AFACEREA "SKARIATIN"

   Despre situația monumentului Skariatin sau “La Leu” am mai scris și, cu siguranță, voi mai scrie. Cine vrea să cunoască acest subiect o poate face printr-un click aici și aici.

   Pe lângă scris am pus umărul și la redactarea unui proiect (inițiat și depus de consilierii Uniunii Independente pentru Sighișoara, pe 19.10.2012, dar blocat de Executiv) privind strămutarea, reabilitarea și includerea lui în circuitul turistic, după ce, în prealabil și în paralel cu Primăria Sighișoara, am încercat să întrețin o corespondență cu Ambasada Federației Ruse și cu Ambasada Austriei. De ce am făcut asta și de ce continui să consum energii pentru ducerea proiectului la îndeplinire, în condiții adecvate? Din simplul motiv că-mi pasă de Sighișoara și de istoria acestor locuri. Din nefericire, Primăriei Sighișoara nu-i pasă că mie îmi pasă, fiindcă planurile ei nu coincid cu ale mele, ci cu ale unui grup de interese.

   Prin hotărârea nr. 150/22.10.2003 s-a aprobat un plan de lotizare în prelungirea străzii Dumbravei (locul unde se găsește ”Leul”) în vederea atribuirii de terenuri pentru construcția de locuințe. În proiect au fost prevăzute o rază de protecție în jurul său și construcția unui parc. Aceste prevederi nu s-au respectat defel, astfel că ”Leul” se află acum în curtea unui imobil, în avansată stare de degradare.

   La vremea aceea arhitectul-șef al Primăriei a fost Nits Tiberiu, cel care a semnat certificatul de urbanism nr. 242/24.06.2003, privind lotizarea, alături de Bădău Ioan (fost secretar) și Dăneșan Ioan Dorin (fost primar). În Consiliul Local, cel care a parafat certificatul de deces al ”Leului”, activau, printre alții, Ștefănescu Constantin (fost primar), Moldovan Radu (fost viceprimar și actual director general al SC Ecoserv Sig SRL), dar și consilierii alogeni Gavrilă Ionel și Burlacu Adrian, ambii aflați și astăzi în forul deliberativ al orașului.

   Ei bine, lotizarea s-a făcut, iar casele au început să fie clădite în baza unor autorizații eliberate de Velicu Ioan, arhitectul-șef care l-a succedat pe Nits Tiberiu. S-a ajuns în situația în care “Leul”, care marchează un moment istoric important, să nu-și mai găsească locul acolo, fiind împresurat de imobile. Știți să-i fi păsat cuiva din Primăria Sighișoara de soarta lui? Nț. Știți să fi dat cineva socoteală pentru rateurile administrative? Nț. Știți să fi fost responsabilizat cineva pentru implementarea defectuoasă a proiectului de lotizare? Nț. Profanarea istoriei locale a continuat fără probleme.

   În ultimii ani s-au efectuat deplasări la fața locului, s-au constituit comisii, s-au făcut constatări, s-au întocmit referate, dar imobilele au continuat să fie clădite, într-o manieră discutabilă, în jurul “Leului” rămas pe loc, cu privirea țintuită spre Târnava Mare, înfruntând intemperiile și insultele unor iresponsabili. Printre cei care au făcut muncă de teren, semnând referate și constatări, se numără Velicu Ioan, Mașca Petru, Grosu Dana, Murzea Florin și Maior Petru Alin.

   Același Mașca Petru a prezentat anul trecut un raport în care susținea demolarea construcțiilor neautorizate și delegarea sarcinii către SC Ecoserv Sig SRL, contrazicând astfel proiectul de relocare a monumentului. Nu se mai înțelege nimic. Există sau nu construcții ilegale? Vor fi ele demolate sau nu? Va fi relocat monumentul sau nu? Va plăti cineva pentru nerespectarea hotărârii nr. 150/22.10.2003 sau nu?

   După cum se vede vina este colectivă. Unii dintre semnatari, precum Velicu Ioan, nu mai ocupă acele funcții, iar alții se bucură în continuare de vieți liniștite, fără să fie luați la întrebări sau fără să aibă remușcări.

Rețetă pentru sifonarea bugetului: studiile de fezabilitate 

   În urma unei informări pe care am primit-o de la compartimentul urbanism, disciplină în construcții, patrimoniu UNESCO (știu, sună prețios, în condițiile în care în Sighișoara nu există deloc disciplină în construcții), am aflat că anul acesta s-a prevăzut în bugetul local suma de 20.000 de lei pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate privind “Mutarea monumentului Gen. Skariatin” în proximitatea cimitirului sovietic, pe locul ocupat cândva de bustul lui Ilarie Chendi. Totuși, monumentul Skariatin nu este monument propriu-zis, pentru că Primăria Sighișoara nu s-a sinchisit să-l includă pe lista monumentelor istorice, “din cauza unei regretabile omisiuni”, după cum recunoaște senin. Conform Oficiului Național pentru Cultul Eroilor el constituie monument de for public și nu operă comemorativă de război în sensul prevederilor legale”.

   Pentru realizarea acestui studiu de fezabilitate a fost selectat Mingheat Sorin, profesor universitar și arhitect specialist atestat de Ministerul Culturii pentru monumente istorice. Sorin Minghiat nu se află la prima colaborare cu municipalitatea sighișoreană. El a fost partener extern în proiectul HERITPROT (privind protecția la foc și îmbunătățirea sistemelor de stingere în centrele istorice înscrise în patrimoniul mondial) și a făcut un proiect de restaurare (?) a Casei de Cultură “Mihai Eminescu” (2014).

