BUGETUL PE 2017, ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

in

Tags 

administratie

   Primăria Sighișoara aduce proiectul de buget pe anul în curs în atenția publicului interesat.  În 20 martie, la ora 15:00, în Sala Mare, sighișorenii, asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt așteptate cu propuneri, sugestii sau opinii. Se pot înscrie la cuvânt doar cei care formulează în scris recomandări punctuale. Acestea se vor depune la registratura instituției, se vor trimite prin intermediul poștei electronice (la adresa primaria@sighisoara.org.ro) sau se vor trimite prin fax (la numărul 0265.771.264) până în 17 martie.

   În sensul respectării prevederilor legii 52/2003, privind transparența decizională în administrație, Asociația Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a solicitat Primăriei organizarea unei astfel de dezbateri.

   Proiectul de buget poate fi analizat pe pagina de Internet a Primăriei. Veniturile totale sunt estimate la 61.830.000 de lei, iar cheltuielile totale la 71.718.000 de lei, rezultând un deficit de 9.888.000 de lei ce se propune a fi acoperit din excedentul anilor precedenți. În aceste cheltuieli intră salariile cu personalul, finanțarea SC Ecoserv Sig SRL, zeci de studii de fezabilitate și proiecte tehnice. La acest din urmă capitol suntem campioni. Deși la investiții suntem deficitari, ni se propun documentații noi sau actualizate, în condițiile în care termenul lor de valabilitate este de 1 an. De aici rezultă posibilitatea ca ele să fie comandate și în viitor, implicându-ne la cheltuieli nejustificate, sau, în cel mai bun caz, să fie rostogolite de la an la an sub formă de excedent bugetar, lăsându-ne cu lucrări neîncepute sau începute și nefinalizate.