MAI AVEM SAU NU MAI AVEM PRIMAR?

   În toiul protestelor împotriva tentativelor nocturne ale Guvernului Grindeanu de slăbire a statului de drept Ovidiu Mălăncrăvean a demisionat din funcția de Primar al Sighișoarei, fără a-și motiva oficial gestul, nici măcar în fața celor peste 3.500 de sighișoreni care i-au acordat votul și încrederea. După 4 zile de rătăcire, el a revenit asupra deciziei, dând un anunț public scurt și sec. Gestul său a iscat numaidecât controverse și neînțelegeri, astfel că situația inedită trebuie clarificată cu celeritate de instituțiile care au ca obiect de activitate aplicarea legii.

   În 3 februarie, în ziua demisiei, Prefectul Județului Mureș, Lucian Goga, declara pentru Agerpres: „Am primit în această zi demisia scrisă a domnului Primar Ovidiu Mălăncrăvean, o am pe birou, cum că începând cu data de 3 februarie 2017 își dă demisia din motive personale. Urmează să se convoace Consiliul Local Sighișoara să ia act de decizie, apoi Secretarul să întoc­mească un referat în care se precizează motivul legal de încetare a mandatului, după care se va emite ordinul de Prefect”.

   În 7 februarie, același prefect declara într-o conferință de presă: „Aşa cum am primit vineri o adresă prin care domnul Primar îşi dădea demisia din motive personale, în cursul zilei de astăzi am primit o adresă prin care ne informează că a revenit asupra deciziei, semnată de domnul Primar Ovidiu Mălăncrăvean. Prima decizie a domnului Primar nu a produs efecte juridice deoarece nu s-a întrunit Consiliul local să ia act de aceasta, deci putea reveni asupra deciziei.”.

Ce spun legile? 

   Administrația publică locală funcționează după Legea nr. 215/2001, care are caracter de lege organică. Din ea a derivat Legea nr. 393/2004, privind statutul aleșilor locali, care are caracter de lege ordinară. Art. 16 din această lege spune că În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului […] Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul orașului, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. Următorul articol spune: “Primarul poate demisiona, anunțând în scris consiliul local și prefectul. La prima ședință a consiliului, președintele de ședință ia act de această situație, care se consemnează în procesul verbal și devin aplicabile dispozițiile art. 16 […] Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, împreună cu un extras din procesul verbal al ședinței, se înaintează Ministerului Administrației și Internelor, care va propune Guvernului stabilirea datei desfășurării alegerilor pentru un nou primar.

   Potrivit Legii nr. 215/2001, Secretarul Municipiului este garantul respectării legilor și a regulamentelor în vigoare, având printre atribuții participarea la ședintele Consiliului local, asumarea răspunderii pentru hotărârile luate de Consiliul local și avizarea pentru legalitate a dispozițiilor semnate de Primar.

   Potrivit Legii nr. 340/2004, ”Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local”, care “asigură la nivelul județului realizarea intereselor naționale, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative.”.

Ce spune Anca Bizo? 

   Într-o informare înaintată Consiliului local, care n-a conținut, așa cum ar fi trebuit, și demisia Primarului, Secretara Municipiului, al cărei rol instituțional este extrem de important, își exprimă punctul de vedere: “Pentru ca decizia, mai exact manifestarea de voință, concretizată în notificarea demisiei înregistrată în data de 03.02.2017, să producă efecte juridice în consecință, era necesar și primordial ca, de această situație să ia act Consiliul local Sighișoara.

   Din punctul său de vedere, alesul local poate să revină asupra demisiei, deoarece legea nu prevede vreo interdicție în acest sens.

Ce spune Lucian Goga?

   Într-un răspuns primit în urma unei solicitări de explicații, Prefectul spune că “Secretarul unității administrativ-teritoriale, raportat la prevederile legale sus-menționate trebuia să înainteze prefectului un referat semnat, cât și un extras din procesul-verbal din ședința consiliului local în care s-a luat act de demisia primarului, împreună cu actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.

   Ni se menționează în document că la nivelul instituției Prefectului Județului Mureș nu a fost comunicat materialul ședinței Consiliului local în care a fost pusă în discuție cererea de demisie a Primarului, ori acest lucru e evident că nu se putea întâmpla cât timp Consiliul local nu a fost convocat în regim de urgență pentru a lua act de demisie. 

Care e realitatea? 

   Convocarea de urgență a consilierilor locali era apanajul Secretarei Municipiului. Potrivit Legii nr. 215/2001, art. 40, al. 3, “Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare”. Următorul alineat spune că “În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oraşului convocarea consiliului local se poate face de îndată”. În acest caz chiar a fost vorba de o urgență, convocarea putându-se face cu temei legal. 

   Și totuși, cu sau fără instituția deliberatoare, demisia Primarului este un ACT DE VOINȚĂ, UNILATERAL și IREVERSIBIL, care a produs efecte juridice din momentul înregistrării ei oficiale și care a declanșat pașii procedurali în vederea organizării alegerilor anticipate.


   Neîntrunirea de urgență a consilierilor locali, în condițiile în care exista suficient timp, e doar un pretext, pe care Anca Bizo și Lucian Goga îl invocă în deplină cunoștință de cauză. Tot din momentul demisiei documentele oficiale semnate de Ovidiu Mălăncrăvean, precum convocatorul ședinței ordinare a Consiliului local din luna februarie, ședință la care acesta a absentat pe motiv de concediu, sunt lovite de nulitate, ca o consecință a lipsei sale de legitimitate. Discutabile sunt și indemnizațiile lunare încasate de demisionar, ca persoană ce uzurpă de calități oficiale, faptă pedepsită de Codul Penal cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Consilierii Uniunii Independente pentru Sighișoara, singurii care au ridicat problema demisiei, susținând cu argumente că Ovidiu Mălăncrăvean nu mai are nicio calitate

   Vedem așadar că nu s-a respectat nici spiritul, dar nici litera legilor. Din interpretarea lor excesivă, chiar de către cei care sunt obligați să asigure respectarea lor, Primarul ar avea temei legal pentru a reveni în funcție după înregistrarea demisiei. Dar, așa cum ne-a demonstrat-o deseori, Primăria Sighișoara e un fel de stat în stat, ce funcționează după propriile legi și regulamente, fără ca instituțiile de control să sancționeze abuzurile. Episodului Dăneșan îi urmează acum episodul Mălăncrăvean, dintr-un serial trist, regizat de PSD, care ne face de râs în fața lumii civilizate, pe fondul problemelor acutizate ale comunității locale.

   Să nu uităm că Anca Bizo a luat parte alături de fostul Prefect Corneliu Grosu și la tărăgănarea demiterii fostului Primar, Ioan Dorin Dăneșan, care, deși era condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, a fost demis de următorul Prefect, Vasile Liviu Oprea, abia după un an și jumătate de rămânere abuzivă în funcție. Tot cu aportul ei și tot pentru un an și jumătate, Șuteu Octavean a rămas abuziv în Consiliul local, deși a fost exclus din partid și deposedat de mandat. Pentru cele două abuzuri evidente, generatoare de efecte juridice, Curtea de Conturi a cerut recuperarea indemnizațiilor de primar, respectiv de consilier local, încasate de cei doi, care însumează 125.693 de lei. Rămân în discuție legalitatea dispozițiilor semnate de fostul primar și legalitatea hotărârilor Consiliu local adoptate cu votul decisiv al fostului consilier local. 

Tudor Groza