DESTĂINUIRILE SECRETARULUI SUSPENDAT AL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA

in

Tags 

100% Local

   Conform legii administrației publice locale (legea 215/2001) secretarul unei unități administrativ-teritoriale este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Pe scurt se bucură de stabilitate în funcție, în condițiile legii, și are mai multe atribuții, printre care participarea obligatorie la ședințele de consiliu local, avizarea pentru legalitate a actelor administrative emise de către primar sau adoptate de către consiliul local, pregătirea procedurilor de convocare a consiliului local și a lucrărilor supuse dezbaterii. Secretarul este omul legii, garantul bunei desfășurări a actului administrativ și primul care răspunde în cazul constatării vreunei nelegalități.

   Începând cu luna iunie 2012, Municipiul Sighișoara l-a avut ca secretar pe dl. Badea Iulian, transferat în interesul serviciului de la Nadeș. În urma unor ”inginerii juridicepuse la cale de către factori de decizie municipali și județeni, acesta, după 6 luni, a fost suspendat din funcție, ca urmare a atacării de către prefect a dispoziției de numire a sa în funcția de secretar.

   Din informațiile pe care le avem (informații publice aflate pe paginile de Internet ale instanțelor judecătorești) dosarul se află în curs de soluționare la instanța de recurs și la instanța de revizuire.

   Pentru a înțelege toți, atât noi cât și cititorii, perioada respectivă și strânsa ei legătură cu prezentul, i-am cerut domnului Badea să ne acorde un interviu. Domnia s-a ne-a primit cu amabilitate și ne-a răspuns cu franchețe la câteva întrebări.

Rep: Când ați fost chemat de dl. Dăneșan în Primăria Sighișoara?

B.I.: Am fost solicitat în cursul lunii mai 2012 să vin secretar la Sighișoara. S-au făcut toate demersurile legale și am fost transferat pentru că la Sighișoara, de mai multă vreme, nu exista un secretar. A fost organizat un concurs, dar el nu a fost promovat de niciun candidat. Prin urmare, primarul din Sighișoara a stabilit, ca modalitate de ocupare a acestui post, transferul în interes de serviciu, conform legii 188/1999.

Rep: Cum v-ați decis să luați această hotărâre?

B.I.: Am venit la Sighișoara având două opțiuni și anume cariera mea profesională, pe de o parte, iar pe de altă parte să pun în slujba administrației locale sighișorene expertiza mea de funcționar public de carieră, precum și cunoștințele mele acumulate în domeniul managementului administrației publice. Am vrut să demonstrez că, și la o vârstă apreciabilă, pot să-mi pun în valoare experiența acumulată, de peste 35 de ani neîntrerupți în administrația publică locală, respectiv cea de secretar. Profesional, consider că am ajuns la apogeul educației mele, în sensul că am absolvit peste 35 de cursuri de specializare în adminstrația publică, am un master în managementul administrației publice locale, sunt absolvent al unui curs postuniversitar la Institutul Național de Administrație București de înalți funcționari publici. În județul Mureș sunt la ora actuală doi secretari în funcțiune care au acest curs: secretarul Consiliului Județean și cu mine. Am preocupări intelectuale în domeniul administrației publice, am publicat zeci de articole în reviste de specialitate, am fost invitat la sesiuni de comunicări științifice, sunt președintele Asociației Secretarilor din Județul Mureș, sunt membru plin în comisia de disciplină a secretarilor din județ. Cu alte cuvinte nici nu se pune problema neîndeplinirii unor condiții legale de a ocupa această funcție, indiferent prin ce modalitate prevăzută de lege s-ar ocupa. Pentru mine Sighișoara este un oraș la care țin, am mai lucrat în primărie ca șef de serviciu, după 1990, și am venit cu bucurie. Cunoșteam activitatea primăriei în ansamblul ei, deoarece am fost un secretar implicat și destul de cunoscut atât în județ cât și în țară, deoarece am fost și sunt antrenat în diverse activități atât la nivel de asociație profesională, cât și la nivelul unor foruri științifice.

Rep.: Având această experiență vastă, cum ați regăsit Primăria Sighișoara?

