TOTUL DESPRE DOSARUL "DĂNEȘAN", RUȘINEA SIGHIȘOAREI

in

Tags 

anchete


     La momentul În care Dumneavoastră veți citi aceste rânduri, este foarte probabil ca Instanțele să se fi pronunțat deja, în mod final, asupra vinovăției sau nevinovăției inculpatului Dorin Dăneșan. Vom încerca să realizăm în aceste rânduri o prezentare cât mai simplă a acestei epopei judiciare, pentru ca toată lumea să înteleagă de unde i s-a tras. Există multe zvonuri și speculații care circulă liber, fenomen specific oricărei cercetări penale a politicienilor din această țară. Condamnarea e politică, nimeni nu fură, toată lumea a făcut avere în mod cinstit, iar săracii sunt săraci pentru că nu muncesc.

1. ÎNCEPUTUL. DOSARUL PENAL. FAZA DNA

      Ca urmare a unor sesizări anonime şi a unui denunţ al cunoscutului activist ecologist Alexandru Goţa, la Direcţia Naţională Anticorupţie s-a înregistrat dosarul nr. 31/P/2008 privind concesionarea directă, fără hotărâre a Consiliului Local şi fără licitaţie publică, a terenului din str. 1 Decembrie 1918 nr. 19 către SC Brain Plus SRL Târgu Mureş. Povestea terenului incepe în 1993, cu un Contract de concesiune 3/5840/22.10.1993, încheiat între Consiliul Local Sighişoara şi Banca Agricolă SA – sucursala judeţeană Mureş. Acel contract privea concesionarea pe 99 de ani a unei suprafeţe de 1100 mp pentru construirea unei bănci, teren proprietatea Consiliului Local. În urma licitaţiei, preţul stabilit a fost de 550.000 lei/an- echivalentul a 705 de dolari, la vremea respectivă. Cum Banca Agricolă a intrat în faliment înainte de începerea construcției, s-a încheiat un alt contract de concesiune, nr. 130/6097 din 14.07.1997 cu Direcţia Regională de Poştă Braşov. Noul contract prevedea aceleași condiții ca și primul, la baza sa fiind un transfer de concesiune, lucru tolerabil între societățile în care Statul Român este proprietar. DRP urma să construiască pe acest teren un Oficiu Poștal. Nu se știe motivul pentru care acel Oficiu nu s-a mai construit, cert este faptul că din 1997 până în 2006, nimic nu s-a mișcat.

     La data de 20.03.2006 prin adresa înregistrată la Primărie cu nr. 5135, SC Brain Plus SRL – o firmă din Târgu Mureș- a solicitat încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune din 1997, cu DRP. Prin această adresă SC Brain Plus a arătat faptul că a încheiat cu DRP Braşov un contract de vânzare-cumpărare în valoare de 73.090,41 RON + TVA, în baza căruia au primit şi devenit proprietari ai proiectului de construcţie ce urma a fi edificat pe terenul din str. 1 Decembrie 1918 nr. 19. Direcţia Regională de Poştă a înştiinţat administraţia publică locală că viitoarea construcţie va include şi un spatiu de 50mp pentru un oficiu poştal, dar în datele de la Registrul Comerţului principalul obiectiv al SC Brain Plus este „restaurante”. Din actele existente în dosarul de urmărire penală reiese că intenţia SC Brain Plus SRL era de a construi o pensiune pe terenul concesionat, pensiune ce urma să se numească „Casa Schäßburg”.

     Date fiind cele 2 solicitări ale DRP Braşov şi Sc Brain Plus SRL la data de 28.03.2006, primarul Municipiului Sighişoara a întocmit şi semnat dispoziţia nr. 382, în care a dispus transcrierea contractului de concesiune cu nr. 30/6097/1997 pentru terenul din str. 1 Dec. 1918.

2. ILEGALITĂȚILE

Ilegalitatea 1- Primarul nu avea niciun drept de decizie asupra unui astfel de transfer, ci numai Consiliul Local al Muncipiului Sighișoara ar fi putut aproba o astfel de decizie, prin supunere la vot. Cu toate astea, Domnia Sa a întocmit și semnat transferul.

