BOGDAN BURGHELEA: „NUMAI TRANSPARENȚA ȘI ASUMAREA DECIZIILOR POT DUCE LA O BUNĂ GUVERNARE LOCALĂ”

in

Ne dorim să avem un oraș mai curat, mai îngrijit, un oraș care să ne ofere mult mai multe. Însă, Sighișoara, în momentul de față, este plină de probleme. Pentru asta, unii critică Primăria. Alții blamează consilierii că nu își fac treaba. Însă, puțini știu care este de fapt rolul fiecărei autorități, ce și cât poate face fiecare. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează aparatul administrativ local, dar și pentru a afla cum ne putem implica activ în organizarea orașului, am stat de vorbă cu Bogdan Burghelea, avocat și consilier local. Reprezentantul Uniunii Independente pentru Sighișoara ne-a oferit o altfel de lecție de educație civică.

„Între Consiliul Local și Primar NU există raporturi de subordonare”

Reporter: Sunteți la primul mandat de consilier local. Ce vă propuneți să realizați pe parcursul acestor patru ani?

Bogdan Burghelea: Așa cum spuneam și în campanie, pe lângă transpunerea în practică a punctelor cuprinse în programul electoral, îmi doresc în continuare să aduc un aer proaspăt de legalitate, îmbinată cu spirit practic.

Reporter: Ce părere aveți despre modul în care se desfășoară activitatea Consiliului local (CL)?

Bogdan Burghelea: Din păcate văd și mă lovesc de foarte multă teamă, nepricepere și rea-voință. Cu alte cuvinte, noi, cei din UIPS, ne pregătim pentru fiecare ședință, discutăm fiecare punct de pe ordinea de zi, la nevoie mergem și ne informăm, venim în ședință cu un punct de vedere coerent și corect din punct de vedere legal. Odată ajunși acolo, dăm peste un munte de teamă, suspiciune și nepricepere. Sunt persoane în Consiliul local care în cele 7 luni și peste 10 ședințe care au avut deja loc, nu au luat niciodată cuvântul, ba, mai mult, au votat împotriva propriului program de campanie. Eu îmi doresc o mai mare deschidere din partea tuturor formațiunilor din Consiliul local, mai multă seriozitate – dacă discutăm și stabilim ceva, să nu votăm împotrivă numai pentru că ni se pare că avantajează UIPS – și, în orice caz, mai mult profesionalism. Dacă unii colegi au nelămuriri cu privire la anumite probleme ce urmează să se discute, atunci să facă bine și să se informeze înainte de ședință de la oameni de specialitate și să vină cu temele făcute. Nu folosește nimănui să voteze împotrivă sau să se abțină de la proiecte de hotărâre care sunt de strictă necesitate sau urgență pentru oraș – cum a fost, de exemplu, cel al noii maternități – iar apoi să se lamenteze în oraș sau în mediile de socializare că nu îi lăsăm să muncească. Discutarea, asumarea și votarea hotărârilor este munca unui consilier local.

Reporter: Foarte multă lume confundă responsabilitățile și atribuțiile CL cu cele ale Primăriei. Cum stau de fapt și de drept lucrurile?

