SAȘII, ÎNTÂMPINAȚI LA SIBIU DE PREȘEDINTELE IOHANNIS

Între 4 și 6 august Sibiul a redevenit capitala istorică a sașilor transilvăneni. La cea de-a 27-a lor întâlnire, având deviza În lume acasă, cu Transilvania în inimă, s-au strâns laolaltă peste 12.000 de etnici germani din România, Austria, Germania și Statele Unite ale Americii, pe chipul cărora se puteau citi lesne voia bună, entuziasmul și bucuria revederii cu familia, rudele, prietenii sau vecinii. 

   Programul evenimentului a conținut concerte de orgă, de fanfară și de cântece populare, dansuri, prezentări de film, petreceri cu DJ, slujbe festive, prezentare de film, prelegeri și un foc de tabără. Momentul culminant a fost parada costumelor populare săsești, urmată de cuvintele de salut ale invitaților speciali.

   Primul care s-a adresat audienței, în aplauze repetate, a fost președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, șeful statului având un discurs de 20 de minute atât în limba română, cât și în limba germană: “Vă întâmpin cu căldură în România, la Sibiu, capitala istorică a sașilor din frumoasa noastră Transilvanie! Este pentru mine o mare bucurie să-i salut la această mare întrunire pe toţi cei care, după cum se vede, poartă pe mai departe cu mândrie, ca un titlu de onoare, identitatea, amintirea şi spiritul specific al saşilor transilvăneni. Sunt impresionat de faptul că Piața Mare din Sibiu este neîncăpătoare: este cel mai bun semn că organizatorii şi-au făcut bine treaba şi ţin să-i felicit! Dar, mai ales, sunt bucuros să văd alături de seniori mulţi copii și tineri“.

Generațiile tinere, șansă pentru cunoașterea rădăcinilor

   Prezenţa lor este dovada că noile generaţii văd în Transilvania nu doar regiunea de unde provin părinţii lor, dar şi un loc care îi interesează, pentru că de aici le vine identitatea. De aceea, mă adresez mai întâi vouă, tinerilor, spunându-vă că aceste zile pe care le petreceți în Transilvania vă vor oferi, cu siguranță, cele mai frumoase amintiri şi cele mai puternice energii. Ele vă vor ajuta în a vă înțelege mai bine şi în a vă dezvolta personalitatea și, astfel, în a vă găsi un loc potrivit şi binemeritat în societate. Pentru că vă veți cunoaște mai bine rădăcinile. Pentru că veți fi mai conștienți de faptul că sunteți rodul unei comunități care, timp de secole, a dat locului în care s-a stabilit – cât şi lumii întregi – multe exemple de viziune umanistă, de inventivitate şi de stăruință. Aceste calităţi au fost ilustrate de personalități intrate deja în istoria universală, precum Johannes Honterus, Konrad Haas, Samuel von Brukenthal, Stefan Ludwig Roth ori Hermann Oberth. Viața şi opera lor, ca şi a multor altora, constituie stâlpii pe care s-a ridicat civilizaţia săsească din Transilvania, dar pe care s-a sprijinit și evoluţia României“.

Bisericile fortificate, martorele puternicelor comunități săsești

   Acum 900 de ani, strămoșii voștri au găsit în Transilvania oportunitatea unei vieți în credința lui Dumnezeu și în libertate. Lucrându-și pământul și luptând pentru păstrarea libertății, acei «Hospites Saxones et Flandrenses» au dat naștere unor puternice comunități săsești, ce se disting și astăzi prin istoricele lor biserici fortificate. Din păcate, în multe dintre ele astăzi izvorăște doar ecoul cântului «Ein feste Burg ist Unser Gott». Straiele tradiționale săsești - care au dat timp de secole strălucire ceremoniilor de confirmare – se văd din ce în ce mai rar, deseori doar ca piese de muzeu. În multe locuri prezența comunității săsești s-a redus doar la conservarea patrimoniului cultural al acesteia. Mesajul fundamental al istoriei sașilor transilvăneni, pe care-l rostesc piatra cetăților, cărțile, tradițiile muncii și portului, este acela de a-l căuta neobosit pe Dumnezeu, de a nu renunța niciodată la lupta pentru libertate. Să avem toată viața respect față de celălalt, să prețuim solidaritatea și toleranța. Oricât de departe de aceste locuri ați trăi, acest de neînlocuit tezaur, care aparține celui mai umil sat din Transilvania, dar deopotrivă României și umanității în integralitatea ei, ne reapropie și ne reunește. Din Sibiu, acum 10 ani, una dintre cele mai iubite și apreciate Capitale Culturale Europene, vă chem să povestiți copiilor și nepoților, în graiul vostru tradițional, despre ținutul celor șapte cetăți. Îndemnați-i să cunoască, să cinstească și să-și însușească valorile care ne-au făcut cunoscuți, iubiți și respectați. Istoria multiseculară a sașilor din Transilvania ne arată că libertatea oamenilor este resursa vitală și cea mai importantă energie de dezvoltare a comunităților.

România Centenarului, loc al oportunității și prosperității

   Din păcate, totalitarismele secolului trecut au pus sub semnul întrebării, până la anulare, libertatea și identitatea comunității săsești din Transilvania, ca de altfel și a celorlalte minorități și a majorității românești. Ultimii 50 de ani ai secolului XX au sărăcit România de bogățiile și elitele sale, au secătuit-o de aspirațiile care se sprijineau pe valorile democrației europene. Pentru sașii din Transilvania s-au adăugat deportarea și marginalizarea de după al Doilea Război Mondial, ca și confiscarea pământului pe care l-au lucrat și apărat timp de secole. Consecința acestui proces, de care se face responsabil regimul comunist, este fracturarea comunității noastre, dramatic resimțită atât de cei plecați, cât și de cei rămăși în România. Acum 100 de ani, alături de majoritatea românească, sașii din Transilvania au văzut în România Marii Uniri spațiul libertății promise înaintașilor lor. La un secol de la acel moment, în noul cadru european din care facem parte, în calitate de Președinte al țării, susțin că avem șansa să oferim noilor generații argumente și fapte pentru ca România Centenarului să fie redescoperită drept loc al oportunității și prosperității. Vă invit să vă alăturați acestui proiect al libertății și toleranței, unde dumneavoastră, sașii din Transilvania, indiferent de unde ați venit astăzi la Sibiu, sunteți acasă!".

   Printre invitați s-au mai numărat Bernd Fabritius (președintele Federației Mondiale a sașilor și membru al Bundestagului), Herta Daniel (Asociația Sașilor din Germania), episcopul Reinhardt Guib (Biserica Evanghelică), Emil Hurezeanu (ambasadorul României în Germania), Cordt Meier – Klodt (ambasadorul Germaniei în România), Norbert Kartmann (președintele parlamentului landului Hessen) și Astrid Fodor (primarul Sibiului).

   Ceremonia a fost moderată de Martin Botesch, președintele organizației “Transilvania” a Forumului Democrat al Germanilor din România, și a început cu intonarea imnului național și a imnului Transilvaniei.

    Un eveniment de o anvergură asemănătoare mai are loc anual, de Rusalii, în orașul bavarez Dinkelsbühl.