MIHAI EMINESCU TRUST: PROIECTUL ECOM VILLAGES, LA FINAL

in

   Fundaţia “Mihai Eminescu Trust” anunţă încheierea proiectului “Economic Opportunities for Multiethnic Villages (ECOM Villages)”, proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Eropeană extinsă, cu suma de 178.225 CHF, din care contribuţia promotorului este de 10,7% (în valoare de 19.070 CHF).

   Proiectul a avut ca obiectiv general încurajarea și responsabilizarea comunităților, mai ales a grupurilor vulnerabile din satele Archita, Mălâncrav şi Viscri pentru a participa la dezvoltarea economiei locale.

   Pentru atingerea obiectivului intervenţiile au fost implementate pe 3 niveluri: cel individual, prin interacţiunea directă cu membrii comunităţilor, la nivelul comunităţii prin întâlnirile comunitare, programul de consolidare a comunităţii şi planul naţional, prin organizarea evenimentelor culturale şi participarea la târguri şi expoziţii de produse tradiţionale.

   Strategia de implementare a proiectului a cuprins următoarele activităţi: elaborarea pentru fiecare comunitate a unui plan de acţiune „Satul de sine-stătător”, organizarea unor cursuri de formare în incluziune socială, antreprenoriat rural şi bucătar, de asemenea o activitate coordonată de un designer pentru reinterpretarea produselor meşteşugăreşti, înfiinţarea unor structuri economice, crearea de oportunităţi de promovare a produselor şi desfăşurarea unui program de dezvoltare comunitară.

   Activităţile desfăşurate au vizat cele 3 comunităţi, dar în centrul atenţiei s-a aflat comunitatea din Archita. Principalele rezultate obţinute sunt: consolidarea comunităţii şi implicarea localnicilor în diferitele acţiuni culturale, de voluntariat sau educaţionale, înfiinţarea unei asociaţii în Archita, autorizarea şi extinderea obiectului de activitate a 9 meşteşugari şi agricultori, crearea unor produse noi cu sprijinul designer-ului Iulia Albu, acumularea unor cunoştinţe noi datorită cursurilor de formare organizate la care au participat 45 de persoane.

   Organizarea unei pieţe săptămânale de produse tradiţionale în cetatea medievală Sighişoara în timpul sezonului estival 2016 a oferit oportunitatea de vânzare a peste 500 de articole meşteşugăreşti sau alimentare pregătite după reţete tradiţionale. Prin participarea la 2 târguri de produse tradiţionale organizate la nivel naţional, meşteşugarii au beneficiat de o promovare la nivel naţional, contribuind la promovarea comunităţii lor.

   Un program amplu de dezvoltare a comunităţii implementat în Archita a inclus activităţi educaţionale, culturale sau creative, cu scopul de a dezvolta comunitatea locală prin mijloace de educaţie nonformală. Astfel, în Archita, timp de mai mult de un an s-au desfăşurat activităţi lunare ce au cuprins: 5 workshop-uri educaţional-creative pentru copii, 2 acțiuni de voluntariat, 1 atelier de vară „Vreau să fiu meşteşugar”, o tabără de vară „ Învăț să cos și să brodez”, 3 evenimente culturale locale, 1 eveniment cu degustare de produse tradiționale, un atelier de igienă şi o vizită de studiu la Sibiu, în cadrul căreia elevii şi însoţitorii au vizitat Muzeul Astra şi Grădina Zoologică.

   Acest proiect nu este singular pentru cele trei sate, ci este parte a unei intervenţii integrate şi pe termen lung în aceste comunităţi, al căror potenţial trebuie pus în valoare. În data de 9 august, în incinta cetății fortificate din satul Archita, a fost organizată, împreună cu comunitatea locală, o degustare de produse tradiționale. Scopul evenimentului a fost promovarea produselor locale şi susținerea dezvoltării comunitățiilor din Archita. Cei 94 de participanți au avut ocazia de a gusta produse gastronomice specifice satului, preparate de către membrii comunitătii cu ingrediente din propria gospodărie şi să se bucure de un program cultural de cântece și dansuri românești, precum și dansuri specifice etniei rome.

   Tot în cadrul proiectului și tot în Archita va mai avea loc o acțiune de voluntariat, ce constă în amenajarea unui spațiu de arhivare în incinta curţii școlii, Fundaţia Mihai Eminescu Trust achiziţionând materialele, iar membrii comunităţii contribuind cu efectuarea lucrărilor.

   În perioada următoare, planurile de acțiune locală elaborate, în urma administrării în cele 3 comunităţi a chestionarelor de identificare a nevoilor locale, vor fi prezentate comunităţii şi consilierilor locali. Aceste planuri de acţiune răspund necesităţii de a asigura sustenabilitate tuturor inițiativelor de la nivel local, prin implicarea și motivarea localnicilor. 

Sursa foto: Internet