DEMERS PENTRU REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR

in

Tags 

administratie

   Uniunea Independentă pentru Sighișoara a anunțat inițierea unui proiect de hotărâre ce vizează creșterea eficienței energetice a blocurilor din Municipiul nostru. Este vorba de un program local multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, realizat în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 18/2009, care stabilește lucrările de intervenție pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990.

   Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe este un program național promovat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale – Primării și Consilii locale.

   Demersul consilierilor locali ai U.I.p.S urmărește dezvoltarea economico-socială, reducerea poluării, economisirea resurselor, îmbunătățirea calității vieții și îmbunătăţirea aspectului urbanistic general.

   Finanțarea este posibilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa pioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

    Sighișoara nu a fost inclusă până acum în acest program național, costurile lucrărilor de reabilitare a blocurilor, totale sau parțiale, fiind suportate de către locatari.