B.I.: În toată activitatea pe care am desfășurat-o eu nu am fost ca un violonist care și-a dorit ca toată viața să învețe să cânte la vioară, iar la orele de repetiție punea cel mai mult accent pe plecăciunea de la sfârșitul concertului. Cu alte cuvinte, vreau să vă spun, că am lucrat în toate domeniile de activitate ale administrației publice locale. Dacă intru în oricare birou, în orice primărie, știu exact cu ce trebuie să se ocupe funcționarul din acel birou. Vă spun, cu toată sinceritatea, că am avut o revelație pe care nu am mai întâlnit-o de la data când eu am venit în administrație, când aveam 23 de ani. Veneam cu bucurie la primărie pentru că am simțit de la bun început că eram așteptat. Când am ajuns, în prima săptămână, am făcut o diagnoză a activității aparatului de specialitate al primarului. În primul moment, în urma discuției pe care am avut-o cu primarul, i-am sugerat schimbarea de urgență a organigramei, pentru că, din punctul meu de vedere, centrul de greutate era în altă parte, și nu acolo unde trebuie. Am găsit o primărie destructurată și un management care suferea de o disfonie cognitivă și am să explic de ce. În primul rând între compartimentele din Primărie nu exista niciun fel de relație de comunicare sau acolo unde exista ea se manifesta difuz. O  parte din funcționari aveau impresia că sunt proprietarii funcțiilor și nu oameni care să lucreze în slujba comunității. Am vrut să transform această mentalitate de funcționar public sclav într-una de funcționar care lucrează pe bază de voluntariat. Am observat că majoritatea funcționarilor sunt de bună-credință și de aceea am și identificat stilul de management adecvat. La această primărie se mulează foarte bine un management situațional și unul în mișcare. Aproape zilnic mergeam în fiecare birou pentru a vedea care este atmosfera de lucru și pentru a constata personal nivelul motivațional al colegilor. Am rămas surprins de multitudinea problemelor cu care se confruntau și bineînțeles că mi-am propus pentru început să am înțelegere la problemele lor și nu să fac justiție. Mi s-a spus că sunt singurul secretar care am făcut asta în ultimii 20 de ani. De asemenea i-am încurajat să comunice și să aibă atitudine. Există în primărie o teamă cvasigeneralizată în a comunica. Până la urmă am aflat și cauza, dar nu este momentul acum pentru a o face publică.

   Am rămas suprins, de exemplu, că biroul de asistență socială era sub orice critică la capitolul dotări interioare, asta vis-a-vis de faptul că funcționează în interiorul unei primării municipale și culmea, în acest compartiment își desfașoară activitatea o parte din „profesioniștii” primăriei. De fapt, a fost primul compartiment funcțional din cadrul primăriei care a primit acreditarea mea” într-un timp foarte scurt. În două săptămâni am dispus recompartimentarea și zugrăvirea lui pentru că acei funcționari lucrau în condiții mizerabile. Trebuie să subliniez că nici celelalte birouri nu se bucurau de condiții cu mult mai optime de lucru decât cel exemplificat. Chiar și în biroul meu am cerut câteva schimbări pentru că am fost pus în situația de a-mi aduce scaunul precum și alte obiecte de mobilier de la Nadeș. După aceea mi-am dat seama că și acest mod de abordare a problemelor în administrație se repercutează asupra activității funcționarilor. Una se discuta la nivel oficial și alta se făcea sau una se gândea și altul era rezultatul. Cu alte cuvinte nu era continuitate în gândire. M-am oprit și am spus că aici era momentul ca managementul să fie bazat pe principii, adică la fundamentul fiecărei acțiuni să stea încrederea în oameni și transformarea acestei mentalități din sclav în voluntar. Ca să fiu sincer capacitatea funcțională administrativă a Primăriei Sighișoara la data când eu am ajuns acolo, se situa în jurul procentului de 25-30%. Când am plecat ajunsese la 45-50% pentru că și funcționarii Primăriei începuseră să aibă încredere în mine. Eu eram cel care stătea alături de ei în toate chestiunile. Biroul meu n-a fost închis niciodată. Am avut întâlniri cu consilierii, cu fiecare funcționar public în parte, știam exact ce se întâmplă cu ei și știam ceea ce trebuie să fac. Am vrut să începem o adevărată reformă instituțională în Primărie pentru că se simțea și se simte în continuare nevoia acesteia. Am vrut să promovez acea responsabilitate” care trebuie să caracterizeze activitatea fiecărui funcționar în parte și simțeam că pe acest palier exista congruență totală. Culmea, m-am convins că și funcționarii doreau acest lucru dar le lipsea încrederea.

