FOND DE SOLIDARITATE PENTRU CAZURI UMANITARE GRAVE

in

Tags 

100% Local

   Pe data de 25 februarie 2014 grupul de consilieri ai Uniunii Independente pentru Sighișoara au depus la registratura Primăriei un proiect de hotărâre care prevede înființarea unui fond de solidaritate pentru cazurile umanitare grave existente în sânul comunității locale. După cum prevede legea proiectul trebuie să treacă prin departamentele de specialitate ale primăriei iar, ulterior, să fie inclus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local, unde este supus dezbaterii și votului.

   În urma unui comunicat remis redacției de către conducerea Uniunii Independente pentru Sighișoara aflăm că acest proiect a fost gândit pe baza unor realități cotidiene precum scăderea alarmantă a populației locale, nivelul de trai scăzut, lipsa perspectivelor, nivelul de educație scăzut, asistența socială precară, situația materială instabilă și implicarea parțială a autorităților în ajutorarea unor cazuri sociale. Aceste realități sunt confirmate parțial de două cazuri umanitare locale recente, pe care ziarul nostru le-a prezentat deja: cazul tânărului Săvuț Raul Mihai, bolnav de leucemie, și cazul tinerei Veronica Horinceanu, bolnavă de anemie aplastică severă.

   În aceste două cazuri aportul bănesc al sighișorenilor generoși a fost însemnat însă nu suficient. Consilierii Uniunii Independente pentru Sighișoara, Sîrbu Iulian, Pop Claudiu și Hajdu Cristian Sebastian, consideră că autoritățile locale trebuie să fie primele care își manifestă solidaritatea în astfel de cazuri, implicându-se cu prioritate.

   Potrivit inițiatorilor proiectului nivelul fondului de solidaritate ar trebui să fie fixat la 1% din bugetul local anual (spre exemplu bugetul pe anul 2014 se ridică la aproximativ 11,5 milioane euro, ceea ce înseamnă că fondul va fi de aproximativ 115.000 euro, nota noastră). Acest fond va fi utilizat doar cu acordul consilierilor locali care sunt reprezentanții comunității locale în raport cu instituția primăriei. După prezentarea prealabilă a cazurilor umanitare către consilieri ei vor decide alocarea și cuantumul sumelor. Pentru o mai bună transparență ei cer ca la fiecare proiect de buget anual toți consilierii locali să primească un raport detaliat despre fondul de solidaritate aferent anului precedent.

   Din comunicat mai aflăm că inițiatorii cer ca în cazul în care pe parcursul unui exercițiu bugetar banii nu vor fi utilizați ei să fie cumulați fondului aferent anului următor. Dacă banii nu vor fi utilizați timp de 5 ani ei vor fi puși, în cote egale, la dispoziția maternității, a clinicii de pediatrie și a spitalului municipal.

   Contactat de noi telefonic consilierul local Pop Claudiu ne-a declarat că speră ca acest proiect să nu fie blocat de primar, așa cum s-a întâmplat cu celelalte 14 proiecte depuse până în prezent de grupul Uniunii Independente pentru Sighișoara. Domnia sa consideră că acest proiect se vrea o nouă abordare în relația cu comunitatea locală care, de-a lungul ultimilor 14 ani, a fost supusă unor cheltuieli abuzive și nejustificate.  

 

Silviu Radu