Bogdan Burghelea: De drept, conform articolului 6 alineatul 2 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, între Consiliul local și primar NU există raporturi de subordonare. Aceasta înseamnă că între cele două autorități locale – Consiliu local și primar – funcționează principiile legalității, responsabilității, COOPERĂRII în rezolvarea problemelor. În orice caz, este greșită părerea unora că membrii Consiliului local ar lucra acum în primărie și că sarcina lor ar fi de a-l consilia, de a-l sfătui pe primar. Fiecare dintre cei 19 consilieri ai municipiului Sighișoara ne-am păstrat locul de muncă, iar activitatea pe care o desfășurăm este pe lângă activitatea obișnuită. Bineînțeles că putem discuta cu primarul înainte, în timpul și după ședința Consiliului local, dar nu aceasta este munca noastră principală. În concret, Consiliul local are rolul unui mic parlament local, în care se prezintă, se discută și apoi se adoptă hotărâri pe care primarul, împreună cu aparatul său tehnic (denumit în general, executivul) trebuie să le pună în practică – de exemplu, dacă am decis prin hotărâre de Consiliu asfaltarea unei străzi, în aceeași hotărâre am indicat și suma alocată și sursa de finanțare. Revine exclusiv sarcina executivului de a materializa acea hotărâre – adică de a organiza licitație, de a desemna câștigătorul lucrării, de a încheia contract cu acesta, de a urmări începerea și executarea lucrărilor, respectarea obligațiilor legale, dar și tehnice ale contractului și, la final, de a face recepția lucrării și de a o preda spre folosință. Fără îndoială că noi, consilierii, putem urmări punerea în practică a unei hotărâri adoptate de către noi, dar nu este sarcina noastră principală. Ce mai putem face este să-l interpelăm pe primar sau anumite persoane din executiv cu privire la stadiul lucrărilor, la nemulțumirile cetățenilor etc., dar activitatea propriu-zisă o desfășoară executivul. Apelurile pe care le primim uneori să începem să muncim sunt fie niște diversiuni menite să ascundă lipsa de activitate a executivului, fie niște așteptări greșite provenite din necunoașterea legii și a principiilor administrației locale.

Reporter: În ultima perioada, foarte timid, au început să se organizeze dezbateri publice și în Sighișoara. Cum pot cetățenii să se implice concret în organizarea orașului lor?

Bogdan Burghelea: Nu pot decât să salut că, în sfârșit, după multe eforturi din partea societății civile, cu greu executivul a acceptat și înțeles nu numai obligația legală a organizării dezbaterilor publice, ci și utilitatea lor. Chiar dacă dezbaterea publică presupune un efort, iar eu zic că efortul este foarte mic în raport cu beneficiile obținute, se creează posibilitatea atât pentru noi, consilierii locali, cât și pentru executiv să luăm contact DIRECT cu ideile, nemulțumirile, dar și soluțiile oferite de cetățeni. La urma urmei, toată activitatea în Consiliul local are drept scop îmbunătățirea vieții întregii urbe, astfel încât o consultare a cetățenilor nu poate fi decât binevenită. În acest sens doresc să îi încurajez pe toți cetățenii Sighișoarei, atunci când află despre organizarea de dezbateri publice, să participe în număr cât mai mare la aceste dezbateri, deoarece se ajută și pe ei – dau glas în mod direct ideilor și dorințelor lor – dar și pe noi, cei din Consiliul local – avem ocazia să primim informații și soluții direct de la cetățeni.

Concursul pentru postul de Manager al Spitalului – Nul de Drept

Reporter: Sighișoarei îi lipsesc multe. Însă, una dintre problemele care i-a scos pe sighișoreni din casă a fost situația spitalului. Ce soluții s-ar putea găsi?

Bogdan Burghelea: Așa cum am arătat în mai multe rânduri, pornind de la principiul simetriei actelor juridice – mai popular spus, „cine face și desface” – era sarcina primarului să găsească o soluție la această problemă. Noi, grupul de consilieri UIPS, ne-am făcut datoria să solicităm public demiterea managerului spitalului, am indicat temeiul legal al demiterii acestuia (confirmat atât de Ministerul Sănătății, cât și de Prefectul județului Mureș) și l-am asigurat pe primar de tot sprijinul nostru – în mod concret, am fost în audiență pe această temă la prefect. Din păcate, dl. Mălăncrăvean, din fotoliul de primar, nu a avut curajul să ia niciun fel de măsuri, ci s-a ascuns în spatele unui comisii de analiză a activității managerului. Însăși activitatea comisiei a fost ilegală, deoarece a analizat numai două luni din activitatea managerului, iar nu minimum 6 luni sau chiar un an, cum cereau normele legale.

Reporter: De asemenea, s-a pus problema despre ilegalitatea contractului actualului manager al spitalului. Ce informații aveți despre acest fapt?

