CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU SIGHIȘORENII DIN ZONELE MĂRGINAȘE

   Persoanelor vulnerabile din 8 zone mărginașe ale orașului nostru li se oferă oportunitatea de a participa la cursuri de formare profesională în cadrul proiectului ”Mainstream Sighișoara – Investiție Europeană pentru incluziunea socială”. Responsabil de partea de informare, consiliere și mediere pe piața muncii, prin intermediul celor 3 agenți de ocupare, este Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) din Cluj.

   Ce presupune această componentă a incluziunii sociale, ne spune agentul de ocupare Mihaela Kovacs: ”Suntem 3 agenți de ocupare pe Sighișoara și realizăm procesul de selecție al beneficiarilor, informarea și consilierea profesională a acestora, demararea cursurilor de calificare/recalificare precum și medierea/plasarea pe piața forței de muncă. În cadrul componentei de Ocupare proiectul se adresează unui număr de 301 persoane vulnerabile din municipiul Sighișoara, localizate în 8 zone urbane marginalizate (ZUM) denumite: ZUM 1 (Strada Parângului); ZUM 2 (Strada Viilor), ZUM 3 (Strada Ștefan cel Mare); ZUM 4 (Goldberich); ZUM 5 (Strada Caraiman); ZUM 6 (Cartier Rora); ZUM 7 (Strada Dumbravei); ZUM 8 (Strada Plopilor). Avem în vedere persoane care nu au un loc de muncă și au absolvit învățământul obligatoriu. Până în prezent am finalizat 3 cursuri de formare profesională: un curs de 3 luni de lucrător în comerț, un curs de 6 luni de bucătar și, recent, un curs de 3 luni de manichiurist-pedichiurist. Am început al 4-lea curs, de 3 luni, de lucrător în comerț. Cursurile de formare profesională sunt organizate în funcție de opțiunile beneficiarilor noștri, de nivelul lor de pregătire, dar și de posibilitățile de angajare ulterioară a acestora. În cadrul procesului de informare și consiliere, împreună cu beneficiarii proiectului, identificăm meseriile care corespund profilului individual și care sunt căutate pe piața muncii, apoi se demarează procedura de achiziție publică pentru identificarea furnizorului de servicii de formare profesională pentru un grup de minimum 14 cursanți. Până în prezent avem 165 de persoane care au beneficiat de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața muncii, iar la formarea propriu-zisă au participat 42 de persoane, în 3 serii de câte 14. Absolvenții primesc o subvenție din partea CRCR, în cuantum de 5 lei/oră. Pentru un curs de 3 luni se primește suma de maximum 1.800 de lei și pentru un curs de 6 luni se primește suma de maximum 3.600 de lei, în funcție de prezența cursantului. Pentru 120 de persoane, din cele 301 de persoane care vor participa la componenta ocupare, se organizează și cursuri de instruire antreprenorială. Până în prezent am avut două sesiuni de formare la care au participat 60 de persoane. În cadrul acestui proces de lucru se vor selecta un număr de 50 de persoane care vor fi sprijinite să elaboreze planuri de afaceri. Din aceste 50 de planuri de afaceri se vor selecta un număr de 5 planuri de afaceri pentru înființarea unui număr de 5 afaceri prin acordarea de consiliere și mentorat antreprenorial, acordarea, pentru dezvoltarea afacerilor, a unui număr de 5 subvenții în valoare de 25.000 Euro pentru fiecare afacere, acordarea de mentorat și suport în derularea afacerilor. Persoanele interesate din cele 8 zone urbane marginalizate pot lua contact cu agenții noștri de ocupare la numărul de telefon 0745039380.”

   Cursanții s-au declarat mulțumiți de sesiunea de instruire ”Dezvoltare antreprenorială”: ”A fost interesant, îmi este foarte folositor și sunt foarte mulțumită”; ”Cel mai mult mi-a plăcut prezentarea de marketing. Am învățat lucruri utile și sunt foarte mulțumită”; ”Mie mi-a plăcut partea cu bugetul. Mă ajută foarte mult ce am învățat. Totul a fost interesant”; ”Mi-a plăcut partea cu analiza SWOT. Mi-a fost folositor pentru că am învățat lucruri noi, pe care nu le știam. Aș vrea să se mai întâmple”.

   Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi din Cluj (CRCR), Municipiul Sighișoara, Fundația ”Veritas” din Sighișoara și Școala Gimnazială ”Miron Neagu” din Sighișoara sunt co-parteneri în acest proiect al cărui obiectiv este promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru persoanele dezavantajate din zona periurbană a Sighișoarei în care există populație aparținând minorității rome.

   Proiectul ”Mainstream Sighișoara – Investiție Europeană pentru incluziunea socială” se implementează pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul August 2017 – Iulie 2020, și are o valoare totală de 12.635.894,86 de lei, fiind finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.