620.000 DE LEI PENTRU MAJORĂRI DE SALARII ȘI SPORURI

in

Tags 

administratie

   Un raport recent al Curții de Conturi a dezvăluit că în primele șase luni ale anului 2017 conducerea Primăriei Sighișoara a plătit nelegal unii angajați din aparatul propriu cu 620.000 de lei. Suma reprezintă majorarea unor salarii de bază și sporuri de fidelitate.

   Camera de Conturi Mureș a dispus recuperarea acestor bani, de care ar fi putut beneficia orașul, însă Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean a semnat o dispoziție prin care i-a exonerat pe angajați, asta după ce tot el pare a-i fi acordat.

   Dacă vă întrebați cum este posibil ca problema să fie rezolvată legal, din pix, vă spunem noi. Parlamentul României, ales în mod “legitim” și “democratic”, a adoptat o lege care permite astfel de măsuri de fidelizare a funcționărimii dependente de partid. Este vorba de Legea nr. 78/28.03.2018, privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, adoptată tot ”legitim” și “democratic”.

   Legea are doar 3 articole:

1. “Prezenta lege se aplică personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentei legi”.

2. (1) Se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială încasate în temeiul unor acte administrative sau clauze ale contractelor/acordurilor colective de muncă în vigoare la data plății acestor drepturi, sume considerate a fi încasate nelegal și pe care personalul prevăzut la art. 1 trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control a unor prejudicii.

2. (2) Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1), nu se restituie.

2. (3) Se exonerează de la plată și impozitul pe venit, contribuțiile sociale și obligațiile fiscale accesorii drepturilor de natură salarială prevăzute la alin. (1), consecință a constatării Curții de Conturi sau a altor structuri/instituții cu atribuții de control a unor prejudicii, atât pentru salariați, cât și pentru angajatorii acestora.

3. (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata de către personalul prevăzut la art. 1 a sumelor reprezentând venituri de natură salarială, pentru care Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control au constatat că au fost acordate cu crearea de prejudicii, precum și orice formă de recuperare a acestora.

3. (2) Ordonatorii principali de credite au obligația de a recalcula salariul de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la art. 1 aferente lunii în care intră în vigoare prezenta lege, prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor constatate a fi acordate în mod necuvenit de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control.

    Am solicitat Primăriei Sighișoara să ne pună la dispoziție lista persoanelor fidele care au beneficiat de majorări și sporuri, însă răspunsul acesteia a fost că o parte din informațiile solicitate sunt cu caracter personal și nu pot fi făcute publice.