PESTE 10 MILIOANE DE LEI PENTRU RESTAURAREA CETĂȚII DIN SASCHIZ ȘI A BISERICII EVANGHELICE DIN RUPEA

in

   După ce, la începutul acestei săptămâni, a fost semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea Ansamblului Bisericii Fortificate Saschiz, în 26 mai au fost semnate încă două contracte pentru investiții în cadrul POR 2014-2020, pentru restaurarea cetății de refugiu din Saschiz și pentru realizarea lucrărilor de reparații și conservare, în vederea introducerii în circuitul turistic a Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate Rupea. Valoarea totală a ambelor proiecte este de peste 10,5 milioane lei, finanțarea fiind asigurată prin Prioritatea de investiții 5.1 a POR, destinată conservării, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural cultural. Evenimentul de semnare a celor două contracte de finanțare, desfășurat la sediul ADR Centru din Alba Iulia, i-a reunit pe domnii Ovidiu Șoaită, primarul comunei Saschiz și Petru Simon, reprezentantul Parohiei Evanghelice C.A. Rupea, gazda fiind domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

   Proiectul "Restaurarea cetatii de refugiu sec. XIV din Saschiz, jud. Mures", are o valoare totală de peste 8,49 milioane lei, din care circa 8,26 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată și 168.525,58 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de către beneficiarul proiectului, Primăria comunei Saschiz..

   Proiectul "Lucrari de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Rupea", are o valoare totală de aproximativ 2,05 milioane lei, din care peste 1,9 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată și 39.312,83 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de către beneficiarul proiectului, Parohia Evanghelică C.A. Rupea.

   "Recent am semnat mai multe contracte de finanțare pentru reabilitarea obiectivelor din patrimoniul cultural al Regiunii Centru. Există multe cetăți, castele, mănăstiri, care necesită investiții pentru reabilitare, reparații și conservare, precum și pentru reintroducerea lor în circuite turistice. Este foarte importantă o viziune de ansamblu, o abordare integrată, pentru dezvoltarea structurilor de primire turistică și de modernizare a căilor de acces către aceste obiective. În perioada precedentă, 2007-2013, prin POR s-au investit în total peste 43 milioane euro, prin 8 astfel de proiecte, iar pentru actuala perioadă de programare s-au depus 71 de cereri de finanțare, a căror valoare totală este de peste 120 milioane euro. Vom contracta proiecte până la atingerea nivelului alocat pentru această prioritate de investiții, de circa 36 milioane euro, sume nerambursabile, la care se adaugă contribuțiile beneficiarilor, pentru realizarea activităților pe care și le-au propus. Suntem direct interesați și implicați în susținerea creșterii durabile a turismului regional, pentru a impulsiona dezvoltarea economică și atragerea de noi turiști", a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

   Obiectivul general al proiectului de restaurare din comuna Saschiz vizează Cetatea de refugiu, a cărui denumire anterioară era de Cetate țărănească, și redarea acesteia publicului vizitator. Se dorește revitalizarea cetății și oferirea unei experiențe turistice de calitate, prin efectuarea lucrărilor de restaurare a monumentului, prin păstrarea tuturor caracteristicilor sale istorice și artistice. Corolar acestor investiții se vor realiza și distribui materiale de informare și publicitate pentru a evidenția valorile reprezentate de către clădire și în privința funcționalizării acesteia, dar și realizarea unor activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu, inclusiv digitizarea lui, conform cerințelor din Ghidul solicitantului. Ridicată pe ruinele unei fortificații romane, Cetatea din Saschiz avea o poziție strategică importantă: păzea drumul ce lega Rupea de Sighișoara. Conform unor izvoare istorice locale, la construcție au "pus umărul" șapte sate: Saschiz, Cloașterf, Archita, Daia, Criț, Diawaldia si Adamsdorf (ultimele două azi dispărute).

   Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Rupea are nevoie de lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic. Cu atât mai mult cu cât investițiile recente realizate la Cetatea Rupea de administrația publică locală au dus la o creștere semnificativă a numărului de turiști. Monumentul care face obiectul contractului de finanțare semnat azi la Alba Iulia, este aflat în partea nord-estică a pieței orașului și este parțial ascuns privirii de clădiri contemporane. Considerații istorice bazate pe vechimea cetății și importanța locului pentru întreaga zonă apreciază că această biserică a fost întemeiată cel puțin la începutul veacului al XIV-lea. Acum, se prezintă ca un edificiu sub formă de sală, cu un cor închis poligonal, având o sacristie rectangulară la nord. Toate portalurile vechi, de la intrările de sud și vest ale navei și de la sacristie, dar și tabernacolul din cor, ori ferestrele, sunt de factură gotică.

   Prin proiectul propus de Parohia Evanghelică CA Rupea sunt vizate acțiuni de reabilitare a obiectivului de patrimoniu, de digitizare a acestuia, precum și de întocmire și operaționalizare a unui plan de marketing, care va include acțiuni socio-culturale. Astfel, se dorește consacrarea obiectivului de patrimoniu ca un centru de atracție turistică și o creștere a numărului de vizitatori cu circa 30% anual. În urma investițiilor de reabilitare de la Biserica Evanghelică Rupea, Parohia consideră că acest obiectiv va putea deveni gazdă a unor evenimente pentru promovarea dezvoltării durabile a zonei. 

Sursa: ADR Centru