PREFECTUL, OBLIGAT SĂ RESPECTE LEGEA ÎN CAZUL DEMISIEI PRIMARULUI

   După cum aţi mai fost informaţi, în urma demisiei lui Ovidiu Mălăncrăvean şi a răzgândirii asupra demisiei s-a creat o situaţie fără precedent în administraţia românească.

   În loc să-şi facă datoria aşa cum i-o cere Legea nr. 340/2004, bazându-se pe principiile legalităţii, imparţialităţii, obiectivităţii, transparenţei, eficienţei, responsabilităţii şi orientării către cetăţean, prefectul judeţului Mureş, sighişoreanul Lucian Goga acoperă o ilegalitate şi, mai recent, trage de timp și încearcă să şi-o ascundă … printr-un proces greşit pornit şi purtat.

   Concret, în 26 aprilie 2017, la mai mult de două luni de la demisia lui Ovidiu Mălăncrăvean, prefectul judeţului Mureş intentează acţiune în instanţă împotriva Consiliului local al municipiului Sighişoara cerând Tribunalului să pronunţe o hotărâre prin care să constate că Ovidiu Mălăncrăvean şi-a depus demisia, dar şi că a revenit asupra demisiei şi, în concluzie, poate să rămână pe funcţie.

   Tribunalul Mureş nu a acceptat să pronunţe o sentinţă nelegală, astfel încât, în data de 6 decembrie, a pronunţat următoarele: „Respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Prefectul judeţului Mureş dr. Lucian Goga în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al municipiului Sighişoara”.

   Nu putem decât să salutăm faptul că o instanţă de judecată – parte a puterii judecătoreşti – nu a intrat în jocurile politicianiste ale clicii care încearcă să menţină în funcţie un demisionar.

   Din acest moment tot jocul grupului de interese sau al „judeţului paralel” a căzut. Mingea este din nou în curtea Prefectului, care este obligat să respecte legea.

   Acesta are o nouă şansă să dovedească faptul că este garantul respectării legii în teritoriu și nu reprezintă grupul de interese din jurul lui Mălăncrăvean, ținând cont că îl are ca și consilier personal pe Sorin Virgil Savu (fost viceprimar PSD al Sighișoarei timp de 10 ani şi candidat la alegerile locale din 2016 pe lista UNPR, partid care l-a propulsat și pe domnul Goga în poziția de Prefect).


Fostul viceprimar Sorin Virgil Savu (dreapta), sărbătorind victoria lui Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean (stânga), în localul fostului consilier local Adrian Florian Popa (în prim plan)

   UNPR, în campania electorală din 2016, a fost satelit al PSD atât prin mesaje, cât și prin candidați.

   În următoarele luni vom vedea prin fapte dacă funcția de Prefect este mai importantă pentru domnia sa decât interesul general al Sighișoarei, oraș care se degradează vizibil de la o lună la alta.

   Rămân câteva întrebări la care răspunsurile nu vor întârzia să apară. Ce se întâmplă cu demisionarul care a uzurpat calitatea de Primar în tot acest timp? Ce se întâmplă cu actele semnate de el în toată această perioadă? Ce se întâmplă cu indemnizațiile încasate până acum?

În replică, Primăria Sighișoara a emis un comunicat, pe care-l redăm integral

   "Ca urmare a apariţiei în mass-media a unor abordări subiective privind așa-numitul ”Dosar al demisiei” care este pe rolul instanțelor de judecată, în spiritul stabilirii clare a stării de fapt a acestui demers în justiție, precum și în vederea informării corecte a cetățenilor, facem următoarele precizări: 

   Prefectul Județului Mureş, prin cererea de chemare în judecată nr. 5264/SIV/24.04.2017, formulată în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a solicitat instanţei de Contencios administrativ și fiscal obligarea pârâtului Consiliul Local Sighişoara la respectarea dispoziţiilor art. 17 din Legea nr 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

   Faţă de cererea de chemare în judecată, Consiliul Local Sighişoara, reprezentat de Primarul Municipiului Sighişoara, Ovidiu Dumitru-Mălăncrăvean, a formulat întâmpinare (nr. 12445/VI/2/29.05.2017) prin care a invocat excepția inadmisibilității acţiunii formulate de Prefectul Judeţului Mureş, a solicitat admiterea acesteia, iar pe cale de consecinţă respingerea acţiunii ca fiind inadmisibilă, în baza Deciziei nr. 26/2016 a ICCJ-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din care rezultă, în esenţă, faptul că prefectul nu poate formula o acţiune având ca petit impunerea unei obligaţii de a face pentru consiliul local, ceea de fapt s-a şi invocat, în speţă.

