ÎN SATUL MĂLÂNCRAV TRADIȚIILE SUNT ÎNCĂ VII

in

Tags 

cultura

   Nu departe de Sighișoara se află una dintre cele mai cunoscute și mai frumoase așezări rurale săsești din Transilvania, ce completează generos un tablou devenit tot mai atractiv pentru vizitatorii dornici de cunoaștere a tradițiilor și obiceiurilor zonei. Este vorba de Mălâncrav (Malmkrog în germană și Almakerék în maghiară), sat atestat documentar în anul 1305 și intrat în posesia familiei Apafi, familie nobiliară care a dat doi principi ai Transilvaniei: Mihai Apafi I (1632-1690) și Mihai Apafi II (1676-1713).

   Împreună cu alte sate din împrejurimi, dăruite de regele maghiar nobililor de la curtea sa, precum Noul Săsesc, Roandola, Stejeriș, Criș și Florești, alcătuia un teritoriu aflat între scaunele libere săsești Sighișoara, Mediaș și Cincu. Termenul de “scaun” a apărut în secolul XIV și este o formă prescurtată a “scaunului de judecată”, însemnând o unitate administrativă care avea atribuții judecătorești, militare și fiscale.

   După 1775 aceste proprietăți sunt acordate, printr-un decret regal, familiei nobiliare Bethlen și, ulterior, trec în proprietatea familiei nobiliare Haller.

   Întins pe malurile pârâului Laslea, într-un decor cu floră și faună diversificate, satul deține un patrimoniu material și imaterial remarcabil, în care predomină peisajele bucolice autentice și nealterate, amintind de cele existente odinioară în vestul Europei, din nefericire astăzi dispărute ireversibil.


Foto: conacul Apafi și biserica evanghelică fortificată

   Dacă până acum vizitatorii puteau cunoaște în Mălâncrav doar biserica fortificată cu al său ansamblu unic de pictură murală premergător Reformei Religioase, conacul familiei Apafi, livada seculară și fabrica de sucuri naturale, de-acum încolo ei vor putea lua parte la ateliere meșteșugărești ținute de localnici cunoscători de tehnici tradiționale. Programul de demonstrații a meșteșugurilor face parte dintr-un proiect implementat de Fundația “Mihai Eminescu Trust” la începutul anului, denumit “Traseu cultural Mălâncrav – patrimoniu multietnic viu”. Scopul acestuia este crearea unui model de bune practici la nivel regional și național, crearea de oportunități pentru membrii comunității locale, inclusiv pentru cei de etnie romă, în vederea valorizării patrimoniului material și imaterial local, promovării egalității de șanse și păstrării autenticității.

   De luni până sâmbătă vizitatorii au posibilitatea de a participa la atelierele demonstrative de croitorie, cărămidărie, țesătorie, dulgherie, gastronomie și împletituri din nuiele, în care pot deprinde cioplirea manuală a lemnului de stejar, modelarea lutului în formă de țigle sau cărămizi, frământarea, coacerea și degustarea pâinii, împletirea coșurilor sau simbolistica motivelor țesute sau brodate.

Foto: gospodăria nr. 139

Foto: centrul expozițional de la gospodăria nr. 139

Foto: atelier de împletituri din nuiele

Foto: atelier de țesătorie

   În apropierea bisericii evanghelice, la gospodăria nr. 139, a fost organizat un centru expozițional în care sunt expuse produse manufacturate și de unde vizitatorii pot fi îndrumați de către o localnică pe traseul cultural creat în cadrul proiectului. Pentru prezentarea și promovarea meșteșugurilor, a meșteșugarilor și a tehnicilor utilizate au fost tipărite pliante, broșuri, hărți și cărți de vizită.

   Un alt capitol important al acestui proiect este campania de promovare online a satului și a comunității locale. Prin intermediul paginii de Facebook www.facebook.com/malancravheritage și a paginii de Internet www.malancrav.ro vizitatorii pot obține informații, în mai multe limbi de circulație internațională, privind obiectivele turistice, atelierele demonstrative, posibilitățile de petrecere a timpului sau posibilitățile de cazare.

   Proiectul “Traseu cultural Mălâncrav – patrimoniu multietnic viu” este finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, în cadrul Programului PA16/RO12 “Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”.

   Fundația “Mihai Eminescu Trust” nu se află la primul proiect în satul Mălâncrav. În cadrul altor proiecte anterioare au fost restaurate conacul Apafi și câteva gospodării și au fost organizate livada și fabrica de sucuri naturale.

Tudor Groza