CURĂȚENIA ÎN SIGHIȘOARA, UNA DIN MARILE PROBLEME

in

Tags 

administratie

   În ultima perioadă am primit pe adresa redacției multe sesizări și plângeri venite din partea unor locuitori care aduc în discuție tema curățeniei și a operatorului de salubritate. Este foarte clar pentru toa­tă lumea că subiectul prezintă maximă importanță motiv pentru care încercăm în acest număr al ziarului să facem puțină lumină. Am pregă­tit un set de întrebări la care directorul operatorului de salubritate, d-l Pâncă Alexandru, ne-a răspuns cu amabilitate. După cum unii dintre noi știm deja, societatea a intrat în componența unui operator mai mare, Saubermacher România.

Reporter: Care este tariful pentru o persoană sau o gospodărie? De ce și ce se plătește și la Primărie și la Schuster Ecosal?

P.A.: Tariful pentru colectarea deșeurilor menajere este de 3,7 lei / persoa­nă / lună din care 1 leu / persoană / lună este tarif de sortare și ce plătește societății Ecoserv Sig.

Reporter: Care este sistemul de ridicare (zile, ore)? De ce gunoaiele se ridică după ora 14 când traficul este aglomerat?

P.A.: Ridicarea deșeurilor menajere din zona centrală a orașului se face lu­nea începând cu ora 16.00. Programul de ridicare este stabilit de către Pri­măria Sighișoara.

Reporter: De ce nu se pun mai multe containere și de ce altele au fost înlăturate (ex. piața agro-alimentară)? De ce nu se mai adună gunoiul vegetal după sistemul vechi?

P.A.: Containerele de 6:10 m pătrați au fost retrase pentru a se înlocui colec­tarea deșeurilor vegetale în pubele de 240 l.

Reporter: De ce nu se ridică la timp containerele? (un exemplu este strada Axente Sever unde gunoiul este și în preajma containerelor)

P.A.: Ridicarea gunoaielor de pe strada Axente Sever, Dealul Gării, Parân­gului, Viilor și Ștefan cel Mare se face pe bază de comandă emisă de Muni­cipiul Sighișoara.

Reporter: Ce se întâmplă cu cele 4500 de pubele care nu pot fi folosite?

P.A.: Aceste pubele se folosesc pentru colectarea deșeurilor vegetale (iarbă, crengi, etc).

Reporter: De ce nu se mai stropesc străzile?

P.A.: Stropitul străzilor se execută la cererea Municipiului Sighișoara.

Reporter: Care este situația gropii de gunoi? În a cui administrare este?

P.A.: Depozitul de deșeuri este proprietatea Consiliului Local Sighișoara iar SC Schuster Ecosal SRL este operator în depozit.

Reporter: De ce nu trec toate mașinile prin stația de sortare?

P.A.: Deșeurile vegetale și deșeurile sortate nu trec prin stația de sortare.

Reporter: Este nevoie de acceptul Consiliului Local pentru depozitarea gunoaielor din alte localități?

P.A.: Da, este nevoie de acceptul Consiliului Local pentru depozitarea deșeurilor din alte localități.

Reporter: Ce se întâmplă cu gunoaiele de lângă containere? Cine trebu­ie să le ridice și cine trebuie să plătească pentru ridicarea lor?

P.A.: Deșeurile abandonate pe domeniul public se ridică de către SC Schus­ter Ecosal SRL în baza comenzilor emise de Municipiul Sighișoara. Cheltuie­lile sunt suportate din bugetul local.

Ciprian Coardo