UN FLEAC, M-AU CIOPÂRȚIT

Sighișoara pierde teren în fața comunei Albești

   Unele informații din acest material au fost extrase din ra­portul de activitate al primarului pe anul 2013. Raportul a fost elaborat de cabinetul său și are 32 de pagini însă majoritatea datelor sunt fantasmagorice și evazive, deformând realitatea. Dacă aveți timp aruncați o privire aici (pagina de Inter­net a Primăriei, capitolul ședințe din anul 2014, data 30.01.2014, punctul 12).

   Conform raportului, în anul 2013 au existat pe rolul instanțelor judecătorești 216 cazuri în care primăria Sighișoara a fost implicată, dintre care 95 de cauze au fost noi. Dintre acestea un număr de 85 de cazuri au fost soluționate definitiv și irevo­cabil. Nu ni se spune însă în favoarea cui au fost ele soluționate dar ni se spune că, pentru 26 de cauze, au fost încheiate mai multe contracte de asistență juridică cu o societate de avocatură și mai multe cabinete individuale de avocați. Sumele cheltuite nu sunt amintite însă e lesne de înțeles că ele nu pot fi controla­te existând suspiciuni de căpușare a bugetului local. De reținut faptul că aceste contracte de asistență juridică au fost încheiate în ciuda faptului că Primăria Sighișoara deține deja un compar­timent juridic care ar trebui să se ocupe de asemenea spețe. Însă el este ținut dinadins la dimensiuni microscopice, tocmai pentru a exista posibilitatea externalizării acestui serviciu către terți interesați.

   Cu tot cu sacii de bani cheltuiți pe armata de minimarțieni juriști și avocați administrația Dăneșan a făcut o gafă administrativă de dimensiuni monumentale. Singurul re­gret al primarului ar putea fi faptul că tragedia s-a întâmplat tocmai acum, după condamnarea sa definitivă. Precedent exis­tă deja, în cazul avionului prăbușit în munții Apuseni, în urma căruia, Radu Stroe, ministru al Afacerilor Interne, a demisionat după ce a declarat că regretă tragedia pentru că a avut loc în timpul mandatului său. De ce este o tragedie? Este o tragedie pentru că Sighișoara, considerată odinioară Perla Transilvaniei, a rămas definitiv fără 60 de hectare de teren după ce a pierdut procesul cu comuna Albești în privința limitei teritoriale. Aceas­tă pierdere atrage după sine pierderi economice și sociale. Cu cele câteva zeci de hectare s-a evaporat din bilanțul primăriei suma de 1.000.000 de lei (aproximativ 200.000 de euro, după cum dezvăluie directorul economic al Primăriei - Emil Olteanu) (noi avem motive să credem că această sumă este mai mare) repre­zentând venituri anuale din taxe și impozite și s-a pierdut, în fa­voarea comunei Albești, o bună parte din platforma industrială a orașului (e vorba de 20 de societăți comerciale, dintre care cele mai importante sunt Stimet SA, VES SA, Cesiro House All S.R.L., Parat Ro SRL, Cableteam SRL, ATT SA, Ambient SA, Cambus SA). Pe seama ultimei societăți ne întrebăm dacă există oare vreun interes ca firma tatălui viceprimarului Sighișoarei să plătească impozite mai mici către Albești?

      Și dacă am amintit de impozite mai mici, merită pre­cizat faptul că Primăria Sighișoara va plăti de-acum înainte im­pozite Primăriei Albești pentru societatea ATT SA, subordonată Consilului Local Sighișoara.

   Dacă până acum bugetul Sighișoarei era de doar 11,5 milioane de euro, de-acum el va fi și mai mic, mai mic chiar de­cât bugetul orașului Reghin (aproximativ 12,3 milioane euro), care a devenit a doua localitate importantă a județului Mureș.

   Speța era una mai veche și făcea trimitere către un decret prezidențial emis în 1976 care împroprietărea Sighișoara cu acest teren aflat la granița cu comuna Albești, cu scopul dezvoltării platformei industriale a orașului. După mai multe încercări eșuate comuna Albești redevine proprietara de drept a acestui teren, așa cum consfințea legea nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România.

   Probabil mulți dintre dumneavoastră nu realizați pe moment gravitatea acestei gafe administrative însă cronica neagră a orașului va consemna, pe bună dreptate, mandatele accidentale ale actualului primar condamnat pentru fapte de corupție care, cu siguranță, este cel mai prost primar contem­poran. Prin incompetența sa el lasă în urmă un oraș ciopârțit și dezolant, cu suprafață teritorială micșorată, cu populație în scă­dere dramatică (de la 36.000 de locuitori, la 28.000 de locuitori), cu nivel de trai scăzut și fără perspective de progres. Cine altci­neva ar putea fi făcut responsabil pentru asemenea catastrofă?

 

Redacția