COMPANIA CESIRO CAUTĂ 117 MUNCITORI

in

Tags 

economie

   Producătorul de articole din fa­ian­ţă pentru menaj Cesiro din Si­ghi­şoa­ra, judeţul Mureş, are dis­po­nibile în pre­zent 117 locuri de muncă, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificaţi la am­ba­larea produselor so­lide şi semisolide (55), cu studii gim­na­ziale şi fără experien­ţă, potrivit site-ului Agen­ţiei Judeţene pen­tru Ocu­pa­rea Forţei de Muncă Mureş.

   Oficialii companiei din Mureş au declarat anterior că se confruntă cu pro­bleme legate de găsirea forţei de muncă ne­cesară, iar din cauza lipsei de per­sonal, capacitatea de producţie în 2017 se va menţine la nivelul anului trecut. La fi­nalul lunii iulie a acestui an, Cesiro Sighi­şoara avea 1.100 de angajaţi, faţă de un număr mediu de 1.300 în 2016, potrivit datelor furnizate de com­panie şi celor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.

   Cesiro a avut în 2016 o cifră de afaceri de peste 96 mil. lei (21,4 mil. euro), potrivit mfinanţe.ro. În primul se­mestru din acest an com­pania a realizat o ci­fră de afaceri de 9 mil. euro, în stag­nare faţă de aceeaşi perioa­dă a anului trecut, esti­mând până la finalul lui 2017 afaceri totale de 18 mil. euro, potrivit unor informaţii trans­mise anterior.

   Compania pro­duce în prin­cipal far­furii, pla­touri, ceşti şi boluri, dar şi ceainice, ca­fe­tiere, vaze, ghi­ve­ce sau co­şuri de fructe.

   Produsele Cesiro sunt pre­zente în cele mai mul­te dintre hipermarketurile şi supermarketurile din Europa. La nivel local, produsele Cesiro sunt distribuite prin compania Cesiro House All către principalele lanţuri de supermarketuri, dar şi către clienţii mai mici tradiţionali.

   Cesiro produce pentru aproximativ 60 de clienţi din 30 de ţări, printre care Anglia, Austria, Bulgaria, Cehia, Estonia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Serbia, Spania sau Ungaria, dar şi pentru piaţa internă, potrivit site-ului Cesiro. Compania Cesiro a făcut parte până în anul 1991 din Combinatul de Faianţă şi Sticlărie din Sighişoara şi a fost privatizată în anul 1995 prin metoda MEBO.

Sursa: ZF Corporate