ECOSERV SIG, ÎN ACTE ȘI ÎN FAPTE

in

Tags 

economie

   Societatea municipiului, devenită o gaură neagră ce absoarbe resursele comunității locale, revine în atenție. După o amplă analiză făcută de ziarul nostru, situația rămâne neschimbată, executivul Primăriei, dar și puterea din Consiliului local, reprezentată de PSD-UDMR-PNL, nedorind să-și asume reorganizarea societății pe criterii de rentabilitate financiară.

   Cele 5 domenii principale de activitate (construcțiile și reparațiile, administrarea serelor și zonelor verzi, administrarea stației de sortare a deșeurilor, administrarea pieței agroalimentare și administrarea parcărilor publice) își continuă periplul discreționar prin bugetul local anual, provocând nenumărate nemulțumiri printre sighișorenii plătitori de taxe și impozite.

   La solicitarea noastră consilierul local Ciotloș Ioan (UIPS), probabil cel mai activ reprezentant al sighișorenilor la masa decizională atunci când se discută despre SC Ecoserv Sig SRL, a avut amabilitatea să ne prezinte această societate subvenționată din bani publici, în acte și în fapte.

"Ecoserv Sig, în acte

   La începutul secolului XXI se constată că în România, după 10 ani de democrație, primăriile erau sufocate de personal administrativ care nu producea decât hârtii și care consuma resurse bugetare peste posibilitățile de acoperire din venituri. În aceste condiții apare, în anul 2002, Ordonanța Guvernului nr. 71, care dă posibilitatea unităților administrativ-teritoriale să transforme serviciile de administrare a domeniului public-privat (destinate unor nevoi ale comunităților locale) în scopul creșterii gradului de civilizație și al funcționării după principiile economiei de piață (parteneriat public-privat, consultarea cetățenilor pentru definirea strategiilor de dezvoltare durabilă, autonomie locală, dar și implicare responsabilă).

   În acest fel se pot constitui societăți comerciale și se pune la dispoziția lor, prin delegare de gestiune, o parte din resursele unităților administrativ-teritoriale. Legea nr. 31/1990, care reglementează modul de funcționare a societăților comerciale, sub diferite forme, precum și alte legi și reglementări ulterioare, au stat la baza constituirii SC Ecoserv Sig SRL, în care Consiliul local (format din persoane fizice cu drepturi, obligații și responsabilități) este asociat unic.

   Scopul activității consemnat în actul constitutiv arată că în calitate de prestator de servicii ce acționează sub conducerea, coordonarea și controlul Consiliului local, societatea se angajează să contribuie la creșterea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor de utilități publice și, implicit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, de muncă și de confort ale cetățenilor – scop fundamental al lumii civilizate.

   Obiectivul principal de activitate al SC Ecoserv Sig SRL este, potrivit codului CAEN, ”lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor”. Potrivit articolului 15 din actul constitutiv, ea poate desfășura și alte activități secundare în agricultură, zootehnie, silvicultură, piscicultură, construcții, activități industriale, IT, comerț, turism etc, inclusiv vânzări de ziare. După cum vedeți, paleta de activități este multiplă și diversificată, neexistând îngrădiri pentru înmulțirea resurselor puse la dispoziție. Cu alte cuvinte societatea are posibilitatea să folosească banul public, să-l sporească, să-l înmulțească, atingându-și scopul – realizarea de profit ca sursă pentru investiții, cu posibilitatea de a se și privatiza.

   Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Asociaților (AGA), asociatul unic fiind Consiliul local, și Consiliul de administrație (CA), format din 5 membri (persoane fizice cu experiență în activități de administrare a unor întreprinderi sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al SC Ecoserv Sig SRL. Membrii CA sunt validați de AGA, cu un mandat de 4 ani și remunerați cu o indemnizație lunară. Conducerea executivă a societății este efectuată de Directorul General. Activitatea executivă se desfășoară conform unei organigrame și a unui Regulament de organizare și funcționare (ROF).

   SC Ecoserv Sig SRL desfășoară activități precum lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, construcția, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, pasajelor subterane și supraterane, amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, terenurilor de sport, lacurilor de agrement, terenurilor de joacă, ștrandurilor, patinoarelor, amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, bazarelor, târgurilor și oboarelor, organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijarea circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia etc.

   SC Ecoserv Sig SRL este organizată astfel: conducere, personal tehnic și administrativ, sector construcții, sector spații verzi, sector sortare deșeuri, sector administrare parcări și sector administrare piața agroalimentară. Cu alte cuvinte societatea își asumă prin statut, în proporție cvasiexhaustivă, administrarea domeniului public-privat al municipiului, în afară de salubritate (colectarea, transportul și depozitarea gunoaielor), care este în sarcina SC Schuster Ecosal SRL (Saubermacher).

   Concluzionând, putem spune că s-a găsit o soluție înțeleaptă, dând posibilitatea unui număr mare de persoane, care în mod normal ar fi fost puse pe drumuri, să devină productive și profitabile, efectuând activități în folosul cetățenilor cu banii acestora. Li s-a dat astfel undița și balta cu pești, unde trebuie doar să învețe să pescuiască.