Ilegalitatea 2- În cazul acelui teren, singura cale legală prin care SC Brain Plus SRL putea obține concesiunea era anularea contractului cu DRP și organizarea unei noi licitații. Nu a existat interes pentru varianta legală, deoarece ea implica și actualizarea sumelor din contract. Varianta ilegală păstra sumele derizorii stabilite în 1993.

Ilegalitatea 3- Primăria are obligația de a anula contractele de concesiune dacă ele implică un proiect de construcție, iar constructia nu se ridică în maximum 2 ani de la demararea contractului. Nu de alta, dar o mare parte din bugetul Primăriei este format din impozitul pe clădiri. A se vedea prejudiciul cauzat de lipsa achitării acestui impozit.

Ilegalitatea 4- După întocmirea actelor ilegale, construcția a demarat in forță, cu un asemenea aplomb încât s-a extins ilegal și pe trotuarul și banda de circulație a străzii 1 Decembrie 1918. Într-un oraș normal, lucrările se sistau și era aplicată o amendă drastică. Evident, nu a fost cazul.

3. PREJUDICIUL

      Oficinele Primăriei, împreună cu avocații Primarului (plătiți și ei din banii noștri, așa cum am aratat într-un număr anterior), au calculat prejudiciul la aproximativ 600RON. DNA-ul l-a calculat la 117.000 RON. De unde diferența, vedem imediat.

Prejudiciul 1- Principala sursă de pierdere pentru bugetul local o reprezintă diferența între ce a încasat Primăria din concesiunea terenului și ce ar fi trebuit să încaseze, dacă se respecta legea. De încasat, a încasat sumele stabilite în 1993- adică 550.000 lei vechi pe an, plătite în avans pe câtiva zeci de ani, inclusiv pentru momentul actual - 2012. Adică mai nimic. Cu o administrare corectă, contractele respective trebuiau anulate, nefiind ridicate construcțiile promise, iar în urma unei licitații în 2006, cei 1100 mp ar fi adus Bugetului Local cel puțin 2750 euro/an. Din 2006 până în 2012, Primăria ar fi avut aproape 70.000 RON în plus la Buget. Datele sunt verificabile, acestea sunt prețurile minime plătite de cei care au acum concesiuni. Dar este foarte posibil ca în urma unei licitații să se fi obținut și mai mulți bani.

Prejudiciul 2- O a doua sursă de pagubă o reprezintă impozitul pe clădirea ce trebuia construită acolo. O construcție reală, ridicată printr-un contract cinstit, prin licitație aprobată de Consiliul Local, ar fi adus aproximativ 15.000 RON/an, din impozit. In 4 ani (6-2 ani de construire), încă 60.000RON la Bugetul Local.

Prejudiciul 3- Aici notăm taxa de săpătură, plătită de orice constuctor din Sighișoara, dar neplătită concesionarului ilegal, care pentru 1100 mp adună încă o sumă deloc de neglijat la Buget. Dacă adăugăm și prejudiciul estetic, cauzat de existența unei gropi în Centrul Vechi al orașului, și comparăm această adunare cu argumentele apărării din acest dosar, ar trebui să ne dăm seama că este momentul ca bătaia de joc la adresa acestui oraș să înceteze.

4. SENTINȚA

      Următoarea fază a fost aceea a judecării cauzei în faţa Judecătoriei Sighişoara. Judecătoarea însărcinată cu rezolvarea acestei cauze a fost Doina Volanschi. Mai interesant este faptul că avocatul de casă al Primăriei, Vasile Costea din Târgu Mureş, care avea contract şi reprezenta municipiul Sighişoara, apare ca apărător ales al primarului Dorin Dăneşan, chiar dacă municipiul Sighişoara era parte vătămată în dosar. Curat conflict de interese, coane Dorine! După aproape doi ani de judecată, cu tot soiul de peripeţii, între care cea mai ciudată rămâne decizia Consiliului local de la acea dată de a nu se constitui parte civilă, adică de a nu cere daune primarului în cazul în care ar fi condamnat, în 22 noiembrie 2011 se pronunţă hotărârea: „În baza art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 modificată raportat la art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 74 C. pen., combinat cu art. 76 lit. c C. pen. condamnă pe inculpatul DĂNEŞAN IOAN DORIN, […], la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art.17 lit. c din Legea 78/2000 modificată, raportat la art. 289 C. pen., cu aplicarea art. 74 C. pen., combinat cu art. 76 lit. e C. pen., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 luni închisoare. În baza art. 17 lit. c din Legea 78/2000 modificată,raportat la art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 C. pen., combinat cu art. 76 lit. e C.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a C. pen. şi art. 34 lit. b C. pen. contopeşte pedepsele aplicate, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 81 C. pen.dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiţionate. Ia act că partea vătămată MUNICIPIUL SIGHIŞOARA nu s-a constituit parte civilă.”

