PESTE 6 MILIOANE LEI FONDURI EUROPENE PENTRU REABILITAREA BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN CISNĂDIE

in

Încă un obiectiv de patrimoniu național din Regiunea Centru primește finanțare nerambursabilă pentru lucrări de conservare și protejare. Vineri, 21.04.2017, la Alba Iulia, s-a semnat al doilea contract de finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020, ce prevede finanțarea ”Lucrărilor de reparații, conservare și introducere în circuit turistic al Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate din Cisnădie”, Sibiu. Contractul a fost semnat de către doamna Maria Ivan, director Direcție Coordonare ADR Centru și de domnul Kézdi László-Zoran, Primpreot al Parohiei Evanghelice Cisnădie din Sibiu.

   Finanțat prin Prioritatea de Investiții 5.1 a POR 2014-2020, proiectul are o valoare totală de 7,12 milioane lei, din care 6,94 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată, iar 179.000 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de către beneficiarul proiectului, Parohia Evanghelică Cisnădie.

   ”Emoționantă această semnare de contract la care se vede relevanța și impactul obținerii unui astfel de finanțări, prin faptul că azi, pe lângă reprezentantul legal, au participat la acest moment și membrii prezbiteriului, dar și copii din comunitate. Acest lucru dovedește că derularea unui astfel de proiect reprezintă pentru oraș un moment foarte important. Prin semnarea acestui contract de finanțare, completăm numărul obiectivelor istorice de patrimoniu cultural reabilitate în Regiunea Centru. Ca și element de noutate impus de Comisia Europeană pe această prioritate de finanțare a POR 2014-2020, este faptul că, la final, toate aceste biserici, cetăți, muzee, vor fi disponibile și vizitării online. Prin activitatea de digitizare impusă de ghidul solicitantului, obiectivul reabilitat al fiecărui proiect va trebui să fie scanat și reprodus într-o proiecție 3D în mediul online, fiind apoi accesibil pentru vizitare oricărui cetățean. Va avea astfel loc o conservare într-un mediu virtual a identității noastre istorice și culturale pe termen nelimitat. Creșterea numărului de turiști și a veniturilor în zonă sunt o parte din beneficiile directe ce se vor obține prin implementarea acestui proiect”, a declarat doamna Maria Ivan, director Direcția Coordonare ADR Centru. 

   Prin acest proiect, care se estimează a se finaliza în octombrie 2019, fondurile alocate se vor investi  în restaurarea fațadelor, a pardoselii, tâmplăriei, finisajelor la pereți și bolți, instalații electrice și de încălzire, dar și a trotuarelor, canalizării și alimentării cu apă, instalării unui sistem audio de ghidaj, crearea unui infopoint accesibil și pentru persoanele cu dizabilități, precum și în activități de digitizare și de promovare.

   Acest obiectiv de patrimoniu este cu totul deosebit, datorită unor caracteristici care îi dau unicitate la nivelul Regiunii Centru. Unul dintre turnurile sale, Turnul cu Ceas, aproape la fel de celebru ca și cel din Sighişoara, este primul turn cu ceas din Transilvania (şi din România), ridicat la 1425. Al doilea element este instalarea primului paratrăznet de la sud-est de Viena în 1795, deoarece biserica, fiind amplasată la înălțime, a ars de nenumărate ori datorită fulgerelor și banii de renovare nu mai ajungeau. Pornind de la superstiția că unde fulgerul a lovit o dată nu va mai lovi încă o dată, o legendă locală spune că actualul paratrăznet a fost realizat după forma ultimului fulger, iar de atunci biserica nici nu a mai ars.

   Dincolo de curiozități și legende, prin această reabilitare cu fonduri europene, din perioada 2017-2019, se va realiza cea mai amplă lucrare la Biserica Evanghelică din Cisnădie, după mai mult de 250 de ani de la precedentele extinderi și fortificări.

Sursa: ADR Centru