PRIMARUL CONDAMNAT ÎNCALCĂ DIN NOU LEGEA

in

Tags 

administratie

   Pe data de 15 mai 2013 a avut loc, în Sala Mică a Primăriei, o conferință de presă pe tema noului regulament de parcare și acces auto în Centrul Istoric al Sighișoarei. Reprezentanții ziarului nostru au fost și ei prezenți dorind să prezinte corect şi profesionist această iniţiativă, precum şi impactul ei asupra locuitorilor Sighişoarei şi a bugetului local.

   Din păcate, vădind necunoaşterea legii sau, mai grav, cunoaşterea şi încălcarea ei, primarul Dorin Dăneșan, viceprimarul Dan Bândea și purtătorul de cuvânt al Primăriei Anca Rațiu, au cerut reprezentanţilor ziarului noastru să părăsească sala pe motiv că Independentul Sighișorean nu are acreditare pentru a participa la astfel de conferințe. Ei bine, ziarul nostru nu are acreditare pentru că nu are nevoie.

   Aşa zisa lege care interzice accesul unor ziariști sau simple persoane la conferințele de presă, pe care domniile lor au invocat-o cu aroganță, fără să știe care este cu exactitate, nu există. În realitate legea pe care dânșii ar trebui să o știe este 544/2001 și face referire la liberul acces la informațiie de interes public. Adică legea invocată prevede cu totul altceva.

   Potrivit acestei legi, accesul la informație este liber și transparent, mai ales că ea are un caracter public. Înainte de a discuta despre codul deontologic și respectarea unor norme metodologice, ar fi de preferat ca reprezentanții Executivului să aprofundeze legislația în vigoare.

   Faptul că ziariștii noștri au fost siliți să părăsească sala de conferință nu face decât să știrbească încă o dată, dacă mai era cazul, prestigiul acestei instituţii, ai cărei reprezentanți nu fac decât să calce în picioare, cu obrăznicie și îngâmfare, etica profesională și legile statului român.

   Se vede treaba că ziarul nostru deranjează prin simplul fapt că-și permite să aibă opinii sau să redea părerile cetăţenilor, criticând derapajele administrative, greșelile, incoerența, acțiunile agresive, aroganțele, proasta gestionare a fondurilor și organizarea defectuoasă a urbei. 

   Redăm mai jos articolele relevante ale legii invocate astfel ca toţi cititorii noştri să îşi poată forma o opinie avizată:

Art. 1: Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Art.  3: Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

Art. 15: (1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public este garantat.

(2) Activitatea de culegere și de difuzare a informațiilor de interes public, desfășurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetățenilor de a avea acces la orice informație de interes public.

Art. 21: (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

 

Redacția

Sursa foto: Internet