     Sentința a fost contestată atât de inculpat, care cerea achitarea, cât și de DNA, care cerea o condamnare cu executare.

5. LUNGUL DRUM AL RECURSULUI

     După pronunţare, primarul Dăneşan s-a văzut în neplăcuta situaţie de a ajunge în alegerile locale din 2012 cu o condamnare definitivă pentru o faptă de corupţie şi care l-ar fi făcut complet nepotrivit pentru a candida. Singura sa şansă era amânarea momentului în care nu se mai putea ascunde după prezumţia de nevinovăţie: tergiversarea momentului în care s-ar judeca recursul. Şi, într-adevăr, a obţinut o enormă amânare - 9 luni. Cum este posibil, veţi întreba? Timp de 9 luni, de la Judecătoria Sighişoara nu s-a binevoit a se trimite către Curtea de Apel Târgu Mureş motivarea sentinţei de condamnare a lui Dorin Dăneşan. Termenul legal de motivare a hotărârii este de 30 de zile de la pronunțarea sentinței. De abia în 28 noiembrie 2012 va fi primul și posibil ultimul termen de judecată al recursului acestui dosar.

Actualizare: câteva rectificări

     La rugămintea domnului Alexandru Goța, inițiator al anchetei, ne vedem nevoiți să venim cu următoarele precizări: “Ancheta s-a desfășurat în ziarul online "Sighișoara Samizdat" (www.sighisoara-samizdat.ro) sub titlul "Afacerea Casa Schaessburg" de către subsemnatul în urma unor informații venite din mai multe surse credibile, inclusiv din Primăria Sighișoara. Ancheta am derulat-o ca jurnalist și nu ca activist ecologist (am fost redactor ani de zile la "Jurnalul de Sighișoara", ziar pe care l-am înființat împreună cu niște prieteni și a fost primul ziar independent din Sighișoara). Toată ancheta a fost publicată pe site-ul Samizdat și am procedat la denunț oficial (am semnat cu nume și prenume nu anonim!) către DNA în momentul în care am ajuns la concluzia că este un caz evident de corupție.”

Actualizare: Între timp cererile domnului Dăneșan de tergiversare a procesului, prin aducerea de așa-zise noi probe, au fost respinse de către magistrați iar înfățișarea pentru sentința finală a fost stabilită pe 30 ianuarie 2013.

Actualizare, 11 decembrie 2012

1. CE S-A ÎNTÂMPLAT PE 28 NOIEMBRIE 2012 LA CURTEA DE APEL MUREȘ

    Avocații primarului, cărora le vom acorda destulă atenție câteva rânduri mai încolo, și-au jucat ultima carte posibilă. Au încercat strămutarea procesului de recurs la o altă Curte de Apel, din alt județ, pe motiv că aceasta nu ar fi obiectivă. Ca și cum nimeni nu poate dormi în Târgu Mureș până nu află ce a pățit primarul din Sighișoara. Există totuși șansa ca cineva să decidă salvarea Primarului de la o condamnare urgentă, aprobând strămutarea procesului. NU A FOST CAZUL, PROCESUL NU A FOST STRĂMUTAT. Sentința finală în cazul recursului va fi dată pe 30 ianuarie 2013, de către Curtea de Apel Mureș. Sunt 2 cauze principale pentru această amânare. Prima - judecătorii nu au dorit să politizeze această sentință și, dând-o cu câteva zile înainte de alegerile Parlamentare, cu siguranță ar fi făcut-o. Televiziunile ar fi vuit cu știrea “Primarul USL al Sighișoarei a fost condamnat” sau “Justiția lui Băsescu a mai făcut o victimă”. Totul ar fi aruncat o umbră de îndoială asupra procesului care s-a desfășurat cât se poate de corect până acum și nu ne îndoim de faptul că sentința finală va fi dată dupa faptă și răsplată. A doua cauză constă în faptul că întregul sistem de justiție intră în vacanța de iarnă. 30 ianuarie 2013 reprezintă o dată rapidă de judecare având în vedere numărul mare de procese pe rol.