   Consilieri locali U.I.P.S: Sîrbu Ioan Iulian, Pop Claudiu, Ciotloş Ioan, Burghelea Bogdan-Ioan, Duma Felix-Lucian şi Stoica Dorina, au formulat cerere reconvenţională şi întâmpinare, prin care au solicitat în contradictoriu cu Prefectul Judeţului Mureş admiterea în parte a cererii de chemare în judecată formulată de acesta, în sensul obligării preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sighișoara să ia act de demisia primarului Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, obligarea secretarului municipiului Sighişoara să întocmească referat privitor la demisia primarului municipiului Sighişoara, obligarea Prefectului judeţului să ia, de asemenea, act de demisia primarului şi să emită ordin în acest sens, fără  cheltuieli de judecată.

   Prin întâmpinarea formulată la cererea reconvenţională formulată de consilierii locali U.I.P.S, Consiliul Local Sighişoara, reprezentat legal de Primarul Municipiului Sighişoara, în temeiul Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 102/27.06.2017, a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale şi a celei de reprezentanţi a persoanelor care au formulat acest act de procedură, solicitând respingerea cererii reconvenţionale ca fiind formulată de persoane fără calitate procesuală şi fără mandat de reprezentare, excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, solicitând admiterea acesteia, iar pe cale de consecinţă  respingerea actului de procedură ca fiind inadmisibil.

   Prefectul Judeţului Mureş, Lucian Goga a formulat răspuns (nr. 13533/13532/SVI/29.10.2017) la întâmpinarea şi notele de şedinţă formulate de Consiliul Local Sighişoara, reprezentat prin Primar Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, admiţând că ,,pentru promovarea cererii reconvenţionale era necesar ca în şedinţă, convocată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile art. 39-44 din Legea nr. 215/2001, Consiliul Local Sighișoara să discute şi să voteze o hotărâre prin care să stabilească necesitatea promovării unei cereri reconvenţionale şi să împuternicească persoanele care au formulat această cerere în prezentul dosar, hotărâre care nu există.”

   Prin acelaşi act de procedură, Prefectul Judeţului Mureş a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale atât active – în cazul cererii reconvenţionale, cât şi pasive – în cazul întâmpinării formulate de consilierii locali U.I.P.S la cererea de chemare în judecată, şi a celei de reprezentanţi, cu consecinţa respingerii actelor de procedură ca fiind formulate de persoane fără legitimare activă/pasivă, şi fără a face dovada calităţii de reprezentant al Consiliului Local Sighişoara, pârât cu care a înţeles să se judece Prefectul Judeţului Mureş.

   Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 102/27.06.2017, Consiliul Local Sighişoara a mandatat Primarul Municipiului Sighişoara să reprezinte interesele acestuia în toate litigiile prezente şi viitoare, în care Consiliul Local Sighişoara este parte. În temeiul acestei hotărâri, Primarul Municipiului Sighişoara semnează toate actele procedurale care se vor emite în numele şi pe seama Consiliului Local Sighişoara, iar secretarul Municipiului Sighişoara le contrasemnează pentru legalitate. Totodata, Consiliul Local Sighişoara îşi însușește toate actele procedurale întocmite în numele său de către Primarul Municipiului Sighişoara, efectuate în cauzele în care acesta este parte.    

   În concluzie, consilierii locali U.I.P.S., care au întocmit cererea reconvenţională în acest dosar, nu aveau mandat să reprezinte interesele Consiliului Local Sighişoara ca autoritate publică pârâtă în cauză, şi nu aveau niciun drept legal în a se erija în reprezentantul acestuia în justiţie. Ne întrebăm, oare cine sunt adevaraţii ,,uzurpatori” ai funcţiei?!

   La primul termen de judecată, din data de 20 septembrie a.c., instanţa de judecată a pus în vedere consilierilor locali aparţinând U.I.P.S. să facă dovada calităţii de reprezentant, până la următorul termen, sub sancţiunea anulării actelor de procedură întocmite iar Prefectului Județului Mureș să facă verificări cu privire la mandatul prezentat la acest termen de Primar în reprezentarea Consiliului Local Sighișoara.

   La termenul din data de 06.11.2017, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii de reprezentant a consilierilor locali U.I.P.S., care nu au făcut dovada vreunui mandat de reprezentare din partea Consiliului Local Sighişoara, dispunând, prin încheiere de şedinţă, anularea cererii reconvenţionale şi a întâmpinării formulate de consilierii UIPS, ceea ce confirmă faptul că acesția au acționat în mod abuziv. De asemenea, instanța a apreciat a fi valabilă Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 102/2017, validând, astfel, actele procedurale întocmite de Primarul Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, în această cauză, în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local Sighișoara.

