CONTRACTUL MANAGERULUI SPITALULUI MUNICIPAL, ILEGAL?

   Noul contract a fost semnat în 4 mai 2016, în preziua campaniei electorale pentru alegerile locale, de către Ionel Gavrilă, actual consilier local și fost viceprimar cu atribuții de Primar interimar din partea PNL. Aurelia Mașca a câștigat concursul pentru ocuparea funcției, însă numirea sa efectivă s-a făcut prin dispoziția nr. 80/2016, în condițiile în care spitalul este subordonat unității administrativ-teritoriale, care îl finanțează și care îi stabilește statul de funcții.

   Totuși, Consiliul local este organul deliberativ și, după cum legea administrației publice locale reglementează, Primarul (care are calitatea de șef al Executivului, din care, până deunăzi a făcut parte și Petru Mașca, soțul Aureliei Mașca și Directorul Direcției Administrarea Patrimoniului) ar fi trebuit mandatat printr-o hotărâre a consilierilor, însă cum asta nu s-a întâmplat, am putea presupune că avem de-a face cu un abuz de putere.

   Acest aspect i-a fost semnalat Prefectului Județului Mureș de către consilierii Uniunii Independente pentru Sighișoara. Ei consideră că legea administrației publice locale nu enumeră între atribuțiile exclusive ale primarului dreptul de a încheia contractul de management cu candidatul declarat câștigător în urma concursului de management pentru spitalul municipal. În opinia lor, legea nr. 95/2016 (privind reforma în domeniul sănătății), ce are caracter de lege ordinară, nu poate fi peste legea nr. 215/2001 (privind administrația publică locală), ce are caracter de lege organică.

   Deși prima lege spune că primarul unității administrativ-teritoriale poate numi prin act administrativ managerul spitalului, numirea trebuie să aibă la bază o Hotărâre a Consiliului local (o lege locală) privitoare la organizarea concursului, regulamentul de desfășurare a concursului și încheierea unui contract de management cu câștigătorul concursului. În situația dată nu a existat o astfel de hotărâre, concursul, regulamentul de desfășurare și semnarea contractului fiind învăluite în mister.

   În atare condiții, Uniunea Independentă pentru Sighișoara consideră că decizia numirii Aureliei Mașca în funcția de manager al Spitalului Municipal este nulă de drept. Prefectului Lucian Goga, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu și de garant al respectării legilor, i se cere să intervină pentru intrarea în legalitate, mai ales că, potrivit art. 34 din Constituția României, dreptul la ocrotirea sănătății este garantat, iar statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și sănătății publice.

   Spitalul Municipal Sighișoara, cu o vechime de peste 100 de ani, constituie subiectul unor discuții aprinse pe seama conducerii sale despotice, a managementului defectuos, a exodului medicilor și a condițiilor inadecvate, discuții care au scos în stradă sute de sighișoreni nemulțumiți. Cu toate că Prefectul Județului Mureș și Ministerul Sănătății au confirmat că demiterea managerului este atribuția Primarului, Ovidiu Mălăncrăvean n-a putut face mai mult decât să-i ceară Aureliei Mașca demisia. Tot el a recunoscut că nu vrea să o demită de teama unui eventual proces care i-ar putea fi intentat.

Foto: Aurelia Mașca și Ionel Gavrilă, susținând mutarea maternității în clădirea fostei policlinici (detalii aici, aici și aici)


Foto sursa Facebook: ospăț marca PNL, la care au participat Petru Oprean (in conflict de interese), Adrian Burlacu (în conflict de interese), Ionel Gavrilă (consilier local), Constantin Ștefănescu Jr. (consilier local), Dan Colceriu (consilier local), Ionela Balaș (fost consilier local, actual consilier județean), Tiberiu Simó (fost consilier personal al primarilor) și Aurelia Mașca (managerul Spitalului Municipal)

   Cu toate că răspunde în fața consilierilor pentru situația Spitalului Municipal și este obligată să participe la ședințele Consiliului local, Aurelia Mașca lipsește în mod regulat de la dezbateri, absențele sale putând fi interpretate ca semn al sfidării.

   În 16 noiembrie 2016 Guvernul Cioloș a emis o Ordonanță prin care schimbă radical procedura de numire a managerilor spitalelor, procedură făcută până acum pe criterii pur politice. Hotărârea Guvernului atacă “feudalii” din sănătate și spune, printre altele, că aceste funcții pot fi ocupate și de economiști sau orice alți profesioniști, nu doar de medici primari, că rudele managerului până la gradul IV nu pot avea funcții de conducere în aceeași instituție, că managerul nu poate face parte din structurile de conducere ale unui partid și, cel mai important, că proiectele de management se vor susține public, în fața medicilor, a reprezentanților pacienților și comunității locale.

Claudiu Barb