activități de interes local. Inițiat de primarul demisionar, în calitate de principal ordonator de credite, proiectul a fost promovat de trei ori pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului local, până a fost votat la pachet. Dacă la primele două încercări nu a putut aduna 13 voturi, fiind vorba de un proiect de patrimoniu, la a treia încercare proiectul a fost adoptat, straniu, cu 11 voturi.

   Executivul susține că cererile de finanțare nerambursabilă au fost selectate de o comisie din care fac parte și doi consilieri locali (unul de la PSD și unul de la UDMR), nemaifiind astfel nevoie de acordul Consiliului local. În fapt, retorica susținătorilor acestui proiect este falsă, comisia având doar rolul de a analiza dosarele și de a-i alege pe cei ”eligibili”. Finanțarea propriu-zisă este apanajul Consiliului local, în calitate de organ deliberativ (altfel de ce s-ar mai fi cerut votul consilierilor?). Și cine poate spune dacă acea comisie (din care fac parte doi consilieri ai coaliției) a fost sau nu imparțială, dacă analiza a fost sau nu obiectivă, dacă criteriile de selecție au fost sau nu transparente și dacă punctajul a fost sau nu trucat?

   Au votat pentru acest proiect controversat consilierii PSD, ai UDMR și ai PNL (prin Ionel Gavrilă), deși până atunci jumătatea din USL se împotrivise. Consilierul Dan Colceriu (PNL) nu a participat la vot, având interese directe, iar consilierul Constantin Ștefănescu Jr. (PNL) a lipsit motivat, fiind plecat din țară. Consilierii Uniunii Independente pentru Sighișoara, care au cerut de două ori, atât verbal, cât și în scris, defalcarea proiectului pe articole și vot separat, n-au participat la deliberări, dar, prin vocea consilierului Bogdan Burghelea, au transmis un punct de vedere și un comunicat de presă, prin care își justifică absența:

   “Nu vrem să fim părtaşi, chiar şi numai prin prezenţă, la o ilegalitate! Proiectul de hotărâre legat de finanțarea nerambursabilă a unor proiecte culturale și artistice, din Sighişoara, creează probleme. Pus pe ordinea de zi, pentru a treia oară, într-o formă deloc transparentă, noi, consilierii Uniunii Independente pentru Sighişoara am decis să nu mai participăm la vot! Regretăm faptul că unele proiecte sunt nevoite să aibă probleme, însă nu putem permite să se profite pe seama lor.

   În virtutea principiului transparenţei în activitatea decizională administrativă, dar şi a principiilor stabilite de Legea nr. 350/2005 în art. 4, reprezentanţii Uniunii Independente pentru Sighişoara au solicitat ca, anterior încheierii contractelor de finanţare nerambursabilă, fiecare proiect să fie supus aprobării pe articole.

   În ciuda solicitării noastre formulate în scris şi a problemelor evidente pe care le-am semnalat, executivul se încăpățânează să persiste într-o păguboasă îndărătnicie nu numai împotriva solicitărilor legitime ale UIPS, dar şi împotriva prevederilor legale.

   Pentru aceste motive, noi, consilierii UIPS, am solicitat din nou ca proiectul de hotărâre să fie formulat așa încât să permită un vot individual pentru fiecare finanţare nerambursabilă în parte, astfel dându-se maximă eficienţă principiului transparenţei, principiu obligatoriu în activitatea administrativă.

   În cazul contrar, în care executivul, dar şi majoritatea PSD-UDMR din Consiliul local al municipiului Sighişoara nu va înţelege să dea curs solicitării noastre, noi, consilierii UIPS, în semn de protest nu vom participa la vot, deoarece nu vrem să fim părtaşi, chiar şi numai prin prezenţă, la o ilegalitate.

   Motivele concrete, legale, care stau la baza deciziei noastre sunt:

   1. Raportul de specialitate este neactualizat - referirea la Târgul Meşteşugarilor, care s-a încheiat deja

   2. Este discutabil dacă proiectele 2 şi 5, dar şi 10 nu încalcă art. 12 alin. (1) din Legea 350/2005: 

   Articolul 12

   (1) Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal.
   (2) În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare respective.