2. Ce se va întâmpla pe 30 ianuarie, la Curtea de Apel Mureș

      Luând în considerare că atât strămutarea, cât și restul probelor introduse suplimentar (am putea spune “la derută”) în dosar au fost respinse, cu siguranță aceasta este data la care vom avea o sentință finală. Dacă luăm în considerare și faptul că judecătoarea care conduce completul de judecată este cea care a distrus lanțul de corupție cu carnete false de șofer din Pitești, putem afirma că sentința nu va fi una care să favorizeze infractorii și bătaia de joc pentru lege. În urma unei condamnări cu suspendare, Dorin Dăneșan își pierde dreptul de a fi primar în funcție, împreună cu alte câteva drepturi. Însă subiectul nostru de interes este Primăria, nu dacă Dorin Dăneșan va avea sau Nu drept de vot la următoarele alegeri. În maxim 2 luni de la condamnarea definitivă Prefectul județului are obligația de a-l revoca din funcție, urmând ca după încă o lună să fie organizate noi alegeri locale în Sighișoara.

      Aceasta este, pe scurt, situația.

3. Contractul obținut de Independentul

     Spre deosebire de procesul anterior, această serie de ilegalități este atât de clară încât o nouă sentință ar putea fi dată și în 3 luni de zile. Ilegalitățile sunt evidente.

Ilegalitatea 1

     Primarul a semnat o atribuire directă care depășește valoarea limită de 15.000 de euro, în cazul atribuirilor directe, cu vreo 60%. Putea să fie și 10%, însă acolo ar fi existat varianta unei numărări ca a steagurilor lui Pristanda. Nu este cazul. Trebuia făcută licitație și punct.

Ilegalitatea 2

     Spre deosebire de procesul anterior, unde unii naivi ar fi putut spune că a gresit și incompetența e de vină, aici reaua intenție se vede de pe stația spațială MIR. Primarul a încheiat un contract cu o firmă de avocatură, pe banii Primăriei, urmând ca firma respectivă să îl reprezinte în instanță în propriile procese. Firma este SCA Costea și Gușatu, una dintre cele mai prestigioase firme de avocatură din Mureș. Probabil că nu avea bani pentru onorariu, dar asta nu înseamnă că trebuia să-și bage mâna în Bugetul Local, și-așa diminuat prin incompetență. Trebuia mai bine să respecte legile țării, cât să nu ajungă la DNA de la bun început.

Ilegalitatea 3

     Avocatul angajat de Primărie prin susnumitul contract a avut un contract similar și în anul 2011. În respectiva perioadă acesta a reprezentat Primăria Sighișoara împotriva celuilalt client al său (Dorin Dăneșan) și a luat decizia de neînțeles de a nu cere daune inculpatului Dăneșan, care s-ar fi ridicat la cel puțin 117.000 RON, valoare cu care infracțiunile lui Dăneșan au păgubit Sighișoara, prin groapa din centrul orașului. Până și copiii ar înțelege de ce nu a făcut-o! Pentru că onorariul fabulos - de peste 2.000 euro pe lună - ar fi fost pierdut. Nu credem că Dorin Dăneșan i-ar mai fi dat pe mână încă un contract, în 2012, dacă avocatul ar fi apărat cu adevărat interesele Sighișoarei și ale sighișorenilor.

     Pentru comparație, am făcut o investigație privind sumele plătite de alte Primării - Reghin și Luduș - în contractele lor de consultanță juridică. Nimeni nu plătește mai mult de 700 euro / lună, sume de peste 2.000 euro plătind doar Târgu Mureș sau localități cu peste 150.000 de locuitori.

     Din păcate pentru domnul Primar, această ilegalitate va aduce cu sine o condamnare cu executare, lucru pe care suntem siguri că Domnia sa ar fi dorit să îl evite, cu orice preț. Repetăm ceea ce i-am transmis în acest articol, anterior: Trebuia să respecte legea și să nu facă abuzuri!

     Semeni vânt, culegi furtună!

 

Redacția