DIN ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL A LUNII AUGUST

in

Tags 

administratie

Proiect de hotărâre privind validarea unui consilier local și modifi­carea componenței unei comisii de specialitate.

   În urma demisiei consilierului local UIpS din data de 25.07.2013 locul său a rămas vacant. Următorul candidat ales de sighișoreni pe lista UIpS la alegerile locale de anul trecut este Hajdu Cristian Sebastian. UIpS a depus nominalizarea acestuia către Consiliul Local chiar în ședința din 25.07.2013. În urma acestei nominalizari secretarul municipiului Sighișoara a verificat documentele pentru legalitate și a întocmit rapor­tul și referatul de specialitate dând aviz favorabil din punct de vedere legal pentru ca acesta să poată intra în Consiliu pe locul vacant. Consili­erii locali trebuiau doar să dea un vot de luare la cunoștință. În realitate majoritatea acestora s-au abținut invalidându-l astfel pe Hajdu Cristian Sebastian.

Petiţia nr. 47/CL/19.07.2013, prin care d-l consilier local Oprean Pe­tru propune conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Munici­piului Sighişoara” d-lui Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac

   Această petiție a primit aviz favorabil urmând a se întocmi un proiect de hotărâre pentru ședința viitoare. În acest caz doctorul Stelian Larga a făcut o prezentare consilierilor locali a activității d-lui Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac.

Raportul semestrial asupra activității de administrare a SC ECO­SERV SIG SRL Sighișoara pe Semestrul I 2013

   Printre altele din acest raport reiese în mod clar cum stația de sortare a gunoiului menajer este în pierdere pe primul semestru cu 81.532 lei.

Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea expertizei teh­nice și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pen­tru obiectivul de investiții: „Reparații capitale la acoperișul sălii de sport Radu Voina a Municipiului Sighișoara

   Acest proiect a trecut. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost de­pus de consilierii UIpS în data de 22.11.2012. După multe insistențe și discuții în contradictoriu cu domnul primar acest proiect a apărut pe ordinea de zi a ultimei ședinte de Consiliu Local. Cu toate că domnul pri­mar și-a însușit acest proiect, consilierii UIpS l-au votat menționând că nu este important al cui nume apare pe proiect ci faptul că se face ceva pentru Sighișoara. Consilierul local Iulian Sîrbu i-a recomandat domnu­lui primar să se inspire și din celelalte proiecte pentru Sighișoara depuse de UIpS care nu au ajuns pe ordinea de zi de mai bine de un an.

Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării domnului Adrian Burlacu - consilier local municipal – în orașul Tabor, Cehia, pentru reprezentarea Municipiului Sighișoara la Festivalul Internațional „Tabor Meetings” 2013

   Acest proiect a trecut.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Pro­tocolul de parteneriat, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 119/20 iulie 2006

   Acest proiect a trecut. Fundația Cultural-Științifică “Gaudeamus Sighișoara” va primi suma de 50.000 lei/an pentru achitarea utilităților.

Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Hameiului din Transilvania - Transylvania Hop Fest

   Acest proiect de hotărâre a trecut. Prezentarea lui a fost făcută de către senatorul Akos Mora care a fost prezent la ședința de consiliu. Consiliul Local a atribuit suma de 28.000 de lei și domeniul public cu titlu gratuit ”Asociației Centru de Resurse pentru Tineri Mureș” pentru organizarea acestui festival în zilele de 6-8 septembrie 2013.

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4 la Contrac­tul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către SC Ecoserv Sig SRL, nr. 16200/2.08.2012, aprobat prin Hotă­rârea Consiliului Local Sighişoara nr. 11/12.07.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1, aprobat prin Ho­tărârea Consiliului Local Sighişoara nr.67/27.09.2012 şi Actul adi­ţional nr.2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 55/28.03.2013

   Acest proiect a trecut. Este vorba despre trecerea parcărilor din cen­tru și cetate în gestiunea Ecoserv Sig Srl. Din acest moment parcările din centru vor deveni din nou cu plată. Vom reveni pe acest subiect cu detalii suplimentare în numărul viitor.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organi­zare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Sighișoara

   Acest proiect a trecut. Principalele modificări în ceea ce privește par­cările din zona centrală sunt: tariful orar este 1,5 lei, tariful de zi este 5 lei, programul este de Luni până Duminică inclusiv, între orele 07.00- 18.00, tariful de parcare pentru riverani este de 124 lei/an. Consilierul Seracu Nicolae a propus un amendament care a trecut prin vot pentru a modifica propunerea inițială de a reduce intervalul orar de taxare de la 07.00-21.00 la 07.00-18.00.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

   La propunerea viceprimarului a fost ales ca președinte de ședință dl consilier Șuteu Octavean din partea PPDD.

Ciprian Coardo