ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL ÎN 26 IUNIE 2014

in

Tags 

administratie

   Pe 26 iunie 2014 consilierii locali sunt convocați la o nouă ședință ordinară de Consiliu pentru a dezbate și vota 21 de puncte aflate pe ordinea de zi. Dacă se va proceda ca și până acum ordinea va fi completată cu puncte suplimentare ce nu sunt disponibile pe pagina de Internet a Primăriei Sighișoara (nefiind aplicat astfel principiul transparenței). După cum ne-am obișnuit deja ședința păstrează aceeași linie, fiind dominată de petiții și proiecte legate de SC Ecoserv Sig SRL. Ne întrebăm retoric: pe când vom avea parte de o ședință de Consiliu Local cu proiecte concrete pentru oraș și comunitatea locală? (nota redacției)

1. Petiţia nr. 38/CL/22.05.2014, prin care Universitatea din Bucureşti solicită remedierea neconcordanţei care există intre Acordul de Parteneriat înregistrat cu nr. 19648/3.10.2011 si H.C.L. nr. 52/31.03.2011

2. Adresa nr. 39/CL/29.05.2014, prin care d-na Marian Adriana – Paula în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie înaintează Planul de Administrare al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

3. Petiţia nr. 40/CL/19.05.2014, prin care d-na Vas Iulia si d-na Seiwerth Emese solicită închiriere teren pentru comerţ stradal în Cetatea Medievală Sighişoara şi informarea cu privire la această petiţie prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului

4. Petiţia nr. 41/CL/19.05.2014, prin care Asociaţia pentru Drepturile Animalelor prezintă o notificare pentru respectarea Acordului de parteneriat nr. 19384/19.09.2012 şi a dispoziţiilor H.C.L. 85/29.05.2013 precum şi perfectarea condiţiilor stipulate în parteneriat şi punerea de acord a acestuia cu noile prevederi în materie

5. Informare privind datoria publică internă şi externă a Municipiului Sighişoara

6. Informare cu privire la unele aspecte ridicate de consilierii locali în şedinţa ordinară din luna mai 2014

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al S.C ECOSERV SIG S.R.L. elaborat de Consiliului de Administraţie al societăţii

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 60/27.03.2014 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităti publice prestate de către S.C Ecoserv Sig S.R.L

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 7 din Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 181/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2014

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Asociaţiei Corale „Vox Animii” în Cracovia, Polonia, în perioada 8-11 august 2014, pentru reprezentarea Municipiului Sighişoara la Festivalul Coral Internaţional –Summer Art Festival KraKow

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a doi consilieri locali municipali în oraşul Tabor – Cehia pentru reprezentarea Municipiului Sighişoara la Festivalul Internaţional „Tabor Meetings” 2014

13. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Sighişoara Medievală 2014

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Beica de Jos la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public al Municipiului Sighişoara, propuse a se realiza în anul 2014 din surse proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Sucursala Sighişoara

16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sighişoara în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” pentru a vota modificarea şi completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A., anexă la contractul de delegare nr. 22/202.662/2010

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare instalaţii de încălzire la Şcoala Gimnazială Octavian Goga”

18. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere

19. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de concesiune

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale şi completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 107/29.05.2014

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

Sursa: www.sighisoara.org.ro