PROIECTUL „CREŞTEM GENERAŢIA ARC– EDUCAŢIE PENTRU ANTREPRENORI RURALI ÎN CULTURĂ”, LA FINAL

   Fundaţia Mihai Eminescu Trust în parteneriat cu Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Sighişoara au implementat în perioada august-octombrie 2017 proiectul de tineret „Creştem Generaţia ARC – Educaţie pentru Antreprenori Rurali în Cultură” finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului. Proiectul şi-a propus să abordeze în mod inovativ educaţia antreprenorială în domeniul culturii, vizând tineri cu oportunităţi reduse din judeţele Braşov, Mureş şi Sibiu, contribuind la stimularea implicării tinerilor în viaţa socio-economică a comunităţii din care provin.

   Un grup de 30 de tineri din municipiul Sighişoara şi satele Alma Vii, Archita, Malâncrav, Viscri a fost inclus într-un program de consiliere, orientare profesională şi iniţiere în antreprenoriat, desfăşurat în perioada august-septembrie 2017.

   În cadrul componentei de consiliere şi orientare profesională au avut loc sesiuni de consiliere de grup şi individuale ale tinerilor, psihologul contractat aplicând teste de auto-cunoaştere şi elaborând fişe de aptitudini, contribuind la dezvoltarea personală şi profesională a acestora.

   Iniţierea în antreprenoriat s-a realizat prin intermediul partenerului proiectului Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Sighişoara în cadrul unui curs de 3 zile desfăşurat la Sighişoara, în cadrul căruia s-au transmis informaţii generale despre antreprenoriat, facilitând şi o sesiune de întâlniri între tineri şi antreprenori din Sighişoara.

   Complementar cu acest curs de iniţiere în antreprenoriat tinerii au fost implicaţi în desfăşurarea unor ateliere creative de valorificare a patrimoniului cultural local, tematica celor 5 ateliere cuprinzând prelucrarea lutului, a pielii, a lemnului, a lânii şi pictură pe lemn. Scopul atelierelor a fost de a pune în valoare elemente culturale, sub forma unor produse prelucrate manual, vandabile turiştilor ce vizitează aceste localităţi.

   Evenimentului cultural „Sărbătoarea Recoltei”, organizat în cadrul proiectului, a reprezentat o ocazie pentru tineri să-şi expună obiectele create în timpul atelierelor sau chiar să facă demonstraţii pentru participanţii la eveniment, experimentând practic poziţia de antreprenor.

   Acest eveniment a constituit o experienţă practică pentru viitorii tineri antreprenori, dar şi o posibilitate de a cunoaşte tradiţii şi obiceiuri locale.

   Implementarea acestui proiect dedicat tinerilor reprezintă punctul de pornire pentru viitoare iniţiative de valorizare a potenţialului cultural local şi dezvoltarea unei economii locale durabile.

   Proiectul a avut un impact imediat asupra grupului de 30 de tineri din cele 5 comunităţi, prin implicarea şi participarea lor la activităţi, iar pe termen lung impactul estimat în plan local este că prin dezvoltarea abilităţilor personale şi profesionale, tinerii vor fi mai conştienţi de rolul şi contribuţia lor pentru comunitate, motivându-i să nu mai părăsească satul/oraşul natal, devenind în acelaşi timp modele pentru ceilalţi tineri din comunitate. În viitor aceşti tineri pot crea mici afaceri care să ofere servicii conexe turismului, prin interpretarea creativă a resurselor culturale locale, generând venituri pentru familiile proprii şi consolidând economia locală.

   Informaţii suplimentare despre acest proiect finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului pot fi solicitate Fundaţiei Mihai Eminescu Trust, prin Michaela Türk, manager de proiect, la telefon 0265-506024 sau e-mail mtuerk@mihaieminescutrust.org.