   Ne întrebăm, dacă instanța de judecată a recunoscut calitatea de reprezentant a Primarului, oare nu a recunoscut, implicit și faptul că mandatul acestuia este legal și legitim?! Per a contrario, i-ar fi anulat actele procedurale, excepțiile și apărările formulate în această calitate și nu i-ar fi admis excepțiile de procedură invocate în cauză, excepții care au condus la câștigarea procesului.

   CONCLUZIA clară este că ... prin hotărârea cu nr. 280/ 04.12.2017, instanţa a admis excepția inadmisibilității acțiunii prefectului, invocată de Primarul Ovidiu - Dumitru Mălăncrăvean și a respins cererea de chemare în judecată formulată de Prefectul Judeţului Mureş ca fiind inadmisibilă, având în vedere Decizia I.C.C.J. nr. 26/2016.

   Aşadar, domnul Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean și-a exercitat şi își exercită, în continuare, mandatul de Primar al municipiului Sighişoara în mod legal și legitim, fapt confirmat şi prin soluţia pronunțată de Tribunalul Mureş, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, chiar dacă unele persoane nu pot accepta acest fapt!"

Comunicatul Primăriei, desființat de Uniunea Independentă pentru Sighișoara

  "Scopul principal al administraţiei publice locale este să asigure respectarea legii şi îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor oraşului.

   În acest context apare cel puţin ciudată obsesia pe care o are dl. Mălăncrăvean să dea comunicate în care să se răfuiască cu noi, consilierii Uniunii Independente pentru Sighişoara.

   Şi toate astea în condiţiile în care oraşul nostru se confruntă cu probleme cu adevărat serioase - iluminatul public, lipsa şoselei de centură, lipsa accesării finanţărilor europene şi chiar guvernamentale şi multe altele - pe care dl. Mălăncrăvean nu vrea măcar să le rezolve.

   După cum observăm din comunicatul dl. Mălăncrăvean (care la final vorbeşte despre sine la persoana a treia – fapt grav din punctul nostru de vedere, deoarece se vede cât se poate de clar că dl. Mălăncrăvean este o simplă marionetă manevrată de un păpuşar) s-a creat deranj mare pentru următoarele chestiuni:

   a) Că noi, consilierii UIPS, am formulat/cerut instanţei să oblige prefectul să respecte legea şi să emită ordinul prin care se constată că funcţia de primar a devenit vacantă.

   b) Aflându-se în permanentă stare de ilegitimitate, dl. Mălăncrăvean minte cu seninătate: noi, consilierii UIPS, nu am afirmat în niciun moment şi în niciun document înaintat Tribunalului Mureş că am reprezenta Consiliul local al municipiului Sighişoara, ci ne-am dus acolo să exprimăm punctul de vedere al grupului de consilieri, deoarece am considerat că în acest proces Consiliul local, CHIAR DACĂ ERA PÂRÂT, nu a fost reprezentat.

   c) Minciunile continuă şi atunci când se afirmă că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2017 Consiliul local i-a dat mandat dl. Mălăncrăvean să reprezinte consiliul în toate litigiile prezente şi viitoare în care acesta este parte.

   Prima minciună este aceea că ar fi primit mandat din partea Consiliului local în acest proces – întâmpinarea dl. Mălăncrăvean a formulat-o cu mult înainte de a se da hotărârea Consiliului local (procesul a început în aprilie 2017, iar H. C. L. este din 27 iunie 2017)

   A doua minciună constă în aceea că împuternicirea nu poate fi dată pentru orice proces, oricând şi în faţa oricărei instanţe, ci trebuie să fie dată pentru fiecare litigiu în parte, aşa încât nu e valabilă.

   d) O altă minciună este aceea că instanţa ar fi confirmat că noi, consilierii UIPS, am fi acţionat abuziv. În nicio frază din dispozitivul sentinţei Tribunalului Mureş nu se spune acest lucru. Înţelegem că ura îi întunecă mintea dl. Mălăncrăvean, dar există o limită a dezinformării.

   e) Instanţa nu s-a aplecat să verifice dacă dl. Mălăncrăvean mai este sau nu primar sau dacă demisia este irevocabilă (nu se vorbeşte în niciun fel despre legitimitatea ocupării funcţiei de către dl. Mălăncrăvean).

   f) Ultima şi cea mai grosolană minciună este aceea că procesul ar fi fost câștigat. Nu, dl. Mălăncrăvean, nu aţi câștigat procesul, ci instanţa a spus că prefectul a greşit cerând instanţei să pronunţe o hotărâre într-o problemă care intră în atribuţiile legale ale prefectului.