   Revenind la destructurare, vreau să vă spun că în perioada concediilor exista situația în care un funcționar public aflat în concediu nu putea fi suplinit că nu era cine să o facă. Am introdus instituția suplinirii și am căutat să populăm și să punem în funcțiune în primul rând compartimentele din front office, adică acelea care au contact direct cu populația. Așa se poate vedea care este capacitatea unei primării de a rezolva problemele. Ca să vă dau un exemplu Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanelor (compartimentul evidența populației), la data când eu am ajuns, avea doar 3 funcționari care erau sufocați de probleme pentru că Sighișoara servește o populație de peste 50.000 de persoane, cu localitățile arondate. Cel mai grav lucru pe care l-am constatat era legat de serviciul juridic care și la ora actuală funcționează cu o singură persoană. Vreau să vă spun că de toate aceste lucruri a fost informat primarul cu celeritate. Nu știu câte a înțeles dânsul din cele discutate dar cunosc faptul că după ce am plecat organigrama propusă de mine a suferit modificări substanțiale. Aceste modificări nu au vizat o fluidizare a conceptului managerial ci, din contră, produc o aglomerare de șefi”. Am atras atenția și am optat pentru o organigramă de tip liniar” și nu ”piramidal”. Pentru a ști să faci o structură organizatorică științifică trebuie să ai cunoștințe temeinice de management, comunicare, juridice și, cel mai important, să ai reprezentarea” fluxului informațional și al ”funcțiilor suport” dintr-o instituție publică. Sunt puțini care știu să facă acest lucru. De aceea am spus și voi spune mereu: înălțimea scaunului pe care-l ocupi trebuie să se situeze întotdeauna, cel puțin, la înălțimea cărților citite.O mare parte din colegii mei știu acest dicton pentru că l-am repetat de mai multe ori cu ocazia ședințelor săptămânale de lucru sau cu ocazia întâlnirilor directe pe care le aveam frecvent cu ei.

Rep: Cât timp ați ocupat acest post?

B.I.: Am rămas în acest post aproape 7 luni pentru că așa a fost să fie. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta. De foarte multe ori repetau atât în întâlnirile cu șefii de servicii, cât și cu ceilalți colegi din primărie, dar și la întâlnirile avute cu primarul municipiului, că nu doresc să mă confunde cu altcineva, deoarece vor avea o mare deziluzie. Adică eu îi cunoșteam foarte bine și pe predecesorii mei, cunoșteam foarte bine care este rolul și locul meu în administrație și ceea ce cred că nu cunoșteau era inflexibilitatea mea la actele de ilegalitate. Acesta este de fapt punctul meu forte.

Rep: Cum vedeți relația dintre dumneavoastră și dl. Dăneșan?

B.I.: Eu am venit cu cea mai bună intenție la primăria Sighișoara și chiar i-am mărturisit în discuția pe care am avut-o noi la începutul celui de-al 4-lea mandat și la începutul activității mele că vreau să avem o relație cât se poate de bună și că sprijin toate acțiunile legale pe care le inițiază. Mesajul meu de bună intenție a fost lansat încă de la ședința de constituire. Toată regia privind festivitatea ședinței (inclusiv acel pasaj teatral cu toboșarul cetății și cele două domnițe) au fost puse la cale” de mine. Vreau să știți că la bază” sunt dascăl. Între timp au intervenit între noi atît interese cât mai ales persoane, care nu aveau nimic comun cu administrația publică locală și care au determinat suspendarea mea. Culmea că dânsul, în loc să aibă încredere în oameni integri cu experiență care, voluntar, doresc să-l ajute ca instituție în îndeplinirea mandatului, este înconjurat de câțiva funcționari-copoi, oportuniști și superficiali. Rezultatul îl cunoașteți cu toții. Cred că nu am avut puterea de persuasiune asupra dânsului pentru a-l putea convinge că sunt alături de persoana sa și de instituția primarului. Am vrut să schimbăm fața Sighișoarei dar nu s-a putut. 

Rep: Ce părere aveți de faptul că unele proiecte ale consilierilor locali nu sunt prelucrate pentru a fi puse pe ordinea de zi? Este de notorietate cazul consilierilor Uniunii Independente pentru Sighișoara care au depus în ultimul an o serie de proiecte care au fost blocate.