   Odată pusă în aplicare HCL nr. 49/31.03.2011 (certificatul de naștere) și văzându-se cu sacii în căruță, SC Ecoserv Sig SRL pornește la drum și formează următoarele sectoare de activitate:

 • Sector construcții – construcții și reparații străzi, drumuri și poduri etc;
 • Sector sortare deșeuri municipale și valorificare;
 • Sector zone verzi, parcuri, grădini, terenuri de joacă pentru copii, sere de flori etc;
 • Modernizarea, întreținerea și exploatarea pieței agroalimentare;
 • Amenajarea parcărilor, organizarea și exploatarea acestora, optimizarea circulației rutiere și pietonale, fluidizarea traficului etc.

   În toate aceste activități lucrează peste 100 de angajați care primesc comenzi de la Primăria Sighișoara și care le transformă în fapte – fapte pe care fiecare dintre dumneavoastră le vede și le plătește.

   Lucrările comandate sunt recepționate și achitate de Primărie în baza unor facturi emise care au ca susținere tehnică normative de lucrări specifice propuse de SC Ecoserv Sig SRL, analizate de o comisie formată din consilieri locali și apoi aprobate de Consiliul local. Și dacă aici sunt banii dumneavoastră trebuie ca dumneavoastră, cetățenii, să deschideți ochii și să vedeți dacă străzile sunt asfaltate, dacă gropile sunt astupate, dacă spațiile verzi sunt întreținute, dacă parcările sunt amenajate, dacă minorii au unde să se joace în mod civilizat și igienic, dacă circulația rutieră și pietonală este bine reglementată, dacă aveți ștranduri și patinoare, dacă aveți o piață agroalimentară ”neșmecherizată”.

Ecoserv Sig, în fapte 

   Dar precum ”și iadul este pavat cu intenții bune”, așa și SC Ecoserv Sig SRL a fost gândit să facă bine. Fiecare dintre dumneavoastră are cântarul propriu pentru a cumpăni bunele și relele.

   În completare vă punem la dispoziție o situație sintetică prezentată în cifre și care face referire la rezultatele financiare pe anul 2016 și cumulat pe 4 ani – 2013, 2014, 2015, 2016. Pe semestrul I din 2017 rezultatele sunt asemănătoare:

 • Sector construcții – Venituri: 1.792.331 lei; Cheltuieli: 1.980.778 lei; Rezultat: pierdere 188.447 lei
 • Sector sortare deșeuri - Venituri: 584.284 lei; Cheltuieli: 712.322 lei; Rezultat: pierdere 122.038 lei
 • Sector zone verzi - Venituri: 888.488 lei; Cheltuieli: 845.096 lei; Rezultat: profit 43.392 lei
 • Sector piețe agroalimentare - Venituri: 450.613 lei; Cheltuieli: 279.022 lei; Rezultat: profit 171.591 lei
 • Sector parcări - Venituri: 541.295 lei; Cheltuieli: 401.085 lei; Rezultat: profit 140.210 lei

   Total activități - Venituri: 4.258.011 lei; Cheltuieli: 4.218.303 lei; Rezultat: profit 38.708 lei

   Rata profitului este 0,9%.

   Pe sectoare de activitate, situația pe anii 2013-2014-2015-2016 a fost următoarea (în mii lei):

 • Sector construcții – Venituri: 7.215 mii lei; Cheltuieli: 7.793 mii lei; Rezultat: pierdere 578 mii lei
 • Sector sortare deșeuri – Venituri: 1.776 mii lei; Cheltuieli: 2.404 mii lei; Rezultat: pierdere 628 mii lei
 • Sector zone verzi – Venituri: 3.939 lei; Cheltuieli: 3.406 lei; Rezultat: profit 522 lei
 • Sector piețe agroalimentare – Venituri: 1.839 lei; Cheltuieli: 1.095 lei; Rezultat: profit 740 lei
 • Sector parcări – Venituri: 1.400 lei; Cheltuieli: 1.285 lei; Rezultat: profit 115 lei (cu mențiunea că până la taxarea parcărilor rezidențiale producea pierderi)

   Total activități – Venituri: 16.169 mii lei; Cheltuieli: 15.983 lei; Rezultat: profit 186 lei

   Rata profitului este 1,1%.

   În 4 ani SC Ecoserv Sig SRL a avut venituri de 16,2 milioane lei (aproximativ 3,6 de milioane de euro) bani luați în proporție de aproape 90% din bugetul local. A cheltuit 16 milioane de lei (aproximativ 3,5 milioane de euro), din care aproximativ 60% reprezintă cheltuieli cu personalul.

   Având în vedere aceste ”fapte”, UIPS are soluții de îmbunătățire radicală a activității în scopul menționat în actul constitutiv. Așteptăm însă și soluțiile dumneavoastră, în calitate de cetățeni ai unui oraș odată curat ”ca o lacrimă”. Cu siguranță împreună vom izbuti."

   Uniunea Independentă pentru Sighișoara a înaintat deja o soluție, și-anume fuziunea dintre SC Ecoserv Sig SRL și SC ATT SA, ambele societăți fiind ale orașului. Singura grupare politică locală consideră că prin fuziune risipa banului public va fi stopată în favoarea eficienței, productivității și rentabilității, atribute necesare unei bune gospodăriri a resurselor. S-a cerut și un plan de rentabilizare a SC Ecoserv Sig SRL, însă puterea ignoră orice demers în acest sens. 

    Ciotloș Ioan a fost director general al SC VES SA din Sighișoara vreme de 17 ani (până în 2010), companie listată la Bursa de Valori București și recunoscută pe plan național, dar și internațional, specializată în producția de vase și obiecte emailate, sobe, șeminee, centrale termice, convectoare și accesorii.