   Ca să fim corecţi (chiar dacă dl. Mălăncrăvean are mari probleme cu adevărul) instanţa a dat următoarea sentinţă: „Soluția pe scurt: Respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Prefectul judeţului Mureş dr. Lucian Goga (cu sediul) în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al municipiului Sighişoara (cu datele). Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, recurs care se depune la Tribunalul Mureş. Pusă la dispoziţia părţilor, azi, 04.12.2017.
Document: Hotărâre  1280/2017  04.12.2017”

   Realitatea este de fapt alta:

1. a)  În data de 3 februarie 2017 dl. Mălăncrăvean şi-a dat demisia din funcţia de primar, demisie pe care a înregistrat-o atât la Prefectul judeţului Mureş, în scris şi comunicat prin fax, cât şi la Consiliul local al municipiului Sighişoara.

   b) În urma înregistrării demisiei secretarul municipiului avea obligaţia să întocmească referatul în baza căruia prefectul să emită ordinul prin care să ia act de demisie, fapt care nu a avut loc.

   c) În data de 7 februarie 2017 dl. Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru înregistrează un nou înscris prin care aduce la cunoştinţa prefectului faptul că a revenit asupra deciziei de a demisiona din funcţia de primar al municipiului Sighişoara.

    d) Prima şedinţă ordinară a Consiliului local al municipiului Sighişoara a avut loc în data de 27 februarie 2017 în care s-a prezentat de către secretarul municipiului o informare cu privire la cele petrecute, dar fără să fie prezentată demisia dl. Mălăncrăvean Consiliului local şi fără ca preşedintele de şedinţă să ia act de acea demisie şi nici preşedinţii ulteriori.

2. Legea nr. 393/2004 – statutul aleşilor locali, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte în art. 15 alin. (2) care sunt cazurile în care încetează de drept calitatea de primar înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prima dintre aceste ipoteze fiind cea a demisiei.

   În articolele următoare, 16 şi 17 din aceeaşi lege, este reglementată procedura pe care actul unilateral al demisiei primarului o declanşează: în toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului primarului, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul oraşului, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.

   Articolul 17 din Legea nr. 393/2004 conţine de asemenea norme de procedură privitoare la etapele care trebuie urmate după depunerea demisiei şi încetarea de drept (art. 15 alin. 2 din lege):

   (1) Primarul poate demisiona, anunţând în scris consiliul local şi prefectul. La prima şedinţă a consiliului, preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie, care se consemnează în procesul-verbal şi devin aplicabile dispoziţiile art. 16.

   (2) Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, împreună cu un extras din procesul-verbal al şedinţei, se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor, care va propune Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar. […]

   Încetarea de drept înseamnă că actul unilateral de voinţă şi irevocabil produce efecte de îndată ce a fost înregistrat în mod oficial la prefect şi la consiliul local.

   Sintagma folosită de legiuitor „de îndată” arată că nu este nevoie de nici o altă procedură sau recunoaştere, de către instanţă sau a altei autorităţi, pentru ca demisia să-şi producă efectele.        

3. Din economia textelor arătate mai sus rezultă următoarele:

   a) Demisia alesului local – primarul – are loc prin manifestarea de voinţă a acestuia, realizată în scris şi prin înregistrarea acesteia la consiliul local şi la prefect.

   b) Demisia, ca act de voinţă unilateral, are ca efect încetarea de drept a calităţii de primar a persoanei care a demisionat.

   c) În urma înregistrării demisiei se declanşează o procedură administrativă, atât la nivelul unităţii administrativ-teritoriale (secretarul UAT şi consiliul local), cât şi la nivelul instituţiei prefectului care are menirea de a pregăti declanşarea alegerilor anticipate.

   În acelaşi timp, considerăm că nici secretarul municipiului Sighişoara nu şi-a îndeplinit întru totul obligaţiile pe care le avea, deoarece nu a prezentat Consiliului local demisia primarului şi nu a întocmit referatul corespunzător după înregistrarea demisiei.

   d) Însuşi Prefectul judeţului Mureş, în cererea de chemare în judecată recunoaşte că demisia este, în toate domeniile, și cele de drept privat, un act irevocabil şi că retractarea ei ar fi posibilă numai cu acordul angajatorului.

   Or, în speţa de faţă, nu suntem în prezenţa unui raport de drept privat, ci unul de drept public, iar interpretarea prin analogie susţinem că nu este permisă.

   Date fiind ultimele peripeţii juridice ale lui Ioan Dorin Dăneşan, în care s-a văzut că ocuparea fără drept a unei funcţii publice atrage după sine răspundere penală, nu credem că viitorul dl. Mălăncrăvean arată prea bine."