Bogdan Burghelea: În urma verificărilor pe care le-am efectuat, am descoperit că însăși procedura de organizare a concursului managerului spitalului a fost făcută cu încălcarea legii. Conform legii, primarul NU are în atribuții organizarea, de unul singur, a concursului pentru ocuparea postului de manager al spitalului, ci trebuie să o facă întemeindu-se pe o hotărâre de Consiliu local, ceea ce în cazul nostru NU există. Chiar dacă Legea sănătății (lege ordinară) dă dreptul primarului de a organiza concursul, această lege nu poate modifica atribuțiile primarului și ale Consiliului local, stabilite de Legea administrației publice locale (lege organică, deci de rang mai înalt). În aceste condiții, parcursul normal era adoptarea unei hotărâri de Consiliu local care SĂ ÎMPUTERNICEASCĂ primarul să organizeze concursul. De altfel, în alte localități s-a procedat în acest fel (în municipiul Sibiu, de exemplu) și nimeni (prefect sau altă autoritate) nu a contestat sau nu a considerat că este o procedură excesivă sau greșită. De aici se trage concluzia, că modul în care s-a organizat concursul și semnarea contractului de către primarul interimar de atunci, dl. Gavrilă, care actualmente își desfășoară activitatea profesională la același spital, este NULĂ DE DREPT.

„Orice cetățean al orașului, care plătește deja impozit pe clădire, pe autovehicul, are dreptul de a parca”

Reporter: Un alt subiect controversat este situația parcărilor de reședință. Ce cadru legal au acestea, având în vedere că majoritatea nu sunt deloc amenajate?

Bogdan Burghelea: În drept există un principiu de bază care zice așa: „îți dau, ca să-mi dai” (do ut des). În privința parcărilor de reședință, dat fiind faptul că acestea nu sunt cu adevărat parcări, nici de reședință, nici de alt fel, se pune problema de ce ar trebui sighișorenii să plătească SUPLIMENTAR pentru ceea ce au plătit deja? Cu alte cuvinte, orice cetățean al orașului, care plătește deja impozit pe clădire, pe autovehicul, are dreptul de a parca în parcările amenajate ale orașului și, în limitele legii, în locurile stabilite. A trasa niște simple linii pe trotuar – de multe ori împiedicând cu totul circulația pietonilor, ceea ce este ilegal – sau chiar pe spațiul verde arată nu doar dispreț la adresa legii, ci și față de toți cetățenii orașului. Arată, de fapt, haosul care domină activitatea operatorului acestor parcări, al firmei Ecoserv Sig SRL. Din punctul nostru de vedere – pentru acest motiv am și promovat proiect de hotărâre – administrarea tuturor parcărilor trebuie să revină la Primărie, trebuie făcut un inventar clar al locurilor LEGALE de parcare și al cererii pentru aceste locuri și doar apoi amenajarea și atribuirea acestor parcări de reședință. Modul acesta hei-rupist nu ajută nimănui și produce numai neplăceri cetățenilor.

Reporter: Vorbeam înainte despre implicarea activă a sighișorenilor în tot ceea ce ține de oraș. La ședințele CL cum și când pot participa?

Bogdan Burghelea: Ședințele Consiliului local sunt publice, fără nicio restricție. Așa încât cetățenii pot participa liber la ședințe și chiar îi încurajez în acest sens. Din punctul nostru de vedere, este întotdeauna bine să fie cât mai mulți cetățeni prezenți la ședințe, pentru a vedea și auzi direct ce și cum se discută în ședințe și pentru a fi imuni la dezinformări și manipulări. De multă vreme UIPS a cerut ca ședințele să fie transmise în direct prin toate mijloacele de comunicare în masă, inclusiv Internet și rețele de socializare, iar în timpul ședințelor noi am fost întotdeauna de acord ca atunci când numărul cetățenilor făcea neîncăpătoare sala de ședință, activitatea să se mute în Sala mare a Primăriei. Noi considerăm că numai transparența și asumarea deciziilor pot duce la o bună guvernare locală.

Otilia Mureșan

Sursă fotografii: Facebook