B.I.: Asta este o meteahnă pe care o întâlnim peste tot în țară și pe care am vrut s-o scot din practică. Eu am dorit să fiu interfața dintre consilul local, primar, consiliul județean și prefectură pentru că, potrivit articolului 116 lit. C din legea 215, secretarul este cel care gestionează toate procedurile cu privire la relația dintre autoritățile locale și cele județene. În acest sens, în anul 2007, am scris un Regulament cu privire la procedurile administrative, document unicat în județul Mureș și posibil în țară. Pornind de la această aserțiune, am cerut încă de la constituirea consiliului local, în discuțiile avute cu consilierii locali, precum și cu comisiile de specialitate, să fie inițiate cât mai multe proiecte de hotărâri din partea consilierilor locali, în acest demers bazându-se pe sprijinul meu total și al colegilor juriști (atâția câți mai rămăseseră în primărie). Am fost chiar acuzat pe nedrept că am anumite afinități față de unii consilieri. Practica de care ați amintit este una păguboasă pentru activitatea consiliului local. Nu are altcineva de pierdut decât municipiul Sighișoara. Într-o localitate mică ar trebui să fie binevenită o congruență între acțiunile primarului și cele ale consiliului local. Trebuie lăsate la o parte acțiunile politice din cadrul consiliului local și promovate politicile administrative pentru că asta e în beneficiul sighișorenilor. În situația dată, spun cu cea mai mare amărăciune: păcat de Sighișoara !

Rep: În alte condiții v-ați reîntoarce în aparatul administrativ al Sighișoarei?

B.I.: În primul rând vreau să vă spun că, fiind jurist, am mare încredere în justiție. Într-o muncă de echipă trebuie să existe aplecare față de așteptările oamenilor, empatie și înțelegere pentru că altfel, în momentul când dai vina pe celălalt faci justiție și atunci, intrând într-o comunicare defectuoasă cu partenerul de muncă, ajungi la rezultate foarte slabe. Atunci când am venit în Sighișoara lucram cu al 14-lea primar din cariera mea. Vă dați seama că pe retină mi-a rămas activitatea tuturor celor cu care am lucrat. Știu că așteptați din partea mea, și mai ales cititorii sighișoreni, un clasament. Nu-l voi face. Totuși, subliniez faptul că locul întâi și ultimul din acest clasament sunt ocupate. Clasamentul îl voi da publicității, cu nume și prenume, în viitor sau va apărea într-o viitoare carte pe care o am în intenție. Amintesc faptul că ajungem din nou la disonanța cognitivă pe care am amintit-o și la începutul interviului nostru. Mie îmi place atunci când omul spune ceva să se țină de cuvânt pentru că în orice activitate există și un risc. El generează profit, iar profitul în administrația publică locală este interesul general al comunității. Aici aș face o paranteză și v-aș destăinui două întâmplări. Aveam audiență în fiecare zi de joi de la ora 12,00. În două rânduri s-au prezentat doi cetățeni care mi-au spus următoarele: nu avem nicio problemă de rezolvat ci am venit să vă cunoaștem, pentru că am auzit că Sighișoara a primit” un secretar deștept și cumsecade. M-am bucurat enorm. Drept dovadă, având foarte multe cunoștințe și prieteni în Sighișoara, precum și cetățenii care au avut probleme de rezolvat la primărie și m-au cunoscut, în ziua cînd am fost suspendat din funcție am primit zeci de telefoane de încurajare. Aceeași atitudine au avut-o și majoritatea colegilor din Primărie care mi-au transmis prin diferite canale de comunicare ”că simt că i-a părăsit un profesionist în care aveau nevoie și în care aveau mare încredere și înțelegere”.

   Și ca să vă răspund, da, m-aș întoarce cu cea mai mare plăcere, dar să găsesc și o echipă cu care să intru în rezonanță profesională.

Rep: Ce le transmiteți sighișorenilor?

B.I.: În încheiere doresc să transmit sighișorenilor urări de mai bine. Sărbători fericite și un sincer LA MULȚI ANI ! Același lucru îl doresc colegilor din Primăria Sighișoara și, nu în ultimul rând, redacției ziarului dumneavoastră.

Rep: Vă mulțumim pentru timpul acordat și vă dorim sărbători liniștite.

 

Tudor Groza