Albești

UN FLEAC, M-AU CIOPÂRȚIT

Unele informații din acest material au fost extrase din ra­portul de activitate al primarului pe anul 2013. Raportul a fost elaborat de cabinetul său și are 32 de pagini însă majoritatea datelor sunt fantasmagorice și evazive, deformând realitatea. Dacă aveți timp aruncați o privire aici. Conform raportului, în anul 2013 au existat pe rolul instanțelor judecătorești 216 cazuri în care primăria Sighișoara a fost implicată, dintre care 95 de cauze au fost noi. Dintre acestea un număr de 85 de cazuri au fost soluționate definitiv și irevo­cabil.