PRIMARUL CONDAMNAT NU VREA FOND DE SOLIDARITATE

   N-am înțeles niciodată cum un primar condamnat penal pentru fapte de corupție are îndrăzneala să clasifice proiectele opoziției drept “baloane de spumă pe care, mai mult, își permite să le amendeze ori de câte ori bunul simț și rațiunea o vor impune. Sunt exact cuvintele pe care acesta le-a folosit neiscusit într-o adresă oficială înaintată grupului de consilieri ai Uniunii Independente pentru Sighișoara care și-au "permis" să facă un proiect pentru organizarea unei sesiuni anuale de muzică de fanfară în aer liber. Stau și mă întreb, ca simplu locuitor care-și plătește taxele și impozitele nutrind la un trai mai bun în orașul său natal, care bun simț? Același pe care nu l-a folosit vreme de un an de zile pentru a demisiona din funcție? Și care rațiune? Aceeași de care nu s-a folosit vreme de 14 ani pentru a-și trece numele în cartea de istorie a orașului contribuind la bunăstarea sighișorenilor? Suntem puși cu toții în fața unei paradigme: primarul condamnat dă lecții de morală, de respectare a legilor și de bună purtare unui grup de consilieri ai opoziției care au “obrăznicia” de a face proiecte pentru oamenii care i-au ales. Mare e Grădina Domnului…

   Este și cazul unui nou proiect al celor trei consilieri ce solicită înființarea unui fond de solidaritate pentru cazuri umanitare grave care să reprezinte 1% din bugetul local anual. Despre acest proiect s-a scris aici. La scurt timp proiectul a primit un raport de specialitate “nefavorabil” din partea Direcției Economice din cadrul Primăriei Sighișoara, direcție păstorită de Emil Olteanu, economist-șef și bun prieten cu primarul. Nici nu mă mir că diriguitorii acestui oraș se cred stăpânii funcțiilor ocupate și proprietarii bugetului nostru din care, cu o neobrăzare de dimensiuni intergalactice, direcționează sume de bani cum și unde “vrea” mușchii lor.

   În conjunctura actuală, în care populația Sighișoarei s-a micșorat dramatic, nivelul de trai și de educație au atins cote alarmant de scăzute, asistența socială este absentă și autoritățile locale sunt preocupate mai mult de susținerea artificială a Ecoserv, un asemenea proiect de afirmare a solidarității este catalogat “balon de spumă pe care primarul condamnat pentru fapte de corupție “își permite să-l amendeze”. Pentru asta a cerut sprijinul directorului economic care a apăsat imediat trăgaciul. Răspunsul celui mai bine plătit om din Primăria Sighișoara este următorul:

Ținând cont de:

   Principiile Legii Nr. 356/2013, privind bugetul de stat pe anul 2014 și ale Legii nr. 273/2006, Legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, administrațiile publice locale constituie:

- Fondul de rezervă bugetară, în conformitate cu art. 36 (1): În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor locale, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități ori din inițiativă proprie.

- Fondul de risc, în conformitate cu art. 64 (1): Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unitățile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală se constituie fondul de risc în afara bugetului local.

   Având în vedere prevederile legilor mai susmenționate în care nu este prevăzută înființarea unui fond de solidaritate pentru cazurile umanitare grave de către administrațiile publice locale și constatându-se neîndeplinirea condițiilor legale, nu susținem proiectul de hotărâre inițiat de domnii consilieri Sîrbu Iulian, Pop Claudiu și Hajdu Cristian Sebastian

Director economic,
Ec. Emil Olteanu

   Consilierii Uniunii nu s-au lăsat mai prejos și au venit cu un punct de vedere prin care își susțin proiectul inițiat și dezaprobă modul de operare al diriguitorilor, ale căror trimiteri la legile invocate le consideră neîntemeiate:      

“În atenția domnului primar,
În atenția directorului economic,

   Potrivit necuvincioasei tradiții însămânțate de dumneavoastră în sânul comunității locale ne-am așteptat să nu fiți de acord cu propunerea pe care am înaintat-o. Din acest motiv ne simțim nevoiți să intervenim cu un punct de vedere prin care vă reamintim că legea 356/2013 (Legea Bugetului de Stat pe 2014) face referire la bugetul de stat nu la bugetul local.

   În ce privește legea 273/2006 (Legea Finanțelor Publice Locale), art. 15, alineatul 1 spune următoarele: “Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.” Art. 21, alineatul 2, al aceleiași legi, precizează și că “Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unităţilor administrativ-teritoriale”.

   Invocarea celor două legi ca pretext de nelegalitate nu are nicio acoperire și demonstrează reaua credință pe care o afișați în relația cu locuitorii orașului pe care noi, consilierii locali, îi reprezentăm (cu statut de aleși prin vot). Vă reamintim totodată că nu sunteți proprietarii funcțiilor pe care le ocupați ci sunteți salariați în beneficiul comunității cu scopul de a implementa politici publice de calitate.

   În ce privește principiile încheierii execuției bugetare, aceeași lege, prin Art. 60, alineatul 1, spune că “Execuţia bugetară se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an”. Alineatul 2 al aceluiași articol spune că “Orice venit neîncasat şi orice cheltuială angajată, lichidată şi ordonanţată în cadrul prevederilor bugetare şi neplătită până la data de 31 decembrie se va încasa sau se va plăti, după caz, în contul bugetului pe anul următor.” Drept urmare, având la bază legile invocate de dumneavoastră, primarul este principalul ordonator de credite. Cu concursul consilierilor locali un astfel de fond poate fi înființat respectând principiile bunului simț, corectitudinii și echității sociale, principiile deferenței față de contribuabili și principiile solidarității sociale. În cazul în care fondul nu este utilizat pe parcursul unui an el poate fi cumulat cu fondul aferent următorului exercițiu bugetar. Dacă înființarea fondului de solidaritate nu este reglementată prin legi naționale ea poate fi reglementată prin legi locale, având la bază principiile deja enumerate. Așadar, ținând cont de acest punct de vedere rațional și de bun simț, vă rugăm să ne răspundeți la următoarea întrebare. Ce este ilegal și imoral în alcătuirea bugetului local și cheltuirea banilor noștri: înființarea unui fond de solidaritate pentru sprijinirea celor care au nevoie de ajutor medical imediat sau împărțirea banilor cu dedicație specială și nejustificată?

Grupul de consilieri ai Uniunii Independente pentru Sighișoara

   După prezentarea raportului “nefavorabil” și a punctului de vedere, cu riscul de a fi catalogat la rându-mi "obraznic", îmi permit să rezonez cu întrebarea de subsol a consilierilor care, evident, este una retorică. În viziunea autorităților locale este ilegal și imoral să ceri instaurarea bunului simț și să dai dovadă de solidaritate, dar este legal și moral să toci peste 1.000.000 de euro pe primele, sporurile și bonusurile unor funcționari privilegiați (din care categorie face parte și stimabilul economist uns director economic al Primăriei Sighișoara), să dai elevilor sighișoreni burse de studiu în valoare de 20 de lei sau să capitalizezi căpușa Ecoserv cu sute de mii de lei după ce în ultimul an aceasta a greblat sume uriașe din bugetul local pentru lucrări suspecte.

 

Tudor Groza

Sursa foto: Internet