PREFECTUL DĂ CÂȘTIG DE CAUZĂ CONSILIERILOR UIPS

   În urma unei petiții formulate de consilierii Uniunii Independente pentru Sighișoara în legătură cu refuzul primarului Ioan Dorin Dăneșan de a include pe ordinea de zi proiectele de hotărâre depuse de grupul lor spre a fi dezbătute în ședințele de Consiliu Local, prefectul județului Mureș, Corneliu Grosu, s-a pronunțat în favoarea consilierilor Uniunii. Domnia sa atenționează executivul în câteva aspecte care țin de buna organizare a aparatului administrativ.

   Potrivit legilor în vigoare procedura în cazul proiectelor de hotărâre trebuie urmată indiferent de inițiator (primar, viceprimar, consilieri locali, cetățeni). Executivului i se solicită să procedeze “cu respectarea dispozițiilor legale în materie, urmând ca, după parcurgerea procedurii, să includă în proiectul ordinii de zi a primei ședințe ordinare a consiliului local și proiectele de hotărâri propuse de consilierii locali în exercitarea mandatului ce le revine”. Cu alte cuvinte în prima ședință din anul 2014, ce va avea loc în ultima joi a lunii ianuarie, executivul este obligat să întocmească rapoartele de specialitate pentru fiecare proiect în parte iar primarul este obligat să introducă pe ordinea de zi toate proiectele Uniunii.

   Răspunsul prefectului, dat pe 11.12.2013, se încheie cu o trimitere către articolele 63 și 117 ale legii 215/2001 (Legea administrației publice locale) care se referă la “atribuțiile primarului cu privire la relația cu consiliul local, precum și la atribuțiile ce revin secretarului în gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar. Celor doi li se solicită să efectueze demersurile ce se impun pentru remedierea situațiilor de natura celor invocate de către petenți și evitarea repetării lor pe viitor”.

   În cazul de față avem de-a face cu un nou abuz în serviciu marca Ioan Dorin Dăneșan care, deși are o condamnare definitivă, nu renunță la prostul obicei de a încălca flagrant legea. Cu această ocazie îi amintim domnului prefect să ia act de condamnarea definitivă a primarului și să-l demită. Poate în acest fel s-ar crea un precedent iar primarii vor învăța să nu mai încalce legea sau vor învăța să lucreze pentru cetățean, nu în defavoarea lui. 

 

Silviu Radu

Sursă foto: Internet