FINANȚARE EUROPEANĂ PENTRU RESTAURAREA CETĂȚII ȚĂRĂNEȘTI DIN SASCHIZ?

in

Tags 

cultura

   Primăria comunei Saschiz a emis un comunicat potrivit căruia ADR Centru informează oficial instituția că proiectul privind "Restaurarea cetății de refugiu sec. XIV din Saschiz, jud. Mureș” a obținut 85 puncte în urma finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară.

   Proiectul a fost depus în noiembrie 2016, pentru obținere de finanțare prin intermediul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – "Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

   Valoarea sprijinului nerambursabil solicitat este de peste 1.800.000 de euro, la care se adaugă aprox. 52.000 de euro, contribuția proprie a solicitantului.

   Conform clarificărilor publicate de AM POR privind modul de selecție a proiectelor depuse în cadrul POR 2014 – 2020 "În cazul apelurilor de proiecte competitive din cadrul priorităților de investiții 5.1 sau 5.2, cererile de finanțare depuse în primele trei luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare preliminară și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 70 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel”.

   Cetatea de refugiu din sec. XIV este monument istoric de categoria A, amplasat în situl rural Saschiz – patrimoniu UNESCO. În ultimii ani, starea de degradare a zidurilor cetății s-a accentuat, punând în pericol securitatea turiștilor și, mai ales, existând riscul distrugerii acestui monument istoric important nu doar pentru comunitatea locală, ci și pentru patrimoniul cultural national.

Sursa: Primăria Saschiz