PARTENERIAT CU INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

in

   În contextul în care Sighișoara nu are arhitect-șef de aproape 3 ani, autorizarea lucrărilor în zona istorică făcându-se de către Consiliul Județean, iar multe dintre intervențiile în situl UNESCO fiind discutabile, s-a ivit oportunitatea încheierii unui parteneriat între Institutul Național al Patrimoniului și Primăria Sighișoara. Inițiativa aparține fostului ministru al Culturii în Guvernul Cioloș, Corina Șuteu, și fostului secretar de stat în Ministerul Culturii, Oana Bogdan.

   Scopul protocolului încheiat pe o perioadă nedeterminată este organizarea unui grup de lucru alcătuit din specialiști, implementarea unui model de bune practici în gestionarea patrimoniului cultural al orașului și realizarea de acțiuni comune în domeniul patrimoniului cultural mobil, imobil și imaterial al orașului, asigurând expertiza necesară unui bun management al sitului UNESCO și a zonei sale de protecție.

   Printre obiectivele asumate se numără dezvoltarea cadrului instituțional și tehnic privind protejarea patrimoniului imobil al municipiului, realizarea planului de gestiune și management pentru centrul istoric, actualizarea documentațiilor de urbanism privind centrul istoric, monitorizarea stării de conservare a centrului istoric, intervenții de calitate asupra fondului construit în cadrul monumentului înscris în Lista Patrimoniului Mondial și în zona sa de protecție, realizarea de proiecte-pilot prin care să se poată evidenția calitățile patrimoniului arhitectural al orașului, prin conservare, restaurare și punere în valoare a obiectivelor selectate, consultanță de specialitate pentru elaborarea proiectelor care privesc intervenții în centrul istoric și în zona sa de protecție.

   Consilierii locali au votat în unanimitate acest proiect de hotărâre.