   Pe 16.09.2015 arhitectul a semnat cu Primăria Sighișoara un contract de prestări servicii, pe o perioadă de 60 de zile, în valoare de 19.530 de lei, fără TVA (căci prestatorul – Sorin Minghiat Birou Individual de Arhitectură - nu este plătitor de TVA).

   Pentru a se trece la întocmirea proiectului tehnic, avizarea lui și executarea lucrărilor de restaurare și strămutare, studiul de fezabilitate ar fi trebuit aprobat printr-o hotărâre de Consiliu Local. Potrivit raportului de specialitate întocmit de Primărie, investiția este considerată oportună și necesară datorită impactului cultural major asupra comunității locale și a vizitatorilor orașului. În plus ea este obligatorie pentru salvarea și preîntâmpinarea dispariției unui monument semnificativ pentru istoria comună a locuitorilor din Transilvania în contextul revoluției de la 1848-1849. Foarte interesantă poziția Primăriei, având în vedere că la conducerea ei de acum se află Gavrilă Ionel (în calitate de viceprimar cu atribuții de primar interimar), cel care s-a aflat în Consiliul Local și pe vremea hotărârii de lotizare a terenului pe care se găsește monumentul! Mă întreb, evident retoric, la acea vreme nu și-a pus problema salvării monumentului? Măcar știa de existența lui?

Foto: Monumentul Skariatin, pe vremea când nu exista Orașul Nou

Avem o problemă? Să facem repede o comisie! 

   Pe 22.07.2015 viceprimarul Gavrilă Ionel a dat o dispoziție prin care s-a înființat o comisie tehnico-economică, formată din Grosu Dana (președinte), Radu Pavel-Puiu (secretar), Oltean Emil (membru și totodată director economic al Primăriei), Iacob Mircea-Lucian (membru) și Cezar Mihaela (membru), care să avizeze favorabil studiul de fezabilitate. Grosu Dana este nimeni alta decât fosta șefă a Serviciului Administrarea Patrimoniului, care a elaborat raportul de specialitate cu privire la lotizarea terenului din prelungirea străzii Dumbravei. Tot ea se ocupă, în particular, de eliberarea certificatelor energetice pentru imobile. Ce mică-i lumea și ce evident e cercul vicios al nepăsării, în care rotirea cadrelor se face atât de lesne!

   Proiectul privind însușirea și aprobarea studiului de fezabilitate a fost supus dezbaterii în ședința ordinară din 26.11.2015, dar, în urma discuțiilor, a fost scos de pe ordinea de zi. De ce? Fiindcă valoarea lucrărilor estimate se ridică la uimitoarea sumă de 1.166.509,49 lei, inclusiv TVA (aproximativ 265.000 de euro), situație ce a iscat critici și suspiciuni. Dacă s-ar fi aprobat în această formă pasul următor pe care Executivul îl propunea era alocarea sumei de 53.320 lei (inclusiv TVA) în bugetul local pe anul 2016, pentru proiectul tehnic și detaliile de execuție. Graficul de eșalonare este desfășurat pe 12 luni, dar nu se spune și care este sursa de finanțare.

   Potrivit aceluiași raport de specialitate, semnat de Herția Cristina, locul monumentului ar trebui ocupat de o stelă comemorativă. Informația a fost promovată în ultimii 3 ani, însă mi se pare total absurdă, în condițiile în care zona este compromisă. Cine să vadă această stelă? Proprietarii caselor construite în perimetrul de protecție a monumentului și musafirii lor?

   Menționez că, după ce a ocupat funcția de arhitect-șef vreme de câteva luni, Herția Cristina a plecat din administrația sighișoreană, lăsând un nou vid în problema organizării teritoriului, mai ales că orașul nu are un Plan Urbanistic General. Asta înseamnă că, până la reocuparea funcției, orice demers, precum strămutarea monumentului și reabilitarea lui, nu-și va găsi finalitatea. Cu alte cuvinte, într-un scenariu pesimist, strămutarea “Leului” ar putea deveni certitudine abia peste câțiva ani.

Lobby pentru aprobarea studiului de fezabilitate 

   Tot din raport, care e publicat pe pagina de Internet a Primăriei, aflu că Ambasada Federației Ruse la București “nu obiectează împotriva unei posibilități privind mutarea acestui monument în conformitate cu scenariul indicat, fiind gata de a participa în calitate de partener la un proces de executare a lucrărilor de renovare. Nici Ambasada Austriei, prin vocea Excelenței sale, Dr. Michael Schwarzinger, nu are nimic de obiectat, comunicând că în situația în care Primăria Sighișoara decide strămutarea monumentului dorește să fie înștiințat. Ambasada Austriei își oferă disponibilitatea de a sprijini corespunzător acest demers.

   Ceea ce probabil nu știu cele două părți implicate direct în momentul istoric comemorat de acest monument a cărui piatră de temelie a fost pusă de împăratul Franz Joseph și a cărui sfințire a fost săvârșită de episcopul ortodox Andrei Șaguna, este că autoritățile locale, responsabile de situația creată și perpetuată ani la rândul, fără a fi trase la răspundere, vor să transforme un act istoric într-un gheșeft. Doar așa îmi explic întâlnirile din culise și stăruința cu care inițiatorii și promotorii studiului de fezabilitate fac lobby pe lângă unii consilieri locali care n-au fost de acord cu această sumă de-a dreptul fantasmagorică.

Tudor Groza