   (3) În vederea participării la o procedură de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte autorităţii finanţatoare o declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alin. (1) şi (2). 

   3. Lipseşte cu desăvârșire declaraţia prevăzută de alin. (3)

   4. În justificarea proiectului de finanțare a Fundației Gaudeamus există erori de argumentare: "elevii cazaţi ... provin din Dumbrăveni, Fântânele etc., deci beneficiarii direcţi ai proiectului nostru sunt cei aproximativ 4.600 sighişoreni, ce formează comunitatea maghiară din localitate".

   5. Proiectul Fundaţiei Elan nu are descrierea activităţilor concrete.

   6. Proiectul Asociaţiei Cultura Viva Sighişoara solicită o sumă foarte mare (aprox. 25% din bugetul total alocat), în condiţiile în care anul trecut s-a descurcat FĂRĂ FINANŢARE de la oraş.

   7. Proiectul Asociaţiei Îngrijire Acasă arată că nu are alte surse de finanţare (pct. 16), dar intenţionează să amenajeze spaţiu - care face parte din lista cheltuielilor neeligibile conform Anexei 6 la Regulament - cheltuieli cu dezvoltarea infrastructurii, sau cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe.”

   Entitățile declarate”eligibile” pentru finanțare până la finalul anului sunt:

1. Asociația Culturală Kikerics – Proiect: Activități de toamnă (punctaj 91.2, suma solicitată 15.440 lei)

2. Fundația Cultural Științifică Gaudeamus – Proiect: Funcționarea internatului maghiar (punctaj 86, suma solicitată 59.400 lei)

3. Parohia Reformată Sighișoara – Proiect: 500 de ani de la Reformă (punctaj 96.8, suma solicitată 34.000 lei)

4. Asociația Centrul Educațional Interetnic – Proiect: Festivalul Pro Etnica 2017 (punctaj 98.4, suma solicitată 75.400 lei)

5. Fundația Cultural Științifică Gaudeamus – Proiect: Organizarea activităților culturale, o necesitate vitală în educația tinerilor și adulților (punctaj 92, suma solicitată 23.110 lei)

6. Fundația ELAN București – Proiect: Festivalul de muzică Vocea Cetății 2017 (punctaj 93, suma solicitată 15.000 lei)

7. Asociația Culturală Viva Sighișoara – Proiect: Academia Sighișoara 2017 (punctaj 87.8, suma solicitată 135.929 lei)

8. Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES – Proiect: Turismul sighișorean, identitate locală, branding și comunicare (punctaj 84.2, suma solicitată 52.002 lei)

9. Asociația Centrul Creștin Social de Noapte Sighișoara – Proiect: O șansă pentru nevoiașii fără adăpost (punctaj 97.4, suma solicitată 120.000 lei)

10. Asociația Îngrijire Acasă – Proiect: Din inimă și respect pentru seniori (punctaj 80.4, suma solicitată 52.756,80 lei)

    Fundația Cultural Științifică Gaudeamus, care apare în listă cu două proiecte declarate “eligibile”, este motivul pentru care Toth Tivadar (numit în funcția de viceprimar cu voturile PSD și UDMR, deci tocmai partidele cu reprezentanți în comisia de selectare a proiectelor) a fost găsit de Agenția Națională de Integritate în incompatibilitate și conflict de interese. Pe perioada ocupării funcției de consilier local (aflat la al 4-lea mandat) Toth Tivadar, în calitate de membru și director al fundației, și-a votat mai multe privilegii (constând în finanțări și scutiri de la plata impozitului pe clădiri) și și-a angajat soția în cadrul fundației. În prezent, cazul său așteaptă a fi tranșat în justiție, conflictul de interese fiind de natură penală, însă acest lucru pare a nu-l deranja în demersul său furibund de a mai obține niscaiva fonduri publice.

Tudor Groza