DIN ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL A LUNII IUNIE

in

Tags 

administratie

   După cum v-am obișnuit până acum ziarul nostru prezintă detalii despre fiecare ședință de Consiliu Local și situația proiectelor dezbătute astfel încât locuitorii orașului nostru să fie informați clar și corect în legătură cu direcția pe care aleșii o impun.

   Ordinea de zi a ultimei ședințe, desfășurată joi, 27 iunie 2013, poate fi consultată pe pagina de Internet a Primăriei Sighișoara: http://www.sighisoara.org.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/0000662E?OpenDocument

   Din cele 35 de puncte dezbătute zăbovim asupra celor mai importante, care credem că ar manifesta mai mult interes pentru comunitate:

   Petiţia nr. 34/CL/13.06.2013, prin care Asociaţia ASTRA Sighişoreană propune acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Sighişoara domnului Ştefănescu Constantin

   Este vorba de Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, filiala sighișoreană, condusă de medicul Stelian Larga, care-l propune cetățean de onoare al orașului pe fostul primar Ștefănescu Constantin (funcție deținută înainte ca mandatul să fie preluat de actualul primar). Probabil în următoarea ședință va apărea și un proiect de hotărâre în acest sens. (nota redacției)

   Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Universitatea Spiru Haret Bucureşti şi Municipiul Sighişoara

   Este vorba de un parteneriat între cele două instituții, pe o durată de 3 ani, care prevede colaborarea în domeniul realizării de studii și proiecte ce pot constitui subiecte de diplomă (licență) pentru absolvenții Facultății de Arhitectură a Universității “Spiru Haret”. Rezultatele acestor studii pot constitui rezolvarea unor probleme de arhitectură și urbanism ivite la nivelul orașului și a împrejurimilor. (nota redacției)

   Proiect de hotărâre privind validarea membrilor Consiliului de administraţie al SC Ecoserv SIG SRL

   Cu siguranță a fost cel mai important punct de pe ordinea de zi. S-a încercat numirea unui Consiliu de Administrație la firma-căpușă a Primăriei care să fie compusă din numiții Savu Sorin Virgil, Moldovan Radu, Iacob Mircea, Marian Adriana și Paula Popoviciu Adriana. În condițiile socio-economice actuale, în care orice venit la bugetul local contează, Executivul vrea să ne demonstreze încă o dată deschiderea spre cheltuieli nejustificate și lipsa de solidaritate față de concetățenii plătitori de taxe și impozite. Un SRL cu câteva zeci de angajați, care execută lucrări către Primărie cu un adaos substanțial la care se mai adaugă TVA de 24 %, vrea un consiliu de administrație compus din 5 membri, care să-și voteze indemnizațiile lunare (substanțiale și ele) și care să organizeze acest SRL. Păi el are deja un administrator, în persoana d-lui Gigi Maior. Pentru ce are nevoie de un consiliu de administrație compus din 5 membri??? Cu cât vor fi mai mulți șefi cu atât lucrurile vor merge mai prost. Consiliile de administrație se constituie pentru conducerea societăților pe acțiuni (SA) nu pentru conducerea societăților cu răspundere limitată (SRL). Pentru alegerea acestora s-a trecut la vot secret iar proiectul de hotărâre pentru constituirea consiliului de administrație a fost respins de către consilierii locali, fiind un prim pas important spre normalitate. (nota redacției)

   Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Sighişoara în Consiliul director al Asociaţiei judeţene de turism Mureş

   În urma voturilor exprimate persoana desemnată pentru a ne reprezenta în acest Consiliu este nimeni altul decât Adrian Burlacu, membru al Asociației Turistice Sighișoara, fost președinte și, totodată, viitor președinte (prin rotație) al acestei asociații. Sperăm ca activitatea sa "prodigioasă" în domeniu să urce Sighișoara în topul destinațiilor turistice unde, momentan, se află pe locul 32 din 40 (http://independentulsighisorean.ro/?q=content/sighi%C8%99oara-%C3%AEn-topul-preferin%C8%9Belor-turi%C8%99tilor-momentul-adev%C4%83rului). (nota redacției)

   Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ˝Întâlnirea Saşilor˝ 2013
   Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ˝Academia Sighişoara˝ 2013
   Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ˝Sighişoara Film Festival˝ 2013 şi a Festivalului Fanfarelor Sighişoara 2013

    Toate cele 3 proiecte au fost votate ceea ce e un lucru bun. Orice eveniment cultural este bine venit pentru Sighișoara. În acest an „Festivalul Fanfarelor” și „Sighișoara Film Festival” se vor ține în aceeași perioadă de timp: 5-7 septembrie 2013. Consiliul local a acordat sumele de 40.000 lei pentru Sighișoara Film Festival și 9.000 de lei pentru Festivalul Fanfarelor. (nota redacției)

   Proiect de hotărâre privind asocierea în participaţiune a Municipiului Sighişoara cu Fundaţia Mihai Eminescu Trust

   Fundația Mihai Eminescu Trust, care activează în Sighișoara, în domeniul conservării patrimoniului și promovării turistice a orașului, intenționează să recondiționeze și să pună în evidență Bastionul și Turnul Măcelarilor care sunt legate de Turnul Cojocarilor prin Poarta Törle (ambele recondiționate în trecut, așa cum am prezentat deja într-unul din articolele mai vechi: http://independentulsighisorean.ro/?q=content/funda%C8%9Bia-%E2%80%9Cmihai-eminescu-trust%E2%80%9D-reu%C8%99it-imposibilul-restaurat-turnul-cojocarilor). (nota redacției)

   Diverse

   Consilierul Ferenț Tiberiu (UIpS) a solicitat raportul Curții de Conturi în urma controlului efectuat de către aceasta în Primăria Sighișoara. El și-a exprimat nemulțumirea față de răspunsul negativ dat de Executiv la cererea de punere la dispoziție a raportului. Conform legii și răspunsului primit din partea Curții de Conturi raportul este destinat spre informarea Consiliului Local din Sighișoara. Cu alte cuvinte Primăria ascunde raportul (fiindcă s-au găsit prea multe nereguli) motivând că el se află la Curtea de Conturi care la rândul ei spune că raportul se află în Primăria Sighișoara unde a fost trimis spre informarea consilierilor locali. (nota redacției)

   Consilierul Tóth Tivadar (UDMR) a atras atenția asupra modului în care operatorul de salubritate ridică parțial gunoiul din locurile special amenajate, fapt ce duce la transformarea lor în locuri insalubre. O altă problemă ridicată este cea a parcărilor de pe Strada Nouă, unde tiruri și autobuze parchează nestingherite de foarte mult timp fără să ia cineva vreo măsură. Să sperăm cel puțin că ele plătesc loc de parcare rezervat! (nota redacției)

   Consilierul Pop Claudiu (UIpS) a ridicat din nou problema cerșetorilor din centru, intersecția Kaufland, Eurogara, etc. dând exemple alte orașe turistice din țară care au reușit să stăpânească și să oprească acest fenomen. Din păcate Executivul și poliția au spus că nu au ce face. Oare alții cum au ce face și noi nu? Suntem incompetenți? Suntem așa incompetenți încât nu putem ține o piață agro-alimentară în bune condiții după ce ne-am lăudat de nenumărate ori că o vom face? (nota redacției)

   Consilierul Gavrilă Ionel (PDL) a cerut o informare cu privire la proiectele europene depuse și aprobate până acum.

   Consilierul local Sîrbu Iulian (UIpS) a cerut raportul de activitate al stației de sortare (administrată de SC Ecoserv Sig SRL) pe anul 2012 însă în materialele de ședință a fost inclus un raport de venituri și cheltuieli pentru prima parte a anului 2013. După cum o arată acest raport e bine de știut că în prima parte a anului SC Ecoserv Sig SRL a înregistrat un deficit de 14.500 lei la activitatea de sortare a gunoaielor. Deci funcționează în pierdere. Când spunem că acest SRL nu are rolul de a gospodări urbea ci de a sifona banii publici o spunem pe bună dreptate. Sperăm ca într-o bună zi acest adevăr să fie confirmat și de justiție. (nota redacției)

   Consilierul local Gáll Ernő (UDMR) s-a plâns de parcările gratuite care produc aglomerarea centrului istoric spunând că mulți sighișoreni își parchează autoturismele personale pentru o zi întreagă astfel că turiștii nu mai găsesc locuri precum în alte orașe turistice unde parcările se plătesc. Păi înainte erau cu taxă și nici atunci nu era bine, tocmai din același motiv. Ce ne facem cu ele? Avem impresia că ne aflăm într-un punct mort, lipsit de viziuni. (nota redacției)

 

Redacția