ULTIMA ORĂ: SPORURI DE 1.000.000 EURO ÎN PRIMĂRIA SIGHIȘOARA

in

Tags 

anchete

   Pe data de 25 iulie 2013 a avut loc o nouă ședință de Consiliu Local. Din cele 26 de puncte puse pe ordinea de zi cu siguranță cel mai important este aducerea la cunoștința Consiliului Local raportul Curții de Conturi care a întreprins un control în Primăria Sighișoara. Specificăm faptul că este pentru prima oară când un astfel de raport este înaintat consilierilor, până acum toate rezultatele verificărilor fiind ascunse ochilor lumii. Instituția de control a constatat o serie de nereguli, majoritatea fiind legate de sistemul de salarizare a unor funcționari publici (http://independentulsighisorean.ro/?q=content/salariile-angaja%C8%9Bilor-prim%C4%83riei-%C8%99i-despre-cum-se-sare-calul – unii funcționari sunt plătiți regește, chiar mai bine decât primarul în funcție care, după o logică simplă, ar trebui să fie funcționarul cel mai bine remunerat). În acest sens au fost încălcate o serie de legi și articole după cum urmează:

- "Începând cu 01.01.2010 au fost majorate salariile de bază brute individuale lunare ale personalului din aparatul propriu - funcționari publici și personal contractual – prin includerea unor sume care, potrivit legii, nu fac parte din salariul de bază, reprezentând indemnizația de dispozitiv lunară de 25% din salariul de bază – fiind estimate plăți nelegale din fonduri alocate de la bugetul local în sumă totală de 1.569.607 lei" (aproximativ 353.000 euro, nota noastră).

- "În perioada 01.01.2010 – 30.04.2013 au fost achitate funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul unității administrativ teritoriale sume necuvenite reprezentând spor de fidelitate și loialitate, prevăzute fără temei legal în Contractul Colectiv de Muncă[…] fiind estimate plăți nelegale […] în sumă de 279.246 lei" (aproximativ 63.000 euro, nota noastră).

- "În perioada ianuarie 2011 – aprilie 2013 au fost efectuate cheltuieli de personal în sumă de 868.000 lei (aproximativ 195.000 euro, nota noastră), angajate pentru achitarea unor salarii de bază majorate prin includerea unor sume reprezentând stimulente salariale, acordate unui număr de 21 de salariați – în condițiile în care pentru majorările salariale achitate nu au fost prezentate documente care să justifice cuantificarea drepturilor bănești corespunzător nivelului mediu al stimulentelor aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare funcție publică, pe categorii, clase și grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcție contractuală potrivit nivelului studiilor, pe grade sau trepte profesionale."

- "În perioada 01.01.2011 – 30.10.2012 au fost achitate funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul unității administrativ teritoriale sume necuvenite, prevăzute fără temei legal în Contractul Colectiv de Muncă […] fiind estimate plăți nelegale din fonduri alocate de la bugetul local în sumă totală de 1.903.439 lei (aproximativ 428.000 euro, nota noastră) reprezentând: contravaloarea unei mese calde / zi / salariat – 718.361 lei și sume de reprezentare pentru asigurarea unei ținute vestimentare decente – 1.185.078 lei."

   CONCLUZIE: Cele 4 puncte enunțate în raportul Curții de Conturi și prezentate de noi fac referire strict la neregulile găsite în sistemul de salarizare. La un calcul simplu vedem că în perioada 01.01.2010 – aprilie 2013 Primăria Sighișoara a cheltuit aproape 1.100.000 euro (aproape 5 miliarde de lei) pe majorări salariale, sporuri și prime. Fabulos sau nu?

   În urma acestui control Curtea de Conturi dispune suspendarea plăților din bugetul local către unii funcționari, plăți care reprezintă sporuri salariale neprevăzute de lege (indemnizație de dispozitiv lunară de 25% din salariul de bază, sporuri de fidelitate și loialitate).

   De reținut că toate acestea se întâmplă în perioadă de restriște economică, perioadă dificilă în care Primăria Sighișoara, dând dovadă de lipsă de solidaritate față de locuitorii plătitori de taxe și impozite, cheltuie nejustificat sume de bani colosale. Potrivit Curții de Conturi aceste sume s-au distribuit ilegal, prin încălcarea legilor statului, ele reprezentând prejudicii aduse bugetului local. Vă mai amintiți și ce a zis primarul condamnat al municipiului într-o ședință mai veche întrebat fiind cum explică aceste majorări salariale, sporuri și prime? “Pentru că pot. Legea îmi permite”. Ei bine, domnule primar condamnat, iată că legea nu vă permite. Curtea de Conturi vă cere să recuperați acești bani de la funcționarii pe care i-ați “stimulat”.

 

Redacția