CARTIERUL DUMBRAVEI, LA MILA DOMNULUI

in

Tags 

100% Local

   La sfârșitul anului 2013 locuitorii din zona Dumbravei-Mihai Viteazu au adresat Primăriei Sighișoara și Consiliului Local Sighișoara o petiție prin care au cerut rezolvarea unor probleme sesizate în nenumărate rânduri (textul integral al petiției aici). Pentru că, până în prezent, nu s-a luat nicio măsură concretă și pentru că locuitorii din zonă au nevoie să cunoască atât destinația taxelor și impozitelor pe care le plătesc anual, cât și activitatea consilierilor pe care i-au ales să-i reprezinte, am solicitat conducerii Primăriei Sighișoara unele lămuriri.

   Printr-un răspuns dat în luna septembrie (2015) se aduc la cunoștință următoarele aspecte: “Serviciul public Poliție Locală Sighișoara și reprezentantul Poliției Municipale Sighișoara au luat la cunoștință despre cele sesizate cu privire la aciuirea unor persoane fără ocupație în blocul în care funcționează Biroul Forțelor de Muncă. Privind persoanele fără adăpost care au ocupat pivnițele situate pe terenul proprietatea SC Romsilva SA, acestea au fost identificate, înștiințate de către proprietarul terenului, să elibereze aceste pivnițe, iar din informațiile primite de la Șeful Ocolului Silvic Sighișoara - administratorul terenului, este pe rol un proces de evacuare a acestora, la Tribunalul Mureș (deoarece pe portalul instanțelor de judecată nu au fost găsite informații cu privire la acest aspect, încă nu putem confirma existența procesului, nota mea). Terenurile pe care sunt amenajate locurile de joacă pentru copiii din cadrul tuturor cartierelor, inclusiv cel din str. Mihai Viteazu, sunt transmise în administrarea SC Ecoserv Sig SRL, reprezentantul legal al acestei societăți fiind prezent la ședința ordinară, când s-a discutat petiția cetățenilor din str. Dumbravei și str. Mihai Viteazu. Împotriva <cohortelor de țigani din împrejurimile Sighișoarei> a fost trasată ca sarcină de serviciu Poliției Locale Sighișoara, să asigure liniștea, ordinea și securitatea cetățenilor Sighișoarei și nu numai. Au fost atenționați proprietarii blocurilor de nefamiliști din cartier, care la data prezentei, nu mai sunt locuite, să asigure paza acestora și să întreprindă măsuri de reparat și introducerea lor în circuitul locativ. Odată cu aplicarea noului Cod Fiscal începând cu anul 2016, proprietarii acestora sunt obligați să ia măsurile ce se impun, pentru repararea blocurilor, în caz contrar, pot fi sancționați conform legislației în vigoare”.

Ce s-a schimbat de atunci? 

   Nu doar că nu s-a făcut aproape nimic pentru îmbunătățirea calității vieții acestor locuitori, dar conducerea Primăriei, prin intermediul căpușei Ecoserv și cu girul majorității consilierilor locali, mulți dintre ei cu ștate vechi, a hotărât înființarea de locuri de parcare de reședință pe trotuarele existente, blocând astfel circulația pietonilor, crescând riscul unor accidente și ridicând nivelul de degradare a spațiului public, prin încurajarea traficului auto. Bașca faptul că șoferii care parchează pe “locurile cu abonament anual” ale altora sunt amendați ilegal de aceiași reprezentanți ai Poliției Locale Sighișoara, instituție căreia i-a fost “trasată ca sarcină de serviciu ordinea și securitatea cetățenilor Sighișoarei și nu numai”. Ca și cum nu e suficient, fostul viceprimar Dan Eugen Bândea a demolat piața agroalimentară din zonă, care devenise “focar de infecție și adăpost pentru cerșetori”.

Foto: blocul persoanelor fără ocupație

Foto: semnul care a înlocuit interzicerea parcării pe trotuar, probabil cu acceptul Poliției Circulației

Foto: locul fostei piețe agroalimentare, unde, pe lângă cerșetori și gunoaie, și-au făcut loc și autoturismele

Foto: centrala dezafectată din cartierul "Foamea" și o noutate: gardul ce împrejmuiește parcul

   Probabil se așteaptă următoarea campanie electorală pentru alegerea primarului și a consilierilor, ca aceste discuții să fie încă o dată reluate, cu promisiunile aferente, în perspectiva colectării a cât mai multor voturi. Trist este că a fost demis Ioan Dorin Dăneșan, a demisionat (din "motive personale") Dan Eugen Bândea și a fost ales interimar consilierul Ionel Gavrilă, însă metehnele mioritice au rămas, alături de problemele nerezolvate ale sighișorenilor. Asistăm, în schimb, la o rotație jenantă a cadrelor politice care s-au erodat la puterea urbei în ultimii 14 ani, la unele încercări aproape eșuate de imaculare a fruntașilor săi și la aceleași spectacole grotești de prostire a naivilor care mai cred în angajamente.

Tudor Groza