PRIMĂRIA DĂ O LOVITURĂ GREA ANELIȘTILOR

   În şedinţa Consiliului local al municipiului nostru din 30.11.2013 executivul primăriei Sighișoara a propus un proiect de hotărâre către Consiliul local privind majorarea cu 50% a tarifului pentru energie termică livrat de către A.T.T. SA către apartamentele din blocurile A.N.L.

   La întrebarea legitimă a consilierilor cu privire la motivul creşterii semnificative a tarifului a fost solicitat să răspundă și domnul primar. Răspunsul acestuia a fost: „Fiecare să plătească cât scrie pe repartitoare, deoarece fiecare dintre aceştia au repartitoare în blocurile A.N.L.”.

   Din păcate, consilierii Şuteu Octavean (PPDD), Toth Tivadar și Gal Erno (UDMR), Enescu Dan (UNPR), Perțe Dan (PSD), Adrian Bontea (PSD), Ciucan Cristian (PSD), Matei Ovidiu (PSD) şi  Dan Eugen Bândea (viceprimar, PNL) au votat pentru majorarea tarifului la energia termică furnizată apartamentelor din blocurile A.N.L. cu 50 %.

   Faţă de această situaţie, am dorit să aflăm şi punctul de vedere al celor direct afectaţi de majorarea tarifului, motiv pentru care am luat legătura cu dl. Cristian Trăistar, vice-preşedintele asociaţiei de chiriaşi din blocurile A.N.L. Sighișoara, pe care l-am rugat să răspundă la câteva întrebări:

   Rep.: Ce părere aveţi despre votarea în şedinţa din 30.11.2013 a Consiliului local al municipiului Sighişoara a majorării tarifului pentru energie termică cu 50%?

   C.T.: Peste 50% dintre consilierii locali nici nu știu ce înseamnă gigacaloria, unde mai pui că nici tovarășii care au vrut să o ridice la 50% nu au elementele necesare pentru a defini această unitate de masură. Gigacaloria se măsoară cu un aparat de măsură (ceas) atestat metrologic la intrarea în blocurile de cartier unde exista o centrală de cartier. Eu am măsurători făcute la ceasurile de gaz și apă rece precum și la ceasul care măsoară apa caldă preparată și care trece prin boiler. La blocurile A.N.L. nu se poate aplica această unitate de măsură deoarece există centrale de scară. Aceste centrale sunt automatizate și au echipamente, utilaje și dotări acționate electronic. Agentul termic precum și prepararea apei calde menajere prin aceste dotări nu au regim de centrale de cartier drept pentru care nici nu se pune problema gigacaloriei. Ceea ce susțin este prevăzut și în legea chiriașilor A.N.L. nu chiriașilor din blocurile și casele sașilor de pe raza municipiului Sighișoara-gospodarie comunală. În susținerea celor scrise pot dovedi cu legislația în vigoare înainte să obțină SC A.T.T. avizul de la ANRCS. Normal ar fi ca furnizorul de gaz EON să factureze pe Asociația noastră și fiecare dintre apartamente să plătească atât cât consumă.

   Rep.: Dacă ne puteţi răspunde, cam care este nivelul costurilor cu întreţinerea unui apartament înainte de majorarea votată de Consiliul local şi cam care estimaţi că va fi nivelul acestor costuri după intrarea în vigoare a hotărârii Consiliului local?

   C.T.: Pe timp de vară 150-200 lei, iar pe timp de iarnă 250-400 lei, fără chirie.

   Rep.: Faţă de serviciile şi facilităţile oferite de către A.T.T., credeţi că această majorare este justificată?

   C.T.: Nu, deoarece nici chiria nu este justificată, la aceasta au fost cerute cheltuieli justificative de către SC A.T.T. Vedeți dacă, conform legii, există la trezorerie un cont deschis pentru agenția ANL (amortisment investiție blocuri).

   Rep.: Locuinţele pe care le aveţi închiriate au sisteme de izolaţie şi dispozitive – în special repartitoare – care să vă permită să menţineţi sub control cheltuielile, mai ales cele cu încălzirea?

   C.T.: Nici acestea, să le zicem repartitoare, nu au o bază de calcul corectă.

   Rep.: Care este chiria medie pe care o plăteşte un chiriaş din blocurile A. N. L.?

   C.T.: 167 lei, bani care nu se pot justifica de către SC A.T.T. conform cheltuielilor pentru întretținere amortisment și alte cheltuieli prevăzute de lege.

   Rep.: La nivelul fiecărei familii sau la nivelul asociaţiei de chiriaşi, s-a pus problema cumpărării acestor locuinţe, dat fiind faptul că legea permite acest lucru?

   C.T.: DA, la prețurile corecte, nu umflate cu drumuri de acces, canalizare, alimentare cu apă, alimentări cu gaze naturale; pe acestea vor să le adauge la prețul de cumpărare (chiar și prețul intabulării). Un preț corect și bine informat ar ajuta chiriașii să cumpere aceste locuințe.

   Având în vedere faptul că locuinţele A.N.L. sunt destinate a rezolva o problemă socială – a asigura o primă locuinţă tinerelor familii şi persoanelor cu venituri mici şi foarte mici – pare de neînţeles de ce s-a votat majorarea tarifelor şi de asemenea nivelul foarte ridicat – în comparaţie cu cel al locuinţelor obişnuite din oraş – al chiriei pentru aceste apartamente.

   De asemenea, contrar prevederilor legale, care permit chiriaşilor din blocurile A.N.L. să-şi cumpere apartamentele, Primăria municipiului Sighişoara nu a vândut acestora locuinţele pe motiv că acestea nu sunt intabulate. Această scuză este penibilă în principal din două motive: în primul rând este sarcina vânzătorului, deci a municipiului Sighişoara, să se ocupe de intabularea bunului pe care legea îl obligă să-l vândă, iar în al doilea, Primăria municipiului are un aparat propriu de specialitate topografie care, chiar dacă nu ar fi putut întocmi documentaţia necesară intabulării, măcar ar fi putut pregăti documentaţia, ca intabularea să fie făcută cât mai rapid.

   În plus, din banii care s-ar obține din vânzarea locuințelor A.N.L., 99% vor intra în bugetul Agenției Naționale a Locuințelor și se vor repartiza către construirea de noi locuințe A.N.L. în Sighișoara, și 1% în bugetul primăriei Sighișoara pentru întocmirea spre vânzare a locuințelor. Cu alte cuvinte dacă nu vom vinde apartamentele A.N.L. nu se vor mai construi blocuri A.N.L. noi.

   Oare de ce se prelungește aceas­tă situație abuzivă? Ce interes are Primăria Sighișoara să nu vândă apartamentele și să nu mai construiască altele noi? Ce interes are Pri­măria să mărească tarifele la agentul termic și să susțină anual, din bugetul local, o societate cu probleme financiare și pierderi anuale repe­tate, precum A.T.T.?

   Revenim cu